Hof van Justitie veroordeelt België wegens ongelijke fiscale behandeling van Belgische en buitenlandse huurinkomsten
08/12/2020

 • Als enige land in de Europese Unie worden in België  verkregen huurinkomsten belast op basis van het kadastraal inkomen in plaats van op reële huurinkomsten. 
   
 • Het kadastraal inkomen komt in de praktijk neer op een fictief inkomen.
   
 • De Belgische fiscus hanteert daarentegen wel een belasting op reële huurinkomsten voor in andere EU-lidstaten gelegen onroerend goed. 
   
 • De belasting baseren op dergelijk fictief huurinkomen bevoordeelt investeringen in onroerend goed in België ten nadele van investeringen in en verhuur van onroerend goed in een andere EU-lidstaat. 
   
 • Deze ongelijke behandeling is volgens het Hof van Justitie problematisch in het licht van het vrij verkeer van kapitaal aangezien huurinkomsten in binnen- en buitenland op dezelfde manier moeten worden belast.
   
 • Het Hof van Justitie veroordeelde België reeds in 2018 voor deze ongelijke behandeling tussen binnenlandse en buitenlandse huurinkomsten. 
   
 • De Europese Commissie stelde een inbreukprocedure in aangezien België na deze eerste veroordeling geen stappen ondernam om de ongelijke behandeling weg te werken.
   
 • Het Hof van Justitie veroordeelt België nu voor een tweede keer en legt een boete op van minstens 2 miljoen euro en een dwangsom van 7.500 euro per dag, zolang de regelgeving niet is aangepast. 
   
 • De veroordeling zet de Belgische regering onder druk om de wetgeving aan te passen zodat er een gelijkschakeling is van de fiscale behandeling van Belgische en buitenlandse huurinkomsten. 
   
 • Wij volgen dit verder op en berichten opnieuw zodra werd beslist op welke wijze de fiscale behandeling wordt gelijkgeschakeld

Zie ook : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Huurovereenkomsten

Laatste artikels Huurovereenkomsten

Kamer keurt de herwerkte belasting op buitenlands vastgoed goed
03/03/2021

In onze nieuwsbrief van 3 december 2020 verduidelijkten wij reeds dat het Hof van Justitie België vero...

Read more

Onrechtmatige bedingen in B2B (handels)huurovereenkomsten
17/02/2021

De  B2B-wet is van toepassing op alle soorten van overeenkomsten die tussen ondernemingen worden afgesloten en dus oo...

Read more

Beheer van gehuurde panden in tijden van COVID-19: is de huur (volledig) verschuldigd?
19/11/2020

Op 30 oktober 2020 sprak de vrederechter van Etterbeek zich uit over de impact van de COVID-19-maatregelen op handelshuur ...

Read more

Grondwettelijk Hof 28 mei 2020: korte vervaltermijn van 1 jaar voor alle rechtsvorderingen tot ui...
06/11/2020

In het kader van de Handelshuurwet kan een handelshuurder op twee vlakken worden uitgezet, namelijk bij: vervreemdin...

Read more

Laatste artikels van Mr. Wouter Neven

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheids- verzekering voortaan als jaarpolis
31/03/2021

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering voortaan als jaarpolis bij Tariferingsbureau ‘Bouw’

Read more

Het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper
17/03/2021

Hof van Cassatie verduidelijkt: het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper in de ma...

Read more

Kamer keurt de herwerkte belasting op buitenlands vastgoed goed
03/03/2021

In onze nieuwsbrief van 3 december 2020 verduidelijkten wij reeds dat het Hof van Justitie België vero...

Read more

Grondwettelijk Hof fluit Brusselse ordonnantiegever terug: milieueffectenstudie vereist voor park...
18/02/2021

Middels haar Ordonnantie van 30 november 2017 (de Ordonnantie), bepaalde de Brusselse ordonnantiegever dat een e...

Read more

LexGO Network