Conceptnota bouwshift
12/04/2022

KROKUSDEAL

1    De Vlaamse Regering heeft in februari 2022 een belangrijke doorbraak bereikt in twee fundamentele dossiers, het bouwshiftdossier en het stikstofdossier. Deze doorbraak gaat ook wel gekend als het  zgn. “Krokusakkoord” of de “Krokusdeal”. Via deze E-flash stippen wij graag nog even de belangrijkste engagementen aan in het kader van de bouwshift.

WAT?

2    Eén van de strategische doelstellingen van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen is het terugdringen van het bijkomend ruimtebeslag. In concreto stelt men voorop dat het bijkomend gemiddeld dagelijks ruimtebeslag tegen 2040 dient te worden teruggedrongen tot 0 hectare. Om deze ambitieuze veranderingsstrategie op gang te brengen, voorziet men in een stelselmatige afbouw waarbij tegen 2025 de dagelijkste ruimte-inname teruggebracht dient te worden tot 3 ha / dag. Dit terugdringen van bijkomend ruimtebeslag wordt ook wel “de bouwshift” (vroeger: “betonstop”) genoemd. De “Conceptnota Bouwshift” van 22 februari 2022 bevat een plan van aanpak met het oog op het realiseren van deze doelstelling.

HOE?

3    Uit het plan van aanpak kunnen we twee hoofdengagementen distilleren: 

de Vlaamse Regering wil werk maken van een juridisch robuust regelgevend kader voor het faciliteren van het openruimtebeleid, en 
de Vlaamse Regering wenst een oplossing te voorzien voor de financiële implicaties van de bouwshift via de oprichting van een “bouwshiftfonds”.

REGELGEVEND KADER

4    De voornaamste aspecten van het regelgevend traject, hetgeen de focus zal zijn voor het jaar 2022, zien er als volgt uit:

Het “Instrumentendecreet” (decreet betreffende het realisatiegerichte instrumentarium) zal worden goedgekeurd “begin” 2022. Het voorziet o.a. in een harmonisatie van verschillende compensatiemechanismen voor eigenaars en gebruikers, waaronder dus ook de planschadevergoeding. De criteria voor de toekenning van een planschadevergoeding alsook de berekening en de berekeningswijze zullen worden aangepast. De actuele stand van zaken kan u op de voet volgen via volgende link: Ontwerp van decreet 194 (2019-2020) nr.1 | Vlaams Parlement
Het “Decreet Woonreservegebieden” (decreet tot wijziging van de VCRO wat de woonreservegebieden betreft) zal tegelijkertijd met het Instrumentendecreet worden goedgekeurd. De voorgestelde regeling beoogt de rechtstreekse aansnijding van de woonreservegebieden te verhinderen. Gelet op het bewarend beleid dat men ten aanzien van deze gebieden wenst te voeren, spreekt men ook wel over het “onder een stolp plaatsen” van de woonreservegebieden”. De actuele stand van zaken kan u op de voet volgen via volgende link: Voorstel van decreet 577 (2020-2021) nr.1 | Vlaams Parlement

BOUWSHIFTFONDS

5    Met het oog op het implementeren van de bouwshift, hetgeen de focus zal uitmaken van het jaar 2023, voorziet men volgend flankerend beleid:

De oprichting van een “BRV-fonds” (ook wel “bouwshiftfonds” genoemd) dat zal dienen om de financiering van de bouwshift mee te verzorgen. Het fonds dient ter ondersteuning van het ruimtelijk beleid van de minister van Omgeving, en ter ondersteuning van de gewestelijke overheid en de steden en gemeenten in het kader van planschade. De Vlaamse Regering stelt ervoor te zorgen dat er elk jaar 100 miljoen euro vastleggingskrediet (VAK) beschikbaar is.

MEER WETEN?

De volledige conceptnota kan u terugvinden via volgende link: Bouwshift (vlaanderen.be)

Of neem gerust contact op met één van onze experten Omgevingsrecht.

Zie ook : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Aannemingsrecht

Laatste artikels Aannemingsrecht

Vlaamse regering bereikt akkoord over de bouwshift
19/04/2022

Vorige week bereikte de Vlaamse Regering een langverwacht akkoord over twee belangrijke dossiers binnen het omgevingsrecht...

Vlaamse regering bereikt akkoord over de bouwshift Read more

Programmawet wijzigt enkele fiscale bepalingen toepasselijk op de bouw- en vastgoedsector
19/01/2022

Middels (i) de Programmawet van 27 december 2021 en (ii) de Wet houdende diverse bepalingen inzake btw ...

Read more

Green Deal : de Commissie wil renoveren en koolstofarm maken van gebouwen stimuleren
28/12/2021

Op 15 december jl. heeft de Europese Commissie voorgesteld om de regels betreffende de energieprestatie van gebouwen af te...

Green Deal : de Commissie wil renoveren en koolstofarm maken van gebouwen stimuleren Read more

Hoe duurzaamheid als breed begrip integreren in overheidsopdrachten?
22/12/2021

Het hoofd van onze praktijkgroep Vastgoed & Administratief recht, France Vlassembrouck, is de auteur van het...

Hoe duurzaamheid als breed begrip integreren in overheidsopdrachten? Read more

Laatste artikels van Mr. Wouter Neven

Brussel geeft groen licht voor energiedelen in energiegemeenschappen
10/05/2022

Op 11 maart 2022 wijzigde het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de volgende drie ordonnanties:   ...

Read more

Verlenging en uitbreiding van het verlaagd BTW-tarief van 6% voor bepaalde werken in onroerende s...
08/04/2022

Het koninklijk besluit van 27 maart 2022 tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 (het Besluit) voorziet in de ver...

Read more

Nieuwe coronamaatregelen versoepelen de organisatie van de algemene vergadering van mede-eigenaars
15/03/2022

Het Koninklijk Besluit van 5 maart 2022 betreft de overschakeling naar code geel op de coronabarometer sinds 7 m...

Read more

Vlaamse regering verduidelijkt toepassingsgebied van renovatieverplichting voor niet-residentiƫl...
03/03/2022

In onze eerdere nieuwbrieven van 2 juni 2021 en 2 augustus 2021 informeerden wij u over de renovatieve...

Read more

LexGO Network