Twee nieuwe cao’s in het kader van de Corona-crisis
16/10/2020

Meer duidelijkheid! 

Op de zitting van 7 oktober 2020 sloten de sociale partners twee nieuwe cao’s af die voor meer duidelijkheid zorgen in het kader van de nog steeds lopende coronacrisis. 

De cao nr. 103/5 

De coronacrisis heeft de wetgever ertoe aangezet om bijkomende maatregelen te nemen om de flexibiliteit van werknemers te verhogen. In dit kader werd het systeem van corona-ouderschapsverlof, corona-tijdskrediet en corona-landingsbanen in het leven geroepen.

De vraag was echter wat de impact is van deze regimes op de mogelijkheid om later te genieten van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen. Er geldt immers een tewerkstellingsvoorwaarde  van 12 dan wel 24 maanden.

De sociale partners bevestigen in de nieuwe cao nr. 103/5 dat periodes van corona-ouderschapsverlof, corona-tijdskrediet en corona-landingsbanen worden geneutraliseerd voor de berekening van de tewerkstellingsvoorwaarde.

De cao nr. 148

Op 18 maart 2020 werd de cao nr. 147 m.b.t. het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor de bedienden afgesloten. Deze cao liep af op 30 juni 2020.

Op 7 oktober 2020 sloten de sociale partners een nieuwe cao nr. 148 af. De insteek van deze nieuwe cao nr. 148 is identiek aan de voorgaande: ondernemingen die een beroep willen doen op economische werkloosheid voor hun bedienen kunnen zich baseren op deze nationale cao en moeten dus niet eerst, bij gebrek aan een sectorale CAO, een ondernemings-cao onderhandelen of een ondernemingsplan opstellen.

Ook de inhoud van deze nieuwe cao nr. 148 is quasi identiek aan de voorgaande met uitzondering van het supplement dat per dag door de werkgever moet betaald worden. Dit wordt op 5,36 EUR (in plaats van 5,00 EUR) bepaald. Bovendien wordt bevestigd dat deze nieuwe cao ook van toepassing is op het overgangsregime tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor de bedienden.

De cao nr. 148 is geldig tot en met 31 december 2021.
 

Actiepunt

De periodes van corona-ouderschapsverlof, corona-tijdskrediet en corona-landingsbaan hebben geen negatieve impact op een toekomstige aanvraag tijdskrediet/loopbaanvermindering/landingsbaan.

De cao nr. 148 maakt het mogelijk om een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor de bedienden zonder een ondernemings-cao of ondernemingsplan af te sluiten indien er geen sector CAO bestaat. Let wel, de voorwaarden inzake daling in omzet/bestellingen/productie blijven onverkort van toepassing.

Zie ook : Claeys & Engels


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Arbeidsrecht

Laatste artikels Arbeidsrecht

How to handle your ex-employees’ mailboxes? The Belgian Data Protection Authority provides guid...
23/10/2020

An employee is leaving a company. It happens all the time. But what do we do about their MS Outlook 365 account? The Litig...

How to handle your ex-employees’ mailboxes? The Belgian Data Protection Authority provides guidelines and a EUR 15,000 fine Read more

How to Determine the Best Work from Home Strategy for Your Company with Belgium Back in COVID-19 ...
23/10/2020

Since October 19, 2020, new Belgian rules have once again made it obligatory for most employees  to “telework a...

How to Determine the Best Work from Home Strategy for Your Company with Belgium Back in COVID-19 Mandatory Telework Mode? Read more

National Labour Council adopts 2 COVID-19 related CBAs
22/10/2020

While our Belgian Governments are currently busy tightening the measures to combat the COVID-19 pandemic, the National Lab...

Read more

New rules on telework to further limit the spread of Covid-19
20/10/2020

On 16 October 2020, the government decided to reinforce the urgent measures to limit the further spread of Covid–19....

Read more

LexGO Network