Twee nieuwe cao’s in het kader van de Corona-crisis
16/10/2020

Meer duidelijkheid! 

Op de zitting van 7 oktober 2020 sloten de sociale partners twee nieuwe cao’s af die voor meer duidelijkheid zorgen in het kader van de nog steeds lopende coronacrisis. 

De cao nr. 103/5 

De coronacrisis heeft de wetgever ertoe aangezet om bijkomende maatregelen te nemen om de flexibiliteit van werknemers te verhogen. In dit kader werd het systeem van corona-ouderschapsverlof, corona-tijdskrediet en corona-landingsbanen in het leven geroepen.

De vraag was echter wat de impact is van deze regimes op de mogelijkheid om later te genieten van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen. Er geldt immers een tewerkstellingsvoorwaarde  van 12 dan wel 24 maanden.

De sociale partners bevestigen in de nieuwe cao nr. 103/5 dat periodes van corona-ouderschapsverlof, corona-tijdskrediet en corona-landingsbanen worden geneutraliseerd voor de berekening van de tewerkstellingsvoorwaarde.

De cao nr. 148

Op 18 maart 2020 werd de cao nr. 147 m.b.t. het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor de bedienden afgesloten. Deze cao liep af op 30 juni 2020.

Op 7 oktober 2020 sloten de sociale partners een nieuwe cao nr. 148 af. De insteek van deze nieuwe cao nr. 148 is identiek aan de voorgaande: ondernemingen die een beroep willen doen op economische werkloosheid voor hun bedienen kunnen zich baseren op deze nationale cao en moeten dus niet eerst, bij gebrek aan een sectorale CAO, een ondernemings-cao onderhandelen of een ondernemingsplan opstellen.

Ook de inhoud van deze nieuwe cao nr. 148 is quasi identiek aan de voorgaande met uitzondering van het supplement dat per dag door de werkgever moet betaald worden. Dit wordt op 5,36 EUR (in plaats van 5,00 EUR) bepaald. Bovendien wordt bevestigd dat deze nieuwe cao ook van toepassing is op het overgangsregime tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor de bedienden.

De cao nr. 148 is geldig tot en met 31 december 2021.
 

Actiepunt

De periodes van corona-ouderschapsverlof, corona-tijdskrediet en corona-landingsbaan hebben geen negatieve impact op een toekomstige aanvraag tijdskrediet/loopbaanvermindering/landingsbaan.

De cao nr. 148 maakt het mogelijk om een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor de bedienden zonder een ondernemings-cao of ondernemingsplan af te sluiten indien er geen sector CAO bestaat. Let wel, de voorwaarden inzake daling in omzet/bestellingen/productie blijven onverkort van toepassing.

Zie ook : Claeys & Engels


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Arbeidsrecht

Laatste artikels Arbeidsrecht

Stand-by time outside of the workplace to be considered as working time? ECJ gives guidelines in ...
05/04/2021

In the Matzak case, the ECJ ruled that the stand-by periods that could be spent at home but with a duty for the employee t...

Read more

Télétravail – Nouvelle mesure : Enregistrement obligatoire
02/04/2021

Le télétravail à domicile est obligatoire dans toutes les entreprises, associations, services et pour...

Read more

Breaking news: De Belgische Staat aansprakelijk voor het foutief omzetten van de Europese Richtli...
02/04/2021

Per arrest van 24 maart 2021 heeft het arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt de Belgische Staat veroordeeld tot het betal...

Breaking news: De Belgische Staat aansprakelijk voor het foutief omzetten van de Europese Richtlijn 2001/23/EG Read more

Whistleblowing – A Guide to Compliance: Part 2
02/04/2021

 A Guide to Compliance is intended to provide companies with a practical guide to help them comply with their ob...

Whistleblowing – A Guide to Compliance: Part 2 Read more

LexGO Network