Hof van Justitie veroordeelt Belgi√ę wegens ongelijke fiscale behandeling van Belgische en buitenlandse huurinkomsten
08/12/2020

 • Als enige land in de Europese Unie worden in België  verkregen huurinkomsten belast op basis van het kadastraal inkomen in plaats van op reële huurinkomsten. 
   
 • Het kadastraal inkomen komt in de praktijk neer op een fictief inkomen.
   
 • De Belgische fiscus hanteert daarentegen wel een belasting op reële huurinkomsten voor in andere EU-lidstaten gelegen onroerend goed. 
   
 • De belasting baseren op dergelijk fictief huurinkomen bevoordeelt investeringen in onroerend goed in België ten nadele van investeringen in en verhuur van onroerend goed in een andere EU-lidstaat. 
   
 • Deze ongelijke behandeling is volgens het Hof van Justitie problematisch in het licht van het vrij verkeer van kapitaal aangezien huurinkomsten in binnen- en buitenland op dezelfde manier moeten worden belast.
   
 • Het Hof van Justitie veroordeelde België reeds in 2018 voor deze ongelijke behandeling tussen binnenlandse en buitenlandse huurinkomsten. 
   
 • De Europese Commissie stelde een inbreukprocedure in aangezien België na deze eerste veroordeling geen stappen ondernam om de ongelijke behandeling weg te werken.
   
 • Het Hof van Justitie veroordeelt België nu voor een tweede keer en legt een boete op van minstens 2 miljoen euro en een dwangsom van 7.500 euro per dag, zolang de regelgeving niet is aangepast. 
   
 • De veroordeling zet de Belgische regering onder druk om de wetgeving aan te passen zodat er een gelijkschakeling is van de fiscale behandeling van Belgische en buitenlandse huurinkomsten. 
   
 • Wij volgen dit verder op en berichten opnieuw zodra werd beslist op welke wijze de fiscale behandeling wordt gelijkgeschakeld

Zie ook : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Huurovereenkomsten

Laatste artikels Huurovereenkomsten

Covid-19 en leegstand kwalificeren niet als overmacht voor gebrek aan belang ...
16/11/2021

Covid-19 en leegstand kwalificeren niet als overmacht voor gebrek aan belang in vernietigingsprocedure Raad voor Vergunnin...

Read more

Loyers commerciaux en 2021¬†: comment b√©n√©ficier des deux ¬ę¬†mesures Covid¬†¬Ľ
17/06/2021

On sait désormais que la situation prolongée de la crise sanitaire a eu et aura – pendant encore ...

Loyers commerciaux en 2021¬†: comment b√©n√©ficier des deux ¬ę¬†mesures Covid¬†¬Ľ Read more

Permis de location en Région wallonne, quoi de neuf ?
03/06/2021

Vous disposez un immeuble et avez obtenu un permis d’urbanisme vous permettant de le diviser en plusieurs logements&...

Permis de location en Région wallonne, quoi de neuf ? Read more

Long-term lease vs (retail) lease
21/05/2021

In the new Book 3, the mandatory minimum duration of a long-term lease right (droit d’emphyteŐĀose / erfpachtrecht) ...

Read more

Laatste artikels van Mr. Wouter Neven

Covid-19 en leegstand kwalificeren niet als overmacht voor gebrek aan belang ...
16/11/2021

Covid-19 en leegstand kwalificeren niet als overmacht voor gebrek aan belang in vernietigingsprocedure Raad voor Vergunnin...

Read more

Federale wetgever zet een rem op het kunstmatig rekken van de betalingstermijn
02/11/2021

Ter bescherming van de KMO’s en zelfstandigen, die vaak weinig onderhandelingsmarge hebben in contracten met grote o...

Read more

Kadastrale wetgeving springt op nieuwe goederenrecht-trein
23/09/2021

Zoals uiteengezet in ons eerder e-zine betreffende het opstalrecht onder het nieuwe goederenrecht, verankert het...

Read more

Wetgever verduidelijkt het beslag- en hypotheekverbod
24/08/2021

Wetgever verduidelijkt het beslag- en hypotheekverbod van accessoire opstalrechten.

Read more

LexGO Network