Een uitdrukkelijk ontbindend beding in een huurovereenkomst is nietig
25/02/2015

In principe kan in een overeenkomst een uitdrukkelijk ontbindend beding worden opgenomen. In dat beding bepalen de partijen aan de overeenkomst in welke gevallen de overeenkomst beëindigd wordt zonder dat een rechter hiertoe moet beslissen.

Een controle van de rechter kan nooit volledig worden uitgesloten. Indien er tussen partijen betwisting ontstaat omtrent de ontbinding, kan dit achteraf voorgelegd worden aan de rechter. De rechter gaat vervolgens na of de ontbinding plaatsvond overeenkomstig de voorwaarden voor ontbinding die de partijen in de overeenkomst hebben opgenomen. 
In bepaalde gevallen, onder andere inzake huur, verbiedt de wet het uitdrukkelijke ontbindend beding om de preventieve tussenkomst van de rechter te verzekeren met het oog op het beschermen van de zwakkere partij.

Een uitdrukkelijk ontbindend beding in een huurovereenkomst wordt voor niet geschreven gehouden. De ontbinding van een huurovereenkomst vereist een gerechtelijke tussenkomst in het belang van de rechtszekerheid en de billijkheid. De verhuurder of de huurder die de ontbinding van de huur nastreeft wanneer de huurder respectievelijk de verhuurder zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, dient dit te vorderen voor de rechter. De rechter dient te oordelen of de ingeroepen wanprestatie ernstig genoeg is om de ontbinding van de huurovereenkomst te rechtvaardigen. 

Zie ook : BDL&T Advocaten ( Mrs. Melanie Galle )


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Huurovereenkomsten

Laatste artikels Huurovereenkomsten

Pachtwetgeving gewijzigd in het Waalse Gewest
13/01/2020

Met de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid inzake huur (waaronder ook pacht) overgeheveld naar de gewesten. Walloni...

Pachtwetgeving gewijzigd in het Waalse Gewest Read more

Les baux pour les magasins pop-up bénéficient désormais d’une législation spécifique à Br...
17/07/2019

La Région bruxelloise a instauré un cadre législatif pour les baux commerciaux consentis pour une dur...

Read more

De nieuwe Vlaamse studentenhuurovereenkomst
14/05/2019

Het federale huurrecht kent en kende geen specifieke wettelijke regeling voor huisvestiging bij studenten. Sedert 1 jan...

Read more

Vijf belangrijke nieuwigheden voor januari 2019
10/01/2019

Sinds 1 januari zijn er heel wat zaken voor de mede-eigenaars van een appartementsgebouw veranderd. De nieuwe regels inzak...

Vijf belangrijke nieuwigheden voor januari 2019 Read more

Laatste artikels van Mrs. Melanie Galle

LexGO Network