Archive 2014


Mrs. Roxanne Hintjens

Het Europese Hof van Justitie oordeelde over het recht van de consument om voor zijn eigen lidstaat te dagvaarden wanneer de consumentenovereenkomst niet op afstand werd gesloten
02/01/2014

In de beslissing van 6 september 2012 oordeelde het Hof dat voor de toepassing van artikel 15, lid 1 , sub c, van de Brussel I-verordening, dat de consument het recht geeft om voor zijn eigen lidstaat te dagvaarden, het niet is vereist dat de overeenkomst tussen de consument en de handelaar op afstand werd gesloten.

Read more
Mrs. Els Empereur

Europe Forces Belgium To Adapt Its Environmental Impact Assessment Concerning Projects
01/01/2014

On 24 March 2011, Belgium was condemned by the Court of Justice because of its deficient implementation of directive 85/337/EG on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (hereafter, the ā€œProject EIA Directiveā€).

Read more
Ms. Veerle Raus

Solden en het nieuwe wetsontwerp marktpraktijken
01/01/2014

Het nieuwe wetsontwerp marktpraktijken van 24 september 2013 bevat een aantal verduidelijkingen aangaande de solden met als doel de discussie over de verenigbaarheid met het Europees recht te beƫindigen. Het is echter nog maar de vraag of dit beoogd effect zal worden bereikt.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network