Q & A Employment Law - European Football Championship Sociale voordelen
17/06/2021

V: Mag ik een pretpakket van bier en wijn aan onze werknemers bezorgen? Is dit belast en fiscaal aftrekbaar?

A: U heeft de “Rode Duivels-manie” goed te pakken en wil al uw werknemers bier en wijn toesturen om al supporterend de Rode Duivels door de tweede wedstrijd te helpen aanstaande donderdag. U mag dat vanzelfsprekend doen, maar u moet ook even stilstaan bij de fiscale en parafiscale gevolgen van dergelijk initiatief.

Als regel geldt immers dat elk voordeel dat werknemers verkrijgen naar aanleiding van of uit hoofde van de beroepswerkzaamheid kwalificeert als een belastbaar inkomen. Een uitzondering op dit principe is de toekenning van zogenaamde “sociale voordelen”.

Dit zijn voordelen van geringe waarde of gelegenheidsgeschenken die worden gegeven naar aanleiding van een gebeurtenis en die verder losstaan van enige beroepswerkzaamheid en het bezoldigen daarvan.

Dat het voordeel gering moet zijn is een feitenkwestie. De fiscus hanteert als richtlijn wel een waarde van 50 EUR. Een pretpakket met een waarde van 40 EUR kan u dus als sociaal voordeel toekennen. U moet hierop dan geen bedrijfsvoorheffing inhouden en u moet het evenmin vermelden op de loonbrief en fiscale fiche. U moet wel in het achterhoofd houden dat een sociaal voordeel in principe fiscaal niet aftrekbaar is als beroepskost voor de werkgever. Doet u dat wel, dan kan dat mogelijks verworpen worden.

Geeft u een pretpakket met een waarde van meer dan 50 EUR, dan ligt de fiscale behandeling mogelijks anders. In dat geval doet u er goed aan om toch eerst contact op te nemen met de belastingadministratie om u ervan te verzekeren of het voordeel voldoende gering is.

Voor de sociale zekerheid is het geven van een pretpakket van bier en wijn in deze omstandigheden een “vrijgevigheid”, en dus vrij van sociale lasten.

Aarzel niet om contact op te nemen met iemand van het Employment & Benefits team, wij adviseren u graag bij de implementatie van uw sociale voordelen.

Zie ook : Loyens & Loeff CVBA

[+ http://www.loyensloeff.com]


Alle artikels Compensation en Benefits

Laatste artikels Compensation en Benefits

Nieuw wetsontwerp voor een groene(re) mobiliteit
04/06/2021

On 18 May 2021, a bill was approved by the Belgian Government to create a green(er) mobility in Belgium by (1) promoting t...

Read more

Ter beschikking gestelde of terugbetaalde mondmaskers en handgels voordeel in natura?
08/03/2021

Handgels en mondmaskers zijn vandaag de dag niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Ook op de werkvloer zijn ze een v...

Ter beschikking gestelde of terugbetaalde mondmaskers en handgels voordeel in natura? Read more

Bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen: vergeet het verslag niet!
16/02/2021

Het tweejaarlijks analyseverslag van de bezoldigingsstructuur in de onderneming moet vóór 31 maart 2021 over...

Bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen: vergeet het verslag niet! Read more

L’employeur qui met à disposition de son travailleur un véhicule de société est redevable d...
07/12/2020

De werkgever die een bedrijfsvoertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt, is een solidariteitsbijdrage verschuldigd ...

L’employeur qui met à disposition de son travailleur un véhicule de société est redevable d’une cotisation de solidarité (O.N.S.S.). Le montant pour 2021 est connu. Read more

LexGO Network