Belastingvrij schenken voor een Nederlandse notaris kan nog tot eind november
14/09/2020

Vanaf 1 december zal een schenking van roerende goederen voor een Nederlandse notaris onderworpen zijn aan schenkbelasting in België. Indien u nog een belastingvrije schenking wil doen voor een Nederlandse notaris, moet u dus spoedig actie ondernemen!

De afschaffing van de “kaasroute” is het gevolg van een wetsvoorstel dat recent in de Kamercommissie Financiën werd goedgekeurd en dat voorziet in een verplichte registratie van buitenlandse notariële schenkingsakten. Concreet betekent dit dat een schenking van roerende goederen voor een Nederlandse (of een andere buitenlandse) notaris weliswaar mogelijk blijft, maar dat de notariële akte in België geregistreerd zal moeten worden. Daardoor zal steeds Belgische schenkbelasting verschuldigd zijn. De kaasroute gaat dan dus niet langer gepaard met een fiscaal voordeel.

Dit betekent uiteraard niet dat iedere schenking van roerende goederen voortaan belastbaar is. Een hand- of bankgift zonder registratie blijft vrij van schenk- en erfbelasting, op voorwaarde dat de schenker niet overlijdt binnen een periode van drie jaar na de schenking (weldra wellicht vier jaar in het Vlaams Gewest).

Verder raakt het wetsvoorstel ook niet aan de vrijstelling van schenkbelasting voor aandelen van familiale vennootschappen. Een schenking van aandelen in een familiale vennootschap kan dus nog steeds belastingvrij gebeuren voor een Belgische notaris.

Is uw vennootschap echter geen familiale vennootschap in de zin van de wet, dan kan u er baat bij hebben om uw successieplanning op korte termijn te laten (her)bekijken. Vanaf 1 december zal het immers niet meer mogelijk zijn om deze aandelen van een niet-familiale vennootschap belastingvrij te schenken voor een Nederlandse notaris.

Zie ook : Eubelius ( Mr. Wouter Claes ,  Mrs. Kelly Moens )

[+ http://www.eubelius.be]

Mr. Wouter Claes Mr. Wouter Claes
Partner
[email protected]
Mrs. Kelly Moens Mrs. Kelly Moens
Lawyer
[email protected]

Click here to see the ad(s)
Alle artikels Schenkingenrecht

Laatste artikels Schenkingenrecht

Schenken en legateren na Brexit
22/04/2021

Net als vele andere landen stimuleert België het schenken en legateren aan goede doelen middels het toekennen van fis...

Read more

Introductie vriendenerfenis en belastingvrij schenken in Vlaanderen
25/03/2021

Op 17 maart jl. werd het aangekondigde decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit goedgekeurd door de plenaire...

Read more

De schenking van aandelen door een overschrijving in het aandelenregister: dan toch een rechtsgel...
07/09/2020

Kan een schenking van aandelen worden bewezen aan de hand van de aanpassing van het aandelenregister? En kan er überh...

De schenking van aandelen door een overschrijving in het aandelenregister: dan toch een rechtsgeldige schenking? Read more

Gesplitste aankoop in Vlaanderen: moet de voorafgaande schenking geregistreerd worden?
19/08/2020

Op 12 juni 2018 vernietigde de Raad van State het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst inzake schenkingen met gesplits...

Gesplitste aankoop in Vlaanderen: moet de voorafgaande schenking geregistreerd worden? Read more

Laatste artikels van Mr. Wouter Claes

Renouncing BE-REIT or FIIS status: the Ruling Commission clarifies the tax consequences
22/06/2021

In a press release dated 12 May 2021, Leasinvest Real Estate announced its intention to give up its public regulated ...

Read more

Effectenrekeningen opnieuw onderworpen aan een jaarlijkse taks van 0,15%
19/03/2021

Op 26 februari 2021 is de nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen ("JTER") in werking getreden.

Read more

Laatste artikels van Mrs. Kelly Moens

Renouncing BE-REIT or FIIS status: the Ruling Commission clarifies the tax consequences
22/06/2021

In a press release dated 12 May 2021, Leasinvest Real Estate announced its intention to give up its public regulated ...

Read more

LexGO Network