“Staakt het vuren verlengd – moratorium op faillissementen en uitvoeringsmaatregelen nog minstens tot 17 juni 2020”
18/05/2020

Op 24 april 2020 trad een moratorium op uitvoeringsmaatregelen vanwege schuldeisers en faillietverklaring of gerechtelijke ontbinding in werking voor Belgische ondernemingen die te kampen krijgen met financiële moeilijkheden door de COVID-19 pandemie/epidemie en de in de context hiervan genomen maatregelen. Deze bescherming was initieel van kracht tot en met 17 mei 2020. Het moratorium wordt nu verlengd tot minstens 17 juni 2020. De verlenging van de maatregel werd op 13 mei 2020 bekend gemaakt via het Belgisch Staatsblad.

Concreet betekent dit dat tot 17 juni 2020:

  • Schuldeisers geen vordering tot faillietverklaring, gerechtelijke ontbinding en/of gerechtelijke reorganisatie met overdracht onder gerechtelijk gezag kunnen instellen tegen deze ondernemingen. Ook wordt de verplichting tot aangifte van faillissement, die rust op het bestuur van een onderneming, opgeschort;
  • Schuldeisers geen bewarend of uitvoerend roerend beslag kunnen leggen (onroerend beslag en scheepsbeslag blijven wel mogelijk);
  • De betalingstermijnen van een reorganisatieplan worden opgeschort gedurende de hele periode;
  • Overeenkomsten (uitgezonderd arbeidsovereenkomsten) niet éénzijdig kunnen worden ontbonden wegens wanbetaling.

Voor een uitgebreidere bespreking van deze maatregelen verwijzen we naar onze e-zine van 28 april 2020.

Zie ook : Lydian ( Mr. Yves Lenders )

[+ http://www.lydian.be]


Alle artikels Ondernemingen in moielijkheden

Laatste artikels Ondernemingen in moielijkheden

The Plessers saga has come to an end – Is this a breakthrough in the reform of the reorganisati...
27/04/2021

The reorganisation procedure aims to provide an opportunity for undertakings facing financial difficulties to continue the...

Read more

New support measures for enterprises in difficulty: highlights from the Law of 21 March 2021
07/04/2021

In the COVID-19 context and in light of the moratorium on bankruptcies ending on 31 January 2021, a new law has been adopt...

New support measures for enterprises in difficulty: highlights from the Law of 21 March 2021 Read more

Een oplossing voor ondernemingen in moeilijkheden
31/03/2021

De wetgever heeft eindelijk het Wetboek van economisch recht gewijzigd om het arsenaal van instrumenten waarover ondernemi...

Een oplossing voor ondernemingen in moeilijkheden Read more

Good things are worth waiting for: new law amendments in force for companies in difficulty
31/03/2021

The long-awaited new law amending Book XX of the Code of Economic Law and the Income Tax Code 1992 just came into force. T...

Read more

Laatste artikels van Mr. Yves Lenders

Einde moratorium op faillissementen
04/02/2021

In onze e-flash van 8 januari 2021 informeerden wij u dat er (opnieuw) een automatisch moratorium van krach...

Read more

Opnieuw insolventie moratorium tot 31 januari 2021
12/01/2021

Op 24 december 2020 is een nieuw automatisch moratorium in werking getreden. Dit moratorium beschermt Belgische ondernemin...

Read more

Kmo’s moeten binnen 60 dagen betaald zijn
06/05/2020

Op 29 oktober 2019 werd de wet van 28 mei 2019 tot wijziging van de Wet Betalingsachterstand gepubliceerd in het Belgisch ...

Read more

De verhoogde kosten voor een gerechtsprocedure op de helling
17/02/2017

De rolrechten (of griffierechten), die verschuldigd zijn door de partij die een procedure opstart voor de rechtb...

Read more

LexGO Network