Mobiliteitsvergoeding (cash for car): niet meer mogelijk in 2021!
04/12/2020

Aangezien het Grondwettelijk Hof de wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding heeft vernietigd, verdwijnt de mobiliteitsvergoeding op 31 december 2020.

Het algemene principe van deze maatregel is dat de werknemer die een bedrijfswagen heeft (of er recht op heeft), deze wagen inruilt voor een som geld, mobiliteitsvergoeding genoemd. Deze vergoeding geniet een sociaal en fiscaal gunstige behandeling.

Waarom heeft het Grondwettelijk Hof de wet vernietigd?

Het Hof stelt vast dat er een ongegrond  verschil in behandeling bestaat tussen de werknemers die de mobiliteitsvergoeding niet genieten (en van wie het loon volledig onderworpen is aan sociale bijdragen en belastingen) en de werknemers die een vrij te besteden vergoeding ontvangen (die op fiscaal en sociaal vlak bevoorrecht is).

Het Hof stelt ook vast dat het nagestreefde doel van de maatregel, namelijk de vermindering van het aantal wagens, niet gewaarborgd is. Aangezien de werknemer vrij beschikt over het bedrag, is het namelijk niet uitgesloten dat hij zijn vergoeding gebruikt om zich een goedkopere kleinere wagen aan te schaffen.

Om deze redenen vernietigt het Hof de wet die het systeem van cash for car invoert maar handhaaft wel haar uitwerking totdat eventuele nieuwe wettelijke bepalingen in werking treden en ten laatste tot 31 december 2020.

Wat met bestaande mobiliteitsvergoedingen? Wat met 2021 ?

Mobiliteitsvergoedingen die al werden toegekend, kunnen blijven bestaan en een gunstige sociale  en fiscale behandeling genieten totdat de wetgever nieuwe maatregelen neemt en uiterlijk tot 31 december 2020.

Tot op heden heeft de wetgever nog geen nieuwe maatregel genomen. We kunnen hier dan ook uit afleiden dat het systeem van de mobiliteitsvergoeding (cash for car) definitief verdwijnt op 1 januari 2021.

Wat zijn mogelijke alternatieven voor de mobiliteitsvergoeding?

Het volgende is mogelijk:

  • opnieuw een bedrijfswagen geven;
  • ter compensatie een 'klassieke' brutopremie toekennen;
  • overschakelen naar een mobiliteitsbudget.

Werkgevers die nog een dergelijke vergoeding toekennen, moeten dus uiterlijk tegen 31 december een alternatief vinden!

Bron: Grondwettelijk Hof, 23 januari 2020, arrest nr. 11/2020.

Nathalie Wellemans - Legal Advisor Sr.

Zie ook : Group S - Secrétariat Social Asbl

[+ http://www.groups.be]


Alle artikels Compensation en Benefits

Laatste artikels Compensation en Benefits

Q & A Employment Law - European Football Championship Sociale voordelen
17/06/2021

V: Mag ik een pretpakket van bier en wijn aan onze werknemers bezorgen? Is dit belast en fiscaal aftrekbaar?

Q & A Employment Law - European Football Championship  Sociale voordelen Read more

Nieuw wetsontwerp voor een groene(re) mobiliteit
04/06/2021

On 18 May 2021, a bill was approved by the Belgian Government to create a green(er) mobility in Belgium by (1) promoting t...

Read more

Ter beschikking gestelde of terugbetaalde mondmaskers en handgels voordeel in natura?
08/03/2021

Handgels en mondmaskers zijn vandaag de dag niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Ook op de werkvloer zijn ze een v...

Ter beschikking gestelde of terugbetaalde mondmaskers en handgels voordeel in natura? Read more

Bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen: vergeet het verslag niet!
16/02/2021

Het tweejaarlijks analyseverslag van de bezoldigingsstructuur in de onderneming moet vóór 31 maart 2021 over...

Bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen: vergeet het verslag niet! Read more

LexGO Network