Burgerlijke beroepsaansprakelijkheids- verzekering voortaan als jaarpolis
31/03/2021

 • Sinds februari 2020 kunnen aannemers, architecten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners uit de bouwsector een verzekeringsaanvraag indienen bij het Tariferingsbureau ‘Bouw’ als zij kunnen bewijzen dat drie verzekeringsondernemingen hun aanvraag tot verzekering hebben verworpen;
   
 • Het koninklijk besluit (KB) van 4 februari 2020 bepaalde dat enkel de individuele aanvraag tot dekking in de vorm van een polis per project ontvankelijk is;
   
 • Dit geldt zowel voor de verzekering tienjarige burgerrechtelijke aansprakelijkheid als voor de verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid;
   
 • Het KB van 12 februari 2021 wijzigt de modaliteiten van deze regeling en maakt het volgende onderscheid inzake de aanvraag van de individuele dekking bij het Tariferingsbureau ‘Bouw’:
   
  • De verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid moet als jaarpolis worden aangevraagd;
    
  • De verplichte verzekering van de tienjarige burgerrechtelijke aansprakelijkheid moet nog steeds per project worden aangevraagd;
    
 • Deze nieuwe (gewijzigde) regeling is van kracht sinds 11 maart 2021;
   
 • De verzekeringsplichtige bouwactoren dienen hier de nodige aandacht aan te besteden bij het indienen van toekomstige aanvragen tot dekking bij het Tariferingsbureau ‘Bouw’.

Zie ook : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Aannemingsrecht

Laatste artikels Aannemingsrecht

Het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper
17/03/2021

Hof van Cassatie verduidelijkt: het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper in de ma...

Read more

Tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6% op nieuwbouw: hoe kan u daarvan genieten?
12/03/2021

De Belgische economie werd hard getroffen door de coronacrisis. Ook in de bouwsector ondervindt men aanzienlijke moeilijkh...

Tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6% op nieuwbouw: hoe kan u daarvan genieten? Read more

TVA à 6 % pour la démolition et la reconstruction d’habitation
21/01/2021

Les travaux de démolition et de (re)construction de biens immobiliers sont en principe soumis à une TVA au t...

TVA à 6 % pour la démolition et la reconstruction d’habitation Read more

De 6% BTW-regel in de bouwsector wordt tijdelijk verruimd vanaf 2021
22/12/2020

Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen wordt vanaf 1 januari 2021 uitge...

Read more

Laatste artikels van Mr. Wouter Neven

Het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper
17/03/2021

Hof van Cassatie verduidelijkt: het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper in de ma...

Read more

Kamer keurt de herwerkte belasting op buitenlands vastgoed goed
03/03/2021

In onze nieuwsbrief van 3 december 2020 verduidelijkten wij reeds dat het Hof van Justitie België vero...

Read more

Grondwettelijk Hof fluit Brusselse ordonnantiegever terug: milieueffectenstudie vereist voor park...
18/02/2021

Middels haar Ordonnantie van 30 november 2017 (de Ordonnantie), bepaalde de Brusselse ordonnantiegever dat een e...

Read more

Grondwettelijk Hof vernietigt regeling terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen in V...
05/02/2021

De Vlaamse regering besliste bij decreet van 26 april 2019 tot wijziging van het Vlaamse Energiedecreet (het Decreet)...

Read more

LexGO Network