Kan een werkgever zijn werknemers verplichten om een Covid Safe ticket te tonen?
15/10/2021

In België is het ondertussen wettelijk mogelijk om een Covid Safe ticket te verplichten als toegangs- of deelnamevoorwaarde. In Brussel is dat vanaf vandaag, 15 oktober 2021 (en momenteel tot 14 januari 2022, behoudens verlenging) verplicht voor onder andere een bezoek aan horeca, een beurs, een sportclub, maar ook als een evenement wordt georganiseerd voor meer dan 50 deelnemers (Ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende uitbreiding van het Covid Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie). 

Het Covid Safe Ticket geeft weer wie is gevaccineerd, negatief is getest op, of van COVID-19 is hersteld. 

Niet verwonderlijk dat vele werkgevers zich afvragen of zij dit Covid Safe ticket kunnen gebruiken in hun hr of welzijnsbeleid: kan een werknemer verplicht worden om een Covid Safe ticket te tonen als voorwaarde om toegelaten te worden op de werkvloer? 

Het antwoord is neen. Net zoals er (nog) geen wettelijke grondslag is om zich verplicht te vaccineren, is er (nog) geen wettelijke grondslag waarop een werkgever zich kan beroepen om dit af te dwingen. Dat houdt dus ook in dat een werkgever werknemers die geen Covid Safe Ticket zouden kunnen voorleggen, niet kan weigeren op de werkvloer of verplichten om thuis te werken. Dat is zelfs niet mogelijk voor werknemers in de ondernemingen die vallen onder een verplicht Covid Safe Ticket (bv. werknemers van een restaurant of fitnesszaal in Brussel).

WAT KAN WEL?

Ondernemingen met minstens 50 werknemers kunnen wel het vaccinatiepercentage binnen hun onderneming te weten komen via hun arbeidsarts. De arbeidsarts geeft het exacte percentage als het aantal gevaccineerden  tussen de 20% en de 90% ligt. Voor ondernemingen waarbij het aantal gevaccineerden daarboven of daaronder ligt, wordt enkel deze informatie verstrekt (en dus niet het precieze percentage). 

Het percentage mag worden doorgegeven aan het comité of de vakbondsafvaardiging en ook aan de werknemers. Het percentage is immers geen persoonsgegeven, maar een anoniem richtgetal, dus noch de GDPR, noch de privacyregels zijn van toepassing.

Bedoeling is om met alle betrokken actoren werknemers extra te sensibiliseren om zich te laten vaccineren.

De arbeidsarts kan daarnaast steeds individuele sensibiliseringsacties ondernemen door bv. de vaccinatiestatus na te gaan van een werknemer die zich aanbiedt voor een periodieke gezondheidsbeoordeling of een spontane raadpleging en tijdens deze consultatie te luisteren naar de werknemer, hem of haar informatie te verschaffen en hem of haar op deze wijze trachten te overtuigen om zich te laten vaccineren. 

Let wel: een hoog vaccinatiepercentage betekent niet dat de preventiemaatregelen op de werkvloer (zie generieke gids) niet meer moeten worden nageleefd of kunnen worden afgeschaft.

Tot slot kunnen ondernemingen in bepaalde gevallen ook vaccinaties op de werkvloer organiseren in samenspraak met hun arbeidsarts. Evident blijft die vaccinatiemogelijkheid vrijwillig en kunnen  werknemers niet verplicht worden om in te gaan op dat aanbod. 

Zie ook : Lydian ( Mr. Alexander Vandenbergen ,  Mr. Jan Hofkens )

[+ http://www.lydian.be]

Mr. Alexander Vandenbergen Mr. Alexander Vandenbergen
Partner
[email protected]
Mr. Jan Hofkens Mr. Jan Hofkens
Partner
[email protected]

Click here to see the ad(s)
Alle artikels Arbeidsrecht

Laatste artikels Arbeidsrecht

Update gunstregime voor expats
20/05/2022

Wij verwijzen naar onze e-zine van 13 januari 2022 waarin wij het nieuwe gunstregime voor expats in België toelichten...

Read more

« Mystery calls » : l’inspection sociale mieux armée pour lutter contre la discrimination
06/05/2022

Le législateur vient d’adopter une loi modifiant les pouvoirs de l’inspection sociale en matière...

« Mystery calls » : l’inspection sociale mieux armée pour lutter contre la discrimination Read more

Transfer of undertakings and pre-pack – CJEU’s nuanced approach
05/05/2022

On 28 April 2022, the Court of Justice of the European Union (CJEU) issued a judgement regarding the application of the wo...

Read more

Internal staff reorganization – What you need to know before modifying your organizational chart
11/04/2022

While necessary to cope with the developments, trends or other events that irremediably impact the life of a business, mod...

Internal staff reorganization – What you need to know before modifying your organizational chart Read more

Laatste artikels van Mr. Alexander Vandenbergen

Update gunstregime voor expats
20/05/2022

Wij verwijzen naar onze e-zine van 13 januari 2022 waarin wij het nieuwe gunstregime voor expats in België toelichten...

Read more

Ramadan: moet een werkgever zijn hr aanpassen?
04/04/2022

Dit jaar valt de Ramadan tussen 2 april en 1 mei en wordt traditioneel afgesloten met het Suikerfeest, een periode van bez...

Read more

Akkoord over arbeidsdeal: waar mag u zich aan verwachten?
15/02/2022

Vorige nacht bereikte de regering een akkoord over de arbeidsdeal. Doelstelling nummer één is meer werkgeleg...

Read more

Nieuw gunstregime voor expats in België
13/01/2022

Op 1 januari 2022 zijn twee nieuwe fiscale gunstregimes in werking getreden voor expats: het bijzonder belastingstelsel vo...

Read more

Laatste artikels van Mr. Jan Hofkens

Update gunstregime voor expats
20/05/2022

Wij verwijzen naar onze e-zine van 13 januari 2022 waarin wij het nieuwe gunstregime voor expats in België toelichten...

Read more

Ramadan: moet een werkgever zijn hr aanpassen?
04/04/2022

Dit jaar valt de Ramadan tussen 2 april en 1 mei en wordt traditioneel afgesloten met het Suikerfeest, een periode van bez...

Read more

Akkoord over arbeidsdeal: waar mag u zich aan verwachten?
15/02/2022

Vorige nacht bereikte de regering een akkoord over de arbeidsdeal. Doelstelling nummer één is meer werkgeleg...

Read more

Nieuw gunstregime voor expats in België
13/01/2022

Op 1 januari 2022 zijn twee nieuwe fiscale gunstregimes in werking getreden voor expats: het bijzonder belastingstelsel vo...

Read more

LexGO Network