De wet tot omzetting van de Richtlijn 2018/822 met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6) is aangenomen door de Belgische wetgever
12/12/2019

De recent aangenomen wet beoogt de omzetting van richtlijn 2018/822 van 25 mei 2018 wat betreft de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies in de verschillende fiscale wetboeken (Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992, Wetboek diverse rechten en taksen, Wetboek successierechten, Wetboek registratierechten) met de bedoeling dat de Belgische belastingadministratie de nodige informatie ontvangen om op te treden tegen agressieve belastingpraktijken. Het legt nieuwe meldingsverplichtingen op aan ‘intermediairs’ in fiscale zaken en belastingplichtigen en zou de automatische uitwisseling van informatie over grensoverschrijdende regelingen mogelijk moeten maken.

Wanneer treedt dit in werking?

De meldingsverplichting is van toepassing vanaf 1 juli 2020, maar de wet bepaalt dat alle relevante constructies met terugwerkende kracht vanaf de inwerkingtreding van de richtlijn, d.w.z. 25 juni 2018, moeten worden gemeld.

Wat moet worden gemeld bij de belastingadministratie?

In de praktijk moeten alle grensoverschrijdende constructies die bepaalde “wezenskenmerken” van agressieve fiscale planning bevatten, worden gemeld. Deze wezenskenmerken worden ruim geïnterpreteerd en omvatten onder andere situaties waarbij redelijkerwijs te verwachten valt dat het hoofddoel of een van de hoofddoelen, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, het verkrijgen van een belastingvoordeel is. Ter beoordeling van dit criterium zullen alle relevante feiten en omstandigheden in overweging dienen te worden genomen. Naast dit criterium zijn er een aantal specifieke wezenskenmerken die betrekking hebben op grensoverschrijdende transacties, uiteindelijk belang en verrekenprijzen.

Wie moet melden?

Alle deelnemers van de grensoverschrijdende constructies zijn onderworpen aan de meldingsplicht. De meldingsplicht is bovendien van toepassing op elke intermediair die aan de regeling heeft bijgedragen (bv. advocaten, notarissen, belastingadviseurs, enz.). Elke agressieve grensoverschrijdende constructie waarvan de intermediair kennis, bezit of controle heeft, moet worden gemeld.

 

Olivier Querinjean, Partner,

Arnout Vaninbroukx, Senior Associate

Lancelot Decaesstecker, Junior Associate

Zie ook : CMS Belgium

[+ http://www.cms-db.com]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Vennootschapsbelasting

Laatste artikels Vennootschapsbelasting

De fiscale ondersteuning van ondernemingen in tijden van het coronavirus (deel III)
23/07/2020

Hoewel het straatbeeld soms anders doet geloven, is het coronavirus nog alom tegenwoordig in onze samenleving. De verschil...

De fiscale ondersteuning van ondernemingen in tijden van het coronavirus (deel III) Read more

The Cayman tax’ natural habitat: low-taxed environments outside the EEA
17/07/2020

With about 800 codes, a Belgian income tax return is not for the faint-hearted. When the Cayman tax is involved, even more...

Read more

The Cayman tax: to trust or not to trust
13/07/2020

With about 800 codes, a Belgian income tax return is not for the faint-hearted. When the Cayman tax is involved, even more...

Read more

Optional deferral of the EU Mandatory Disclosure Directive reporting obligations
25/06/2020

On 24 June 2020, the Council of the European Union (the Council) adopted an amendment to the Mandatory Disclosure Directiv...

Optional deferral of the EU Mandatory Disclosure Directive reporting obligations Read more

LexGO Network