Ramadan: moet een werkgever zijn hr aanpassen?
04/04/2022

Dit jaar valt de Ramadan tussen 2 april en 1 mei en wordt traditioneel afgesloten met het Suikerfeest, een periode van bezinning en vasten tussen zonsopgang en zonsondergang voor moslim werknemers. 

VRAAG

Moeten werkgevers bepaalde aanpassingen doorvoeren in hun hr-beleid voor werknemers die deelnemen aan de Ramadan?

GEEN WETTELIJKE VERPLICHTING

Neen, daartoe is geen enkele wettelijke verplichting.  

Op grond van artikel 20, 5° van de Arbeidsovereenkomstenwet is een werkgever weliswaar verplicht om de werknemer de nodige tijd te geven om zijn geloofsplichten te vervullen, maar volgens de antidiscriminatiewetgeving is een werkgever niet verplicht om te voorzien in een uitzondering of aanpassing omwille van iemands geloof. 

Concreet betekent dit dat een werkgever:

  • niet kan verbieden dat een werknemer tijdens zijn pauze de tijd neemt om te bidden (behalve als daardoor de veiligheid van de werknemer zelf en andere werknemers in gevaar zou komen, wat in principe niet zo is);
  • de arbeidsuren of de arbeidsvoorwaarden van een werknemer niet moet aanpassen; 
  • niet verplicht is om in een aparte gebedsruimte te voorzien;
  • geen rekening moet houden met de Ramadan. 

WEL NUTTIG VANUIT WELZIJNSBELEID / DIVERSITEITSBELEID

Nochtans kan het, zowel vanuit het welzijnsbeleid als vanuit het diversiteitsbeleid, nuttig zijn om dit bespreekbaar te maken en hieraan de nodige aandacht te besteden.  

WELZIJNSBELEID

Voor de meeste werknemers heeft de Ramadan geen invloed op hun werkzaamheden. 

Concentratieverlies of vermoeidheid kunnen daarentegen wel een verhoogd risico op arbeidsongevallen inhouden bij zware arbeid, zeker bij veiligheidsfuncties. Daarom kan het aan te raden zijn om deze risico’s te bespreken met de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en het advies te vragen aan de arbeidsarts om na te gaan of er tijdelijke aanpassingen noodzakelijk zijn (bv. aanpassing van bepaalde taken, aanpassing van bepaalde teams die met elkaar samenwerken, aanpassing arbeidsduur). 

Het Suikerfeest is geen officiële feestdag. Werkgevers die veel moslims tewerkstellen, zullen dus in elk geval moeten rekening houden met veel vakantieaanvragen voor die dag. Zij kunnen werknemers toelaten om een individueel verplaatsbare vakantiedag in te ruilen voor een vrije dag op het Suikerfeest. Werkgevers konden hierop ook al anticiperen door bv. 2 mei vast te leggen als vervangingsdag voor 1 mei die op een zondag valt. 

DIVERSITEITSBELEID

Ook vanuit het diversiteitsbeleid kan de Ramadan een opportuniteit bieden. Informatie over de Ramadan en voldoende aandacht besteden aan vastende werknemers kunnen leiden tot wederzijds begrip en verbinding tussen alle werknemers. 

Zie ook : Lydian ( Mr. Alexander Vandenbergen ,  Mr. Jan Hofkens )

[+ http://www.lydian.be]

Mr. Alexander Vandenbergen Mr. Alexander Vandenbergen
Partner
[email protected]
Mr. Jan Hofkens Mr. Jan Hofkens
Partner
[email protected]

Click here to see the ad(s)
Alle artikels Arbeidsrecht

Laatste artikels Arbeidsrecht

Update gunstregime voor expats
20/05/2022

Wij verwijzen naar onze e-zine van 13 januari 2022 waarin wij het nieuwe gunstregime voor expats in België toelichten...

Read more

« Mystery calls » : l’inspection sociale mieux armée pour lutter contre la discrimination
06/05/2022

Le législateur vient d’adopter une loi modifiant les pouvoirs de l’inspection sociale en matière...

« Mystery calls » : l’inspection sociale mieux armée pour lutter contre la discrimination Read more

Transfer of undertakings and pre-pack – CJEU’s nuanced approach
05/05/2022

On 28 April 2022, the Court of Justice of the European Union (CJEU) issued a judgement regarding the application of the wo...

Read more

Internal staff reorganization – What you need to know before modifying your organizational chart
11/04/2022

While necessary to cope with the developments, trends or other events that irremediably impact the life of a business, mod...

Internal staff reorganization – What you need to know before modifying your organizational chart Read more

Laatste artikels van Mr. Alexander Vandenbergen

Update gunstregime voor expats
20/05/2022

Wij verwijzen naar onze e-zine van 13 januari 2022 waarin wij het nieuwe gunstregime voor expats in België toelichten...

Read more

Akkoord over arbeidsdeal: waar mag u zich aan verwachten?
15/02/2022

Vorige nacht bereikte de regering een akkoord over de arbeidsdeal. Doelstelling nummer één is meer werkgeleg...

Read more

Nieuw gunstregime voor expats in België
13/01/2022

Op 1 januari 2022 zijn twee nieuwe fiscale gunstregimes in werking getreden voor expats: het bijzonder belastingstelsel vo...

Read more

Verplicht telethuiswerk: to do’s voor werkgevers
23/11/2021

Zoals reeds aangekondigd in onze eerdere e-flash is telethuiswerk opnieuw verplicht voor alle personeelsleden (o...

Read more

Laatste artikels van Mr. Jan Hofkens

Update gunstregime voor expats
20/05/2022

Wij verwijzen naar onze e-zine van 13 januari 2022 waarin wij het nieuwe gunstregime voor expats in België toelichten...

Read more

Akkoord over arbeidsdeal: waar mag u zich aan verwachten?
15/02/2022

Vorige nacht bereikte de regering een akkoord over de arbeidsdeal. Doelstelling nummer één is meer werkgeleg...

Read more

Nieuw gunstregime voor expats in België
13/01/2022

Op 1 januari 2022 zijn twee nieuwe fiscale gunstregimes in werking getreden voor expats: het bijzonder belastingstelsel vo...

Read more

Klokkenluidersregelingen: stand van zaken
17/12/2021

D'ici demain, 17 décembre 2021, la Directive EU sur les lanceurs d'alerte n° 2019/1937 du 23 octobre 20...

Read more

LexGO Network