Coronavirus crisis - fiscale steunmaatregelen
23/03/2020

De coronavirus crisis heeft verregaande economische gevolgen. Daarom besliste de Belgische overheid om ondernemingen en particulieren verschillende fiscale steunmaatregelen aan te bieden. De genomen fiscale steunmaatregelen vallen op te delen in enerzijds maatregelen die moeten worden aangevraagd en anderzijds maatregelen die automatisch worden toegekend.

1. MAATREGELEN DIE DIENEN TE WORDEN AANGEVRAAGD

Een eerste reeks maatregelen moet door de belastingplichtige worden aangevraagd. Er wordt zaak per zaak geoordeeld of de aanvrager aanspraak maakt op steunmaatregelen.

1.1 Maatregelen omtrent fiscale schulden

Ondernemingen in nood kunnen verschillende fiscale steunmaatregelen aanvragen door middel van dit formulier. De aanvraag is beschikbaar voor alle ondernemingen die in de KBO zijn ingeschreven. De volgende steunmaatregelen zijn beschikbaar:

 • Een afbetalingsplan voor fiscale schulden;
 • Een vrijstelling van nalatigheidsinteresten op te laat betaalde belastingen;
 • De kwijtschelding van boeten wegens de niet-betaling van belastingen.

Deze maatregelen kunnen worden aangevraagd voor de bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting.

1.2 Sociale zekerheidsbijdragen

Zelfstandigen kunnen een uitstel aanvragen voor de betaling van sociale zekerheidsbijdragen. De aanvraag dient te gebeuren aan de sociale secretariaten voor 15 juni 2020.

2. AUTOMATISCHE MAATREGELEN

De volgende maatregelen worden automatisch toegekend en dienen dus niet aangevraagd te worden.

2.1 Bijkomende betalingstermijn

Voor de betaling van verschillende belastingen wordt er een bijkomende termijn van twee maanden toegekend. Deze termijn van twee maanden geldt bovenop de normale termijn. Tijdens de verlenging worden er geen nalatigheidsinteresten aangerekend. De bijkomende betalingstermijn is van toepassing voor de betaling van de volgende belastingen:

 • bedrijfsvoorheffing;
 • btw;
 • personenbelasting;
 • vennootschapsbelasting;
 • belasting van niet-inwoners; en
 • rechtspersonenbelasting.

2.2 Verlenging indientermijn aangiften

Belastingplichtigen die een aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners moeten indienen met limietdatum tussen 16 maart en 30 april, krijgen extra tijd tot donderdag 30 april 2020 voor het indienen van de aangifte.
De indientermijnen voor de periodieke aangiften van btw worden eveneens verlengd:

 • aangifte over februari 2020: termijn verlengd tot 6 april 2020;
 • aangifte over maart 2020: termijn verlengd tot 7 mei 2020;
 • aangifte over eerste kwartaal 2020: termijn verlengd tot 7 mei 2020.

Voor meer informatie en advies over hoe verder te gaan, kunt u contact opnemen met Olivier Querinjean en Arnout Vaninbroukx.

Zie ook : CMS Belgium

[+ http://www.cms-db.com]


Alle artikels Vennootschapsbelasting

Laatste artikels Vennootschapsbelasting

Het lot van liquidatiereserves bij geruisloze fusies en partiële splitsingen: verlies liquidatie...
23/07/2021

Heel wat vennootschappen maken op vandaag gebruik van het regime van de liquidatiereserves. Mits betaling van een liquidat...

Het lot van liquidatiereserves bij geruisloze fusies en partiële splitsingen: verlies liquidatieheffing! Read more

Important update on payments to tax havens for assessment year 2021
06/07/2021

Companies making direct or indirect payments to recipients established in so-called tax havens are required to report thes...

Important update on payments to tax havens for assessment year 2021 Read more

Supreme Court renders milestone ruling on legal certainty protecting taxpayers’ rights
28/06/2021

On 4 June 2021, the Supreme Court (“Hof van Cassatie”/“Cour de cassation”) rendered a&nb...

Read more

Verplichting voor financiële instellingen om in het verleden uit het buitenland gerepatrieerde g...
23/06/2021

De Nationale Bank van België heeft op 8 juni 2021 een circulaire uitgevaardigd die de correcte naleving van de waakza...

Read more

LexGO Network