Nieuwe registratietool voor werkgevers wiens werknemers niet (kunnen) telewerken
29/03/2021

Op 24 maart 2021 introduceerde de Belgische overheid een registratietool waarmee werkgevers moeten aangeven hoeveel werknemers zullen werken vanuit de bedrijfslokalen, ondanks de telewerkverplichting opgelegd door de overheid, omdat ze niet in de mogelijkheid verkeren om te telewerken. De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt bij een eventuele sociale inspectie.

De registratieverplichting werd ingevoerd middels het Ministerieel Besluit van 26 maart 2021.

Voor wie?

De registratieverplichting is van toepassing op alle werkgevers in de private en publieke sector. Enkel werkgevers wiens onderneming verplicht volledig gesloten is, moeten geen registratie voltooien.

De verplichting geldt enkel ten aanzien van werknemers die steeds vanuit de bedrijfslokalen zullen werken omdat ze in geen enkel geval kunnen telewerken (ook niet voor welbepaalde taken). Tijdelijke arbeidskrachten en zelfstandigen moeten ook worden meegerekend.

De werknemers die gedeeltelijk of volledig kunnen telewerken moeten niet worden geregistreerd.

Bij wijze van voorbeeld worden volgende functies beschouwd als functies die niet van thuis uit kunnen worden uitgevoerd: onthaal, schoonmaak, ambulante inspectie, thuiszorg etc.

Hoe?

De registratietool is beschikbaar via: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/coronavirus/index.htm. Aanmelding is mogelijk via e-ID, Itsme of andere kanalen.

De registratie dient te gebeuren in cijfers. Werkgevers moeten geen nominatieve lijst overmaken.

Naast het registreren van het aantal werknemers dat niet kan telewerken, moet er ook worden aangegeven (i) hoeveel vestigingseenheden de onderneming telt en (ii) het aantal personen dat werkzaam is binnen de onderneming (per vestigingseenheid).

Ondernemingen met meer dan 20 vestigingseenheden dienen bij de registratie gebruik te maken van een gestructureerd excelbestand, ter beschikking gesteld door de RSZ.

Wanneer?

De registratie dient op maandelijkse basis plaats te vinden. De registratie heeft betrekking op de eerste werkdag van de maand en wordt uiterlijk ingediend op de zesde kalenderdag van de maand.

Zie ook : Loyens & Loeff CVBA ( Mr. Kris De Schutter ,  Ms. Anke Istace )

[+ http://www.loyensloeff.com]

Mr. Kris De Schutter Mr. Kris De Schutter
Partner
[email protected]
Ms. Anke Istace Ms. Anke Istace
Associate
[email protected]

Click here to see the ad(s)
Alle artikels Arbeidsrecht

Laatste artikels Arbeidsrecht

Definitief akkoord over arbeidsdeal: waar mag u zich aan verwachten?
20/06/2022

Volgend op een verdeeld advies van de sociale partners over de reeds aangekondigde arbeidsdeal, bereikte de regering voorb...

Read more

Government reaches final agreement on labour deal
17/06/2022

On Friday 17 June 2022, the government reached a final agreement on the provisions of the so-called labour deal, a set of ...

Government reaches final agreement on labour deal Read more

Belgium adopts Intra-Corporate Transfer Directive to boost global staff mobility
07/06/2022

International businesses that want temporarily to engage third-country nationals in Europe should consider the EU ICT Perm...

Belgium adopts Intra-Corporate Transfer Directive to boost global staff mobility Read more

Collective dismissals & the Belgian labour market: current situation
02/06/2022

In light of the current economic circumstances, the ongoing war for talent and the challenge to keep personnel costs under...

Collective dismissals & the Belgian labour market: current situation Read more

Laatste artikels van Mr. Kris De Schutter

Transfer of undertakings and pre-pack – CJEU’s nuanced approach
05/05/2022

On 28 April 2022, the Court of Justice of the European Union (CJEU) issued a judgement regarding the application of the wo...

Read more

Rules for self-employed workers
23/12/2021

The status of platform workers and its recent developments: where do we stand? The requalification of workers is not an ea...

Read more

Mobiliteitsbudget: aanpassingen in het kader van fiscale en sociale vergroening en mobiliteit
28/10/2021

Op 20 oktober 2021 heeft de Commissie voor Financiën een wetsvoorstel goedgekeurd betreffende de vergroening van bedr...

Read more

Hof van Justitie zegt dat hoofddoekenverbod niet discriminerend is
21/07/2021

Na het vonnis van de Arbeidsrechtbank van Brussel van 3 mei 2021, waarin de MIVB/STIB werd veroordeeld tot het beëind...

Read more

Laatste artikels van Ms. Anke Istace

LexGO Network