Een uitdrukkelijk ontbindend beding in een huurovereenkomst is nietig
25/02/2015

In principe kan in een overeenkomst een uitdrukkelijk ontbindend beding worden opgenomen. In dat beding bepalen de partijen aan de overeenkomst in welke gevallen de overeenkomst beëindigd wordt zonder dat een rechter hiertoe moet beslissen.

Een controle van de rechter kan nooit volledig worden uitgesloten. Indien er tussen partijen betwisting ontstaat omtrent de ontbinding, kan dit achteraf voorgelegd worden aan de rechter. De rechter gaat vervolgens na of de ontbinding plaatsvond overeenkomstig de voorwaarden voor ontbinding die de partijen in de overeenkomst hebben opgenomen. 
In bepaalde gevallen, onder andere inzake huur, verbiedt de wet het uitdrukkelijke ontbindend beding om de preventieve tussenkomst van de rechter te verzekeren met het oog op het beschermen van de zwakkere partij.

Een uitdrukkelijk ontbindend beding in een huurovereenkomst wordt voor niet geschreven gehouden. De ontbinding van een huurovereenkomst vereist een gerechtelijke tussenkomst in het belang van de rechtszekerheid en de billijkheid. De verhuurder of de huurder die de ontbinding van de huur nastreeft wanneer de huurder respectievelijk de verhuurder zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, dient dit te vorderen voor de rechter. De rechter dient te oordelen of de ingeroepen wanprestatie ernstig genoeg is om de ontbinding van de huurovereenkomst te rechtvaardigen. 

Zie ook : BDL&T Advocaten ( Mrs. Melanie Galle )


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Huurovereenkomsten

Laatste artikels Huurovereenkomsten

COVID-19: Vlaamse Regering sluit akkoord inzake handelshuur
03/06/2020

Ten gevolge van de COVID-19 crisis ondervinden heel wat ondernemers problemen met het betalen van de huurge...

Read more

Corona geen overmacht voor huurders
31/03/2020

Kan een huurder zich beroepen op de uitzonderlijke situatie die veroorzaakt wordt door het coronavirus en overma...

Corona geen overmacht voor huurders Read more

Impact van het coronavirus op de vastgoedsector
28/03/2020

Can the tenant interrupt the payment of its rent because the Federal Government obliged him to close down? Is it possible ...

Read more

Bail d’habitation et travaux économiseurs d’énergie
12/03/2020

Nous avons publié dans une autre actualité une première partie de l’analyse de l&rsqu...

Bail d’habitation et travaux économiseurs d’énergie Read more

Laatste artikels van Mrs. Melanie Galle

LexGO Network