Nieuw wetsontwerp voor een groene(re) mobiliteit
04/06/2021

Op 18 mei werd een wetsontwerp goedgekeurd door de Belgische regering om een groene(re) mobiliteit in België te creëren door (1) het promoten van een fiscale stimulans voor CO2-emissievrije bedrijfswagens, (2) het fiscaal stimuleren van een versnelde groei van aantal laadpalen zowel voor particulieren als ondernemingen en (3) met een uitgebreider mobiliteitsbudget.

Fiscale aftrekbaarheid bedrijfswagens

Onderstaande tabellen illustreren de intenties van de regering om ondernemingen te sturen in de richting van CO2-emissievrije auto's (volledig elektrische auto's) en tegelijkertijd de fiscale voorkeursbehandeling op bedrijfsniveau af te bouwen door in de toekomst de fiscale aftrekbaarheid voor ondernemingen van (zelfs CO2-emissievrije) bedrijfswagens te beperken.

Jaar van aankoop

 

Fiscale aftrekbaarheid

 

Fossiele brandstof auto’s

(Plug-in) Hybride auto’s

CO2-vrije auto's (volledig elektrische auto's)

Andere kost(en)

Brandstofkost(en)

 

01/01/2021 – 31/12/2021

 

 

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid (100%)

 

01/01/2022 – 31/12//2022

 

 

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid (100%)

 

01/01/2023 –30/06/2023

 

 

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid

 

 

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid

 

 

Fiscale aftrekbaarheid beperkt tot 50%

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid

(100%)

 

01/07/2023 – 31/12/2023

 

 

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid

 

 

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid

 

 

Fiscale aftrekbaarheid beperkt tot 50%

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid

(100%)

 

01/01/2024 –

31/12/2024

 

 

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid

 

 

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid

 

 

Fiscale aftrekbaarheid beperkt tot 50%

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid

(100%)

 

01/01/2025 –

31/12/2025

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid maar beperkt tot 75%

 

?

 

?

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid

(100%)

 

01/01/2026 –

31/12/2026

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid maar beperkt tot 50%

 

?

 

?

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid

(100%)

 

01/01/2027 – 31/12/2027

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid maar beperkt tot 25%

 

?

 

?

 

95%

 

01/01/2028-31/12/2028

 

 

0%

 

?

 

?

 

90%

 

01/01/2029 – 31/12/2029

 

 

0%

 

?

 

?

 

82,5%

 

01/01/2030 – 31/12/2030

 

 

0%

 

?

 

?

 

75%

 

01/01/2031 –

31/12/2031

 

 

0%

 

?

 

?

 

67,5%

  • Op basis van bovenstaande tabel is het onduidelijk hoe de fiscale aftrekbaarheid van (plug-in) hybride auto's in de komende jaren zal evolueren, aangezien de minister van Financiën slechts verwees naar de invoering van een plafond voor de fiscale aftrekbaarheid met betrekking tot de brandstofkosten "vanaf januari 2023".

Echter, omdat een (plug-in) hybride auto echter een fossiele brandstofauto blijft, en dus mét een CO2-uitstoot, is het naar onze mening de bedoeling dat de fiscale aftrekbaarheid op dezelfde manier zal evolueren als voor fossiele brandstofauto’s aangezien de regering duidelijk enkel CO2-emissievrije auto’s wenst te promoten.      

  • Hoewel niet wordt verwezen naar "fake"-hybride auto's, kan worden verwacht dat de huidige redenering, om deze fake hybride auto's gelijk te stellen met vergelijkbare fossiele brandstof auto's, verder van toepassing blijft.

Let wel dat:

  • Bovenstaande wijzigingen alleen gelden voor nieuwe auto's, wat betekent dat bestaande (lease) contracten geen gevolgen ondervinden van deze wijzigingen.
  • De wijzigingen die de regering wil doorvoeren voor bedrijfsauto's (vooralsnog) geen gevolgen hebben voor de werknemer en zijn/haar belastbare voordeel voor het gratis ter beschikking hebben van een bedrijfsauto.

Oplaadstations thuis en op het werk

De regering wil ook een versnelde toename van het aantal oplaadstations voor elektrische (en plug-in hybride) auto's aanmoedigen, zowel thuis als op het werk. Daarom is het volgende belastingvoordeel ontwikkeld:

Particulieren

Ondernemingen

Tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 zal elke particulier (d.w.z. verhuurder of huurder) die een "intelligent" oplaadstation (d.w.z. met controle van oplaadtijd en vermogen) voor groene stroom bij hem thuis koopt en installeert, recht hebben op een belastingvermindering die gelijk is aan een percentage variërend van 45% tot 15% maal de aankoop- en installatiekosten, welke de uitgave op zichzelf begrensd is op 1.500 EUR. De percentages zijn als volgt van toepassing: 

- Investering tussen 1 september 2021 en 31 december 2022: belastingvermindering van 45%

- Investering gedaan in 2023: belastingvermindering van 30%.

- Investering gedaan in 2024 (tot 31 augustus 2024): belastingvermindering van 15%.

De belastingvermindering geldt per oplaadpunt en per individuele belastingplichtige.

 

Tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 kunnen ondernemingen die investeren in een publiek toegankelijk oplaadstation, genieten van een verhoogde fiscale aftrek van de kosten.

- Investering tussen 1 september 2021 en 31 december 2022: belastingaftrek van 200 %.

- Investering tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024: fiscale aftrekbaarheid van 150 %.

Deze oplaadfaciliteit moet vrij toegankelijk zijn voor derden (d.w.z. semi-openbare ruimten zoals bedrijfsparkeerplaatsen), zowel tijdens als buiten de normale openingsuren.

 

Uitbreiding van het mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget wordt vereenvoudigd, flexibeler gemaakt en verder uitgebreid om een verschuiving naar groenere mobiliteit aan te moedigen. De Minister van Financiën kondigde aan dat de volgende elementen deel zullen gaan uitmaken van de alternatieve/zachtere mobiliteit:

  • Kosten voor financiering (bv. fietsleningen), stallingkosten en kosten voor niet-verplichte uitrusting die de veiligheid en zichtbaarheid verhogen bij zachte mobiliteit;
  • Ook ‘elektrische mobiliteitstoestellen’, zoals elektrische steps, worden gezien als zachte mobiliteit;
  • Abonnementen voor het openbaar vervoer van inwonende gezinsleden van de werknemer;
  • Parkeerkosten die gepaard gaan met het gebruik van het openbaar vervoer;
  • Voetgangerspremie voor de verplaatsing tussen thuis en het werk;
  • Huisvestingskosten worden uitgebreid tot een straal van 10 kilometer van de plaats van tewerkstelling (in plaats van de huidige 5 kilometer)... Ook kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen tellen voortaan mee.

Zie ook : Loyens & Loeff CVBA ( Mr. Gunther Valkenborg ,  Mr. Houssam Filali )

[+ http://www.loyensloeff.com]

Mr. Gunther Valkenborg Mr. Gunther Valkenborg
Counsel
[email protected]
Mr. Houssam Filali Mr. Houssam Filali
Associate - Attorney at Law
[email protected]

Click here to see the ad(s)
Alle artikels Compensation en Benefits

Laatste artikels Compensation en Benefits

Deadline for CBA no. 90 bonus plans with 2022 reference period approaching
11/04/2022

A bonus plan for non-recurring result linked benefits can still be implemented after the start of the underlying reference...

Read more

Lump sum benefit in kind for electricity and heating no longer possible without the provision of ...
14/01/2022

As a reaction against the growing market practice of employers paying the electricity and heating bill while employees are...

Lump sum benefit in kind for electricity and heating no longer possible without the provision of housing Read more

Time to go “green” with your company cars? Consider introducing a mobility budget
28/12/2021

On 3 December 2021, the Law of 25 November 2021 regarding the tax and social “greenification” of mobility was ...

Time to go “green” with your company cars? Consider introducing a mobility budget Read more

Belgium’s largest Joint Committee reaches a new agreement on employment and working conditions ...
29/11/2021

Against the background of industrial unrest in other sectors, the social partners of Joint Committee 200 –the Commit...

Read more

Laatste artikels van Mr. Gunther Valkenborg

Tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk: nieuwe circulaire
08/07/2021

In het kader van thuiswerk heeft de belastingadministratie in een circulaire de terugbetaling door de werkgever van kantoo...

Read more

Cross-border workers: COVID-19 agreements extended until 30 September 2021
29/06/2021

Belgium has concluded so-called COVID-19 agreements with Germany, France, Luxembourg and the Netherlands on the tax impact...

Read more

Tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk: nieuwe circulaire
02/03/2021

In het kader van thuiswerk heeft de belastingadministratie afgelopen vrijdag (26 februari 2021) in een circulaire de terug...

Read more

Het Belgisch bijzonder belastingregime voor buitenlandse kaderleden en specialisten: wijzigingen
11/02/2021

Bij wijze van een brief van 5 februari 2021 heeft de belastingadministratie een aantal wijzigingen meegedeeld met betrekki...

Read more

Laatste artikels van Mr. Houssam Filali

New tax regime for impatriates (and impatriate researchers)
04/01/2022

A programme-law published on 31 December 2021 in the Belgian Gazette provides a new special tax regime in Belgium for &quo...

Read more

Mobiliteitsbudget: aanpassingen in het kader van fiscale en sociale vergroening en mobiliteit
28/10/2021

Op 20 oktober 2021 heeft de Commissie voor Financiën een wetsvoorstel goedgekeurd betreffende de vergroening van bedr...

Read more

Tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk: nieuwe circulaire
08/07/2021

In het kader van thuiswerk heeft de belastingadministratie in een circulaire de terugbetaling door de werkgever van kantoo...

Read more

Cross-border workers: COVID-19 agreements extended until 30 September 2021
29/06/2021

Belgium has concluded so-called COVID-19 agreements with Germany, France, Luxembourg and the Netherlands on the tax impact...

Read more

LexGO Network