De effectentaks 2.0 treedt in werking op 26 februari 2021
26/02/2021

De wet inzake de nieuwe effectentaks 2.0 is op 25 februari 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 26 februari 2021. De effectentaks 2.0 belast effectenrekeningen met een (gemiddelde) waarde van meer dan € 1.000.000 aan een tarief van 0,15%.

Voor meer detail over de nieuwe effectentaks 2.0 verwijzen wij naar onze nieuwsbrieven van 18 februari 2021, 7 januari 2021 en 30 oktober 2020.

Inwerkingtreding

De jaarlijkse taks op effectenrekeningen (JTER) treedt in werking op 26 februari 2021, dit is de dag na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Een uitzondering hierop zijn de antimisbruikbepalingen die al effect hebben vanaf 30 oktober 2020.

Eerste referentieperiode: 26 februari 2021 – 30 september 2021

De JTER is verschuldigd wanneer de gemiddelde waarde van de activa aangehouden op een effectenrekening meer bedraagt dan € 1.000.000 gedurende de referentieperiode. In principe begint de referentieperiode op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar. Gezien de inwerkingtreding op 26 februari 2021, loopt de eerste referentieperiode van 26 februari 2021 tot 30 september 2021.

De gemiddelde waarde wordt in principe bepaald op basis van de waarde van de activa op 4 referentietijdstippen. De gemiddelde waarde voor de eerste referentieperiode zal (uitzonderlijk) worden bepaald op basis van 3 referentietijdstippen: 31 maart 2021, 30 juni 2021 en 30 september 2021.

Er staan nog diverse vragen open over de toepassing van de effectentaks 2.0. Wij volgen de ontwikkelingen voor u op en houden u op de hoogte! 

Zie ook : Loyens & Loeff CVBA

[+ http://www.loyensloeff.com]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Personenbelasting

Laatste artikels Personenbelasting

Verplichting voor financiële instellingen om in het verleden uit het buitenland gerepatrieerde g...
23/06/2021

De Nationale Bank van België heeft op 8 juni 2021 een circulaire uitgevaardigd die de correcte naleving van de waakza...

Read more

Dividendes de sociétés française : circulaire du 28 mai 2021
07/06/2021

La date de dépôt des déclarations à l’impôt des personnes physiques approchant &agr...

Read more

Op weg naar de alwetendheid van de fiscus? DAC 7 gepubliceerd, DAC 8 op komst
19/05/2021

De fiscus weet al behoorlijk veel over de burgers en een groot deel van die informatie is opgeslagen in een “datawar...

Read more

The zero-emission company car as the new standard
19/05/2021

As mentioned in our newsflash of 21 April 2021, the text of the government declaration indicated that it was the...

The zero-emission company car as the new standard Read more

LexGO Network