L’employeur qui met à disposition de son travailleur un véhicule de société est redevable d’une cotisation de solidarité (O.N.S.S.). Le montant pour 2021 est connu.
07/12/2020

De werkgever die een bedrijfsvoertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt, is een solidariteitsbijdrage verschuldigd (RSZ). Het bedrag voor 2021 is gekend.

De solidariteitsbijdrage op het gebruik van een bedrijfsvoertuig voor persoonlijke doeleinden wordt als een maandelijks forfaitair bepaald bedrag berekend per voertuig dat de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks aan zijn werknemer(s) ter beschikking stelt. De forfaitaire solidariteitsbijdrage is verschuldigd ongeacht of de werknemer zelf financieel tussenkomt en ongeacht de hoogte van de werknemerstussenkomst.

Bedrag van de bijdrage

Het bedrag van deze bijdrage wordt elk jaar geïndexeerd volgens een welbepaalde formule.

Deze maandelijkse bijdrage is afhankelijk van het CO2-uitstootgehalte en het type brandstof en wordt als volgt forfaitair vastgesteld (op 1 januari 2021):

Brandstof

Formule

Minimum bijdrage

27,54 EUR per maand

Benzine

CO2 gekend: [(Y x 9 EUR) - 768] : 12 x 150,84/114,08

CO2 ongekend: [(182 x 9 EUR) - 768] : 12 x 150,84/114,08 = 95,86

Diesel

CO2 gekend: [(Y x 9 EUR) - 600] : 12 x 150,84/114,08

CO2 ongekend: [(165 x 9 EUR) - 600] : 12 x 150,84/114,08 = 97,51

LPG/CNG

[(Y x 9 EUR) - 990] : 12 x 150,84/114,08

Elektrische

27,54 EUR per maand (= minimum bijdrage)

 

Y is het CO2-uitstootgehalte in gram per kilometer.

Welke CO2-uitstoot? CO2-uitstoot volgens NEDC of WLTP?

Tot einde 2020 moest de CO2-uitstoot vermeld in punt 49.1. van het gelijkvormigheidsattest (COC) worden gebruikt (NEDC-norm).

Voor 2021 heeft de RSZ zich nog altijd niet uitgesproken over de toe te passen norm. Van zodra we hierover meer informatie hebben, komen we daar onmiddellijk op terug.

Voordeel van alle aard (bedrijfsvoorheffing)

Wanneer een werkgever een voertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt dat hij voor privédoeleinden mag gebruiken, moet in hoofde van de werknemer een belastbaar voordeel worden verrekend (bedrijfsvoorheffing). De formule voor 2021 is nog niet gekend (rond eind december).

Nathalie Wellemans - Legal Advisor Sr.

 

Zie ook : Group S - Secrétariat Social Asbl

[+ http://www.groups.be]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Compensation en Benefits

Laatste artikels Compensation en Benefits

Mobiliteitsvergoeding (cash for car): niet meer mogelijk in 2021!
04/12/2020

Aangezien het Grondwettelijk Hof de wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding heeft vernietigd, verdwijnt...

Mobiliteitsvergoeding (cash for car): niet meer mogelijk in 2021! Read more

Decembermaand ... geschenkenmaand?
26/11/2020

Dit jaar kan uw traditioneel sinterklaas- of kerstfeest niet plaatsvinden. Als werkgever hebt u echter nog altijd de mogel...

Decembermaand ... geschenkenmaand? Read more

Circular letter published on consumption cheques
22/10/2020

The federal government has agreed that employers will be able to grant consumption cheques to their employees to support t...

Circular letter published on consumption cheques Read more

Thuiswerkvergoeding: Vereenvoudigd standpunt van de Fiscus
29/08/2020

Van zodra een werknemer minstens 5 werkdagen per maand thuis werkt, mag een werkgever volgens de fiscus een bureauvergoedi...

Thuiswerkvergoeding: Vereenvoudigd standpunt van de Fiscus Read more

LexGO Network