Kadastrale wetgeving springt op nieuwe goederenrecht-trein
23/09/2021

  • Zoals uiteengezet in ons eerder e-zine betreffende het opstalrecht onder het nieuwe goederenrecht, verankert het Nieuw Burgerlijk Wetboek het begrip “volume-eigendom”;
  • Deze term betreft complexen die bestaan uit volumes met verschillende bestemmingen, die zelfstandig kunnen gebruikt worden, en die geen gemeenschappelijke delen hebben. Te denken valt aan een bovengronds winkelcentrum met een ondergrondse parking;
  • De patrimoniumdatabank identificeert een kadastraal volume (lees: een afgebakend volume) door (i) een unieke volume-identificatie en (ii) één of meerdere kadastrale patrimoniumpercelen;
  • Aangezien het nieuwe goederenrecht een driedimensionale benadering van onroerende goederen introduceert, past het Koninklijk Besluit van 30 augustus 2021 (het KB) de kadastrale wetgeving juridisch-technisch en taalkundig aan; 
  • Vooreerst voegt het KB de definities van “kadastraal volume” en “kadastraal deelvolume” in het Koninklijk Besluit identificatie nieuwe kadastrale percelen. Verder wordt bepaald dat een volume-identificatie moet ingevoegd worden in een akte die betrekking heeft op een te creëren kadastraal patrimoniumperceel dat een kadastraal volume vormt of dat zich bevindt in een kadastraal volume;
  • Ook het Koninklijk Besluit kadastrale documentatie en kadastrale uittreksels wordt in die zin aangepast, waarin het KB tevens een aantal regels invoegt voor de kadastrering van een kadastraal volume. Tot slot worden eveneens de hierboven vermelde bepalingen opgenomen inzake de kadastrale patrimoniumpercelen voor dewelke een volume-identificatie ingevoegd moet worden in een akte;
  • Het KB trad in werking op 31 augustus 2021 en is van toepassing op de akten die verleden of opgemaakt werden sinds 1 september 2021.

Zie ook : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Zakenrecht

Laatste artikels Zakenrecht

Het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wijzigt de Brusselse Huisvestingscode
26/03/2022

Met zijn ordonnantie van 10 februari 2022 (de Ordonnantie) heeft de Brusselse ordonnantiegever de Brusselse Huis...

Het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wijzigt de Brusselse Huisvestingscode Read more

Nieuwe coronamaatregelen versoepelen de organisatie van de algemene vergadering van mede-eigenaars
15/03/2022

Het Koninklijk Besluit van 5 maart 2022 betreft de overschakeling naar code geel op de coronabarometer sinds 7 m...

Read more

Nieuwe coronamaatregelen verbieden opnieuw fysieke en hybride algemene vergaderingen van mede-eig...
21/12/2021

In navolging van onze eerdere e-flashes van 1 april 2020, 20 april 2020, 6 mei 2020 en 4 oktober ...

Read more

Le nouveau droit d’usufruit, quoi de neuf pour votre entreprise ?
25/10/2021

Le 1er septembre 2021, la loi du 4 février 2020 portant réforme du droit des biens est entrée en...

 Le nouveau droit d’usufruit, quoi de neuf pour votre entreprise ? Read more

Laatste artikels van Mr. Wouter Neven

Brussel geeft groen licht voor energiedelen in energiegemeenschappen
10/05/2022

Op 11 maart 2022 wijzigde het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de volgende drie ordonnanties:   ...

Read more

Conceptnota bouwshift
12/04/2022

De Vlaamse Regering heeft in februari 2022 een belangrijke doorbraak bereikt in twee fundamentele dossiers, het bouwshiftd...

Read more

Verlenging en uitbreiding van het verlaagd BTW-tarief van 6% voor bepaalde werken in onroerende s...
08/04/2022

Het koninklijk besluit van 27 maart 2022 tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 (het Besluit) voorziet in de ver...

Read more

Nieuwe coronamaatregelen versoepelen de organisatie van de algemene vergadering van mede-eigenaars
15/03/2022

Het Koninklijk Besluit van 5 maart 2022 betreft de overschakeling naar code geel op de coronabarometer sinds 7 m...

Read more

LexGO Network