De verhoogde kosten voor een gerechtsprocedure op de helling
17/02/2017

De rolrechten (of griffierechten), die verschuldigd zijn door de partij die een procedure opstart voor de rechtbank, worden thans bepaald in functie van de waarde van de vordering. Tot 31 mei 2015 betaalde men voor de inleiding van een vordering bij de rechtbank van koophandel een rolrecht van 100 EUR, ongeacht de waarde van de vordering.

Sinds 1 juni 2015 werden deze rolrechten voor een procedure voor de rechtbank van koophandel verhoogd en aangepast als volgt:

  • 100 EUR voor de vorderingen tot 25.000 EUR en voor de niet in geld waardeerbare vorderingen,
  • 200 EUR voor een vordering tussen 25.000 EUR en 250.000 EUR,
  • 300 EUR voor een vordering tussen 250.000 EUR en 500.000 EUR, en 
  • 500 EUR voor een vordering boven 500.000 EUR. 

Deze verhoogde rolrechten hadden tot doel de rechtzoekenden te responsabiliseren en de rolrechten meer in verhouding te brengen met de werkingskosten van het gerechtelijke apparaat. De waarde van de vordering zou de complexiteit van de zaak en de werkingskosten weerspiegelen.

Deze regeling is, samen met andere partijen, door alle ordes van advocaten (de Orde van Vlaamse balies, de Orde des barreaux francophones et germanophones en de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie) aangevochten voor het Grondwettelijk Hof. De verhoogde rolrechten zouden het gelijkheidsbeginsel schenden en de toegang tot de rechter bemoeilijken, in het bijzonder ten aanzien van rechtzoekenden met beperkte financiële middelen. 

Het Grondwettelijk Hof heeft de regeling inzake rolrechten vernietigd in een arrest van 9 februari 2017. Ze is echter niet ingegaan op de vraag naar de toegang tot de rechter. Het Hof heeft eenvoudigweg vastgesteld dat de redenering van de wetgever onjuist is: er bestaat geen evenredig verband tussen de waarde van de vordering en de complexiteit van een zaak. De verhoogde rolrechten dienen de doelstelling van de wetgever aldus niet, en creëren zodoende een ongelijkheid tussen de rechtzoekenden. 

De huidige regeling blijft behouden voor vorderingen die tot 31 augustus 2017 worden ingesteld. De wetgever dient uiterlijk op 31 augustus 2017 een nieuwe regeling te hebben ingevoerd. Zo niet, wordt het oude algemene tarief van 100 EUR terug van toepassing.

Zie ook : Lydian ( Mrs. Anne Catteau ,  Mr. Yves Lenders ,  Mr. Tom Reingraber )

[+ http://www.lydian.be]

Mrs. Anne Catteau Mrs. Anne Catteau
Senior Associate
[email protected]
Mr. Yves Lenders Mr. Yves Lenders
Partner
[email protected]
Mr. Tom Reingraber Mr. Tom Reingraber
Associate
[email protected]

Click here to see the ad(s)
Alle artikels Burgelijke procedure

Laatste artikels Burgelijke procedure

Pièges de la procédure : la Cour de cassation étend la théorie de la concentration des moyens
17/05/2021

L’avocat qui oublie d’invoquer certains arguments dans ses conclusions peut-il se rattraper dans la suite de l...

Pièges de la procédure : la Cour de cassation étend la théorie de la concentration des moyens Read more

The ECJ affirms the right to remain silent for individuals
15/03/2021

In a recent decision, the ECJ affirms the right to remain silent for individuals prosecuted for administrative offence of ...

Read more

Can the late discovery of fraud lead to the vacating of an arbitration award?
10/02/2021

According to the Constitutional Court judgment of 28 January 2021, fraud discovered more than three months after the notif...

 Can the late discovery of fraud lead to the vacating of an arbitration award? Read more

The Belgian Class Action: Whom to be Wary of?
18/01/2021

In 2014 Belgium introduced a limited form of class action into its legal system and will now have to adjust it further to ...

Read more

Laatste artikels van Mrs. Anne Catteau

Transposition of IDD: a Christmas gift for the Belgian insurance sector
21/12/2018

On 20 January 2016, the European Council adopted the Insurance Distribution Directive (IDD). The purpose of this directive...

Read more

IDD: final vote of the transposition Act
20/11/2018

On 20 January 2016, the European Council adopted the Insurance Distribution Directive (IDD). The purpose of this directive...

Read more

Wat zijn de gevolgen van de laattijdige omzetting van IDD naar Belgisch recht?
02/10/2018

Op 20 januari 2016 heeft de Europese Raad de Insurance Distribution Directive (IDD) aangenomen. Het doel van deze richtlij...

Read more

Abrogation de l’article 20 de la Loi sur les Assurances qui contient une limitation quant au ty...
27/04/2017

La loi du 18 avril 2017 portant des dispositions diverses en matière d’économie modifie certaines...

Read more

Laatste artikels van Mr. Yves Lenders

Einde moratorium op faillissementen
04/02/2021

In onze e-flash van 8 januari 2021 informeerden wij u dat er (opnieuw) een automatisch moratorium van krach...

Read more

Opnieuw insolventie moratorium tot 31 januari 2021
12/01/2021

Op 24 december 2020 is een nieuw automatisch moratorium in werking getreden. Dit moratorium beschermt Belgische ondernemin...

Read more

“Staakt het vuren verlengd – moratorium op faillissementen en uitvoeringsmaatregelen nog mins...
18/05/2020

Op 24 april 2020 trad een moratorium op uitvoeringsmaatregelen vanwege schuldeisers en faillietverklaring of gerechte...

Read more

Kmo’s moeten binnen 60 dagen betaald zijn
06/05/2020

Op 29 oktober 2019 werd de wet van 28 mei 2019 tot wijziging van de Wet Betalingsachterstand gepubliceerd in het Belgisch ...

Read more

Laatste artikels van Mr. Tom Reingraber

LexGO Network