Mag u een werknemer ontslaan omdat hij weigert een mondmasker te dragen?
18/11/2020

Het Arbeidshof van Antwerpen heeft het ontslag om dringende reden van een werknemer die weigert een mondmasker te dragen op zijn arbeidsplaats bekrachtigd.

Principe

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het welzijnsbeleid in de onderneming. U moet dan ook de nodige maatregelen nemen om het risico op besmetting door het coronavirus maximaal te beperken voor uw werknemers. Daarom is het sterk aangeraden om contact op te nemen met uw preventieadviseur-arbeidsarts die u zal begeleiden bij de invoering van relevante maatregelen (uitrusting voor individuele bescherming, organisatie van pauzes, ...) waarbij met name social distancing kan worden nageleefd. U moet in het bijzonder toezien op de naleving van de gezondheidsmaatregelen vermeld in de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.  

Deze richtlijnen moeten uiteraard worden meegedeeld aan de werknemers die ze moeten in acht nemen. Als bijgevolg blijkt dat het dragen van een mondmasker in uw onderneming nodig is omdat naleving van de veiligheidsafstand moeilijk is, dan zijn de werknemers verplicht een mondmasker te dragen. Als een werknemer zich niet houdt aan de instructies die hem werden meegedeeld, kunt u hem een waarschuwing geven.

Maar hoe zit het met de dringende reden?

De gezondheidscrisis heeft aanleiding gegeven tot nooit geziene situaties. Zo had het Arbeidshof van Antwerpen onlangs de gelegenheid om zich uit te spreken over de geldigheid van een ontslag om dringende reden van een werknemer die weigerde een mondmasker te dragen.

De feiten

In een vleesverwerkende fabriek waren de werknemers verplicht een mondmasker te dragen omdat de veiligheidsafstand moeilijk kon worden bewaard. Een werknemer die zich bovendien kandidaat had gesteld voor de sociale verkiezingen weigerde deze verplichting na te komen. De werkgever heeft aan de arbeidsrechtbank gevraagd om deze feiten als dringende reden te erkennen.  

Beslissing van het Arbeidshof

Rekening houdend met de gezondheidscontext was het Arbeidshof van oordeel dat de weigering om een mondmasker te dragen onaanvaardbaar was. De werknemer moet zich onthouden van elk gedrag dat zijn veiligheid en die van zijn collega's kan schaden. Door te weigeren een mondmasker te dragen, heeft hij de andere werknemers van de onderneming blootgesteld aan een besmettingsrisico. Een dergelijk gedrag is des te minder duldbaar voor een werknemer die kandidaat is voor het CPBW.

Samengevat

Als het dragen van een mondmasker in de onderneming verplicht is, moeten uw werknemers zich hieraan houden. De weigering om een masker te dragen kan een dringende reden zijn. Het is sterk aangeraden deze kwesties vooraf te regelen via ondernemingsakkoorden of via een personeelsmededeling in die zin. In ieder geval is het van fundamenteel belang dat de verplichting om een mondmasker te dragen duidelijk en nauwkeurig is.

 

Bron

Arbeidshof van Antwerpen, afdeling Hasselt, 8 juli 2020.

ISLAMI Lindiana - Legal consultant

 

Zie ook : Group S - Secrétariat Social Asbl

[+ http://www.groups.be]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Arbeidsrecht

Laatste artikels Arbeidsrecht

Wachtdiensten: arbeidstijd of rusttijd?
07/05/2021

Het Europese Hof van Justitie reikt in twee arresten van 9 maart 2021 criteria aan om de arbeidsrechtelijke behandeli...

Read more

Whistleblowing – A Guide to Compliance: Part 3
04/05/2021

 A Guide to Compliance is intended to provide companies with a practical guide to help them comply with their ob...

Whistleblowing – A Guide to Compliance: Part 3 Read more

Kunt gij niet een uur met mij waken? Wachttijd is arbeidstijd of rusttijd
30/04/2021

De uitoefening van bepaalde beroepsactiviteiten bestaat soms voor een groot deel uit wachten, bv. voor advocaten die hun b...

Read more

Verplichte vaccinatie op de werkvloer: vandaag gewogen en te licht bevonden
22/04/2021

Als algemeen principe geldt dat elke burger de vrije keuze heeft om zich al dan niet te laten vaccineren. In België w...

Verplichte vaccinatie op de werkvloer: vandaag gewogen en te licht bevonden Read more

LexGO Network