Twee nieuwe cao’s in het kader van de Corona-crisis
16/10/2020

Meer duidelijkheid! 

Op de zitting van 7 oktober 2020 sloten de sociale partners twee nieuwe cao’s af die voor meer duidelijkheid zorgen in het kader van de nog steeds lopende coronacrisis. 

De cao nr. 103/5 

De coronacrisis heeft de wetgever ertoe aangezet om bijkomende maatregelen te nemen om de flexibiliteit van werknemers te verhogen. In dit kader werd het systeem van corona-ouderschapsverlof, corona-tijdskrediet en corona-landingsbanen in het leven geroepen.

De vraag was echter wat de impact is van deze regimes op de mogelijkheid om later te genieten van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen. Er geldt immers een tewerkstellingsvoorwaarde  van 12 dan wel 24 maanden.

De sociale partners bevestigen in de nieuwe cao nr. 103/5 dat periodes van corona-ouderschapsverlof, corona-tijdskrediet en corona-landingsbanen worden geneutraliseerd voor de berekening van de tewerkstellingsvoorwaarde.

De cao nr. 148

Op 18 maart 2020 werd de cao nr. 147 m.b.t. het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor de bedienden afgesloten. Deze cao liep af op 30 juni 2020.

Op 7 oktober 2020 sloten de sociale partners een nieuwe cao nr. 148 af. De insteek van deze nieuwe cao nr. 148 is identiek aan de voorgaande: ondernemingen die een beroep willen doen op economische werkloosheid voor hun bedienen kunnen zich baseren op deze nationale cao en moeten dus niet eerst, bij gebrek aan een sectorale CAO, een ondernemings-cao onderhandelen of een ondernemingsplan opstellen.

Ook de inhoud van deze nieuwe cao nr. 148 is quasi identiek aan de voorgaande met uitzondering van het supplement dat per dag door de werkgever moet betaald worden. Dit wordt op 5,36 EUR (in plaats van 5,00 EUR) bepaald. Bovendien wordt bevestigd dat deze nieuwe cao ook van toepassing is op het overgangsregime tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor de bedienden.

De cao nr. 148 is geldig tot en met 31 december 2021.
 

Actiepunt

De periodes van corona-ouderschapsverlof, corona-tijdskrediet en corona-landingsbaan hebben geen negatieve impact op een toekomstige aanvraag tijdskrediet/loopbaanvermindering/landingsbaan.

De cao nr. 148 maakt het mogelijk om een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor de bedienden zonder een ondernemings-cao of ondernemingsplan af te sluiten indien er geen sector CAO bestaat. Let wel, de voorwaarden inzake daling in omzet/bestellingen/productie blijven onverkort van toepassing.

Zie ook : Claeys & Engels


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Arbeidsrecht

Laatste artikels Arbeidsrecht

COVID-19 maatregelen verlengd tot 1 maart 2021
14/01/2021

Gisteren werd in het Belgisch Staatsblad een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd dat het  ministerieel besluit va...

Read more

Global Mobility in the Post-Brexit World: What Will 2021 Bring for Employers in Europe?
05/01/2021

The U.K. left the European Union (EU) on January 31, 2020 under the terms of the Withdrawal Agreement, an agreement struck...

Global Mobility in the Post-Brexit World: What Will 2021 Bring for Employers in Europe? Read more

Ontslag van een overheidscontractant: een loutere toepassing van de Arbeidsovereenkomstenwet dekt...
05/01/2021

Bespreking van het vonnis van de arbeidsrechtbank te Antwerpen van 13 oktober 2020 en de problematiek rond het ontslag van...

Ontslag van een overheidscontractant: een loutere toepassing van de Arbeidsovereenkomstenwet dekt de lading niet …​ Read more

ECJ rules: the posted workers directive is applicable to international road transport
30/12/2020

In a recent judgment in case no. C-815/18, the European Court of Justice (ECJ) ruled that international road transport fal...

Read more

LexGO Network