Cassatie verduidelijkt de omvang van de raadgevings- en bijstandsplicht van de architect t.a.v. de bouwheer/opdrachtgever m.b.t. de keuze van aannemer
22/07/2021

 • Een beroep op de medewerking van een architect is verplicht voor het opmaken van de plannen en controle op de uitvoering van de werken waarvoor een voorafgaande aanvraag om toelating tot bouwen is opgelegd; 
 • In het kader daarvan rust op de architect de verplichting om de bouwheer/opdrachtgever bij te staan in de keuze van de aannemer met het oog op de realisatie van het ontwerp aan de beste voorwaarden op vlak van prijs en kwaliteit. De architect vestigt daarbij de aandacht van de bouwheer/opdrachtgever op de door de aannemer aangeboden waarborgen; 
 • In een recent arrest van 20 mei 2021 (op dit moment alleen beschikbaar in het Frans) verduidelijkt het Hof van Cassatie de omvang van de bovenstaande raadgevings- en bijstandsplicht van de architect ten aanzien van de bouwheer;
 • Zo stelt het Hof van Cassatie dat uit de raadgevings- en bijstandsplicht volgt dat de architect:
  • ertoe is gehouden om de bouwheer/opdrachtgever in te lichten over de regels betreffende de toegang van de aannemer tot het beroep en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien; en
  • bij het sluiten van de aannemingsovereenkomst de toegang tot het beroep dient te controleren;
 • Sinds 1 januari 2019 moeten aannemers in Vlaanderen niet langer beschikken over een vestigingsattest om het beroep van aannemer te mogen uitoefenen maar de plicht van de architect om de bouwheer bij te staan bij de keuze van de aannemer blijft in Vlaanderen bestaan (bv. controle van technische bekwaamheid, van de goede of slechte reputatie, ...).
 • Architecten moeten derhalve aandacht besteden aan deze verplichtingen zowel vóór als bij het sluiten van een aannemingsovereenkomst;
 • Het Hof van Cassatie heeft verder de zaak verwezen naar het Hof van Beroep van Bergen.
   

Zie ook : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Aannemingsrecht

Laatste artikels Aannemingsrecht

Vlaamse regering bereikt akkoord over de bouwshift
19/04/2022

Vorige week bereikte de Vlaamse Regering een langverwacht akkoord over twee belangrijke dossiers binnen het omgevingsrecht...

Vlaamse regering bereikt akkoord over de bouwshift Read more

Conceptnota bouwshift
12/04/2022

De Vlaamse Regering heeft in februari 2022 een belangrijke doorbraak bereikt in twee fundamentele dossiers, het bouwshiftd...

Read more

Programmawet wijzigt enkele fiscale bepalingen toepasselijk op de bouw- en vastgoedsector
19/01/2022

Middels (i) de Programmawet van 27 december 2021 en (ii) de Wet houdende diverse bepalingen inzake btw ...

Read more

Green Deal : de Commissie wil renoveren en koolstofarm maken van gebouwen stimuleren
28/12/2021

Op 15 december jl. heeft de Europese Commissie voorgesteld om de regels betreffende de energieprestatie van gebouwen af te...

Green Deal : de Commissie wil renoveren en koolstofarm maken van gebouwen stimuleren Read more

Laatste artikels van Mr. Wouter Neven

Brussel geeft groen licht voor energiedelen in energiegemeenschappen
10/05/2022

Op 11 maart 2022 wijzigde het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de volgende drie ordonnanties:   ...

Read more

Conceptnota bouwshift
12/04/2022

De Vlaamse Regering heeft in februari 2022 een belangrijke doorbraak bereikt in twee fundamentele dossiers, het bouwshiftd...

Read more

Verlenging en uitbreiding van het verlaagd BTW-tarief van 6% voor bepaalde werken in onroerende s...
08/04/2022

Het koninklijk besluit van 27 maart 2022 tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 (het Besluit) voorziet in de ver...

Read more

Nieuwe coronamaatregelen versoepelen de organisatie van de algemene vergadering van mede-eigenaars
15/03/2022

Het Koninklijk Besluit van 5 maart 2022 betreft de overschakeling naar code geel op de coronabarometer sinds 7 m...

Read more

LexGO Network