De waarde van een gsm, smartphone, tablet of pc - de RSZ verduidelijkt
05/10/2018

Het voordeel in natura dat een werknemer geniet wanneer de werkgever hem kosteloos een pc, tablet, gsm of smartphone toekent die de werknemer ook voor privédoeleinden mag gebruiken, wordt voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen geraamd d.m.v. in de wet ingeschreven forfaits. Ook voor de waardering van het voordeel bestaande uit de toekenning van een (mobiel) telefoonabonnement of internetaansluiting zijn wettelijke forfaits voorzien (zie onze nieuwsbrief nr. 46 – 2017 en Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2018 -2019, nr. 764). 

Als de werknemer een eigen bijdrage betaalt voor het ter beschikking gestelde voordeel, dan wordt het forfaitair bedrag verminderd met die eigen bijdrage. In zijn instructies van het 3de kwartaal van 2018 voegt de RSZ daaraan toe dat alleen het forfait van het voordeel waarvoor de werknemer tussenkomt, verminderd mag worden met het bedrag van diens bijdrage aangezien er aparte forfaits gelden voor de verschillende voordelen (het toestel, het telefoonabonnement en internet). 

De RSZ verduidelijkt dit met een voorbeeld: een werkgever komt met zijn werknemer overeen dat deze onbeperkt privé mag bellen met een ter beschikking gestelde gsm, maar dat hij daarvoor 10 euro per maand aan zijn werkgever moet betalen. Dit bedrag mag alleen in mindering gebracht worden van het forfait voor het telefoonabonnement (4 euro per maand), niet van het forfait voor het toestel of voor het internetgebruik. Het saldo van de werknemerstussenkomst (6 euro per maand), mag niet in mindering gebracht worden van één van de andere forfaitaire bedragen. 

Nog volgens de recentste versie van de RSZ-instructies geldt als algemene regel dat een werknemersbijdrage in mindering gebracht mag worden van het forfait voor het kwartaal waarin de werknemer de bijdrage betaalt. De RSZ aanvaardt evenwel dat eenmalige bijdragen (bv. de werknemer betaalt een eenmalig bedrag op het moment dat het toestel hem ter beschikking gesteld wordt), aangerekend worden op het forfait voor het kwartaal waarin de werknemer zijn bijdrage betaalde en de forfaits van de drie daarop volgende kwartalen. 

 

Auteur: Ester Van Oostveldt. 

BRON: Administratieve instructies RSZ - 2018/3 (www.socialsecurity.be

Zie ook : Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse ( Mrs. Ester Van Oostveldt )

Mrs. Ester Van Oostveldt Mrs. Ester Van Oostveldt
Advocaat-Vennoot
ester.vanoostveldt@bellaw.eu

Click here to see the ad(s)
Alle artikels Compensation en Benefits

Laatste artikels Compensation en Benefits

Mobiliteitsvergoeding: indexatie 2020
21/01/2020

De cataloguswaarde waarop het bedrag van de mobiliteitsvergoeding en het belastbare voordeel ervan worden berekend, moet e...

Mobiliteitsvergoeding: indexatie 2020 Read more

Les voitures de société hybrides en 2020 : état de la situation
16/01/2020

Au cours de l’année 2019, de multiples changements sont intervenus quant à la fiscalité des voi...

Les voitures de société hybrides en 2020 : état de la situation Read more

Bedrijfswagen: belastbaar voordeel van valse hybrides wordt in 2020 verhoogd
13/11/2019

In geval van kosteloos privégebruik van bepaalde hybridewagens aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2018...

Bedrijfswagen: belastbaar voordeel van valse hybrides wordt in 2020 verhoogd Read more

Commissions payées par un tiers au contrat de travail
19/10/2019

Cette problématique a déjà été évoquée dans un post du 22 avril...

Commissions payées par un tiers au contrat de travail Read more

Laatste artikels van Mrs. Ester Van Oostveldt

Vlaanderen sleutelt aan haar doelgroepverminderingen
16/12/2019

Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten en de Duitstalige gemeenschap bevoegd voor het zogenaamde doelgroepenbele...

Read more

Bijdrage inzetbaarheidsverhogende maatregelen wordt (voorlopig) niet ge√Įnd
18/11/2019

Sinds de Wet Eenheidsstatuut bevat de Arbeidsovereenkomstenwet een bepaling die elk paritair (sub)comité verplicht ...

Read more

Toepassingsgebied Arbeidsongevallenwet breidt uit tot alle personen met een leerwerkcontract
17/09/2019

Vanaf 1 januari 2020 is de Arbeidsongevallenwet van toepassing op alle personen met een zogenaamd ‘klein statuut&rsq...

Read more

Nieuwe informatieplicht voor de werkgever bij vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingste...
20/05/2019

De Jobsdealwet heeft in de Arbeidsovereenkomstenwet een nieuwe bepaling ingevoegd die werkgevers een nieuwe verplichting o...

Read more

LexGO Network