Hof van Justitie zegt dat hoofddoekenverbod niet discriminerend is
21/07/2021

Na het vonnis van de Arbeidsrechtbank van Brussel van 3 mei 2021, waarin de MIVB/STIB werd veroordeeld tot het beëindigen van haar neutraliteitsbeleid wegens discriminatie op grond van geloofsovertuiging en geslacht, heeft ook het Hof van Justitie van de Europese Unie zich over een gelijkaardige zaak uitgesproken.

Een Duitse vereniging die kinderdagverblijven exploiteert, verbiedt haar werknemers om op de werkplek zichtbare tekens van politieke, filosofische of religieuze overtuiging te dragen bij contacten met ouders of kinderen.

Een onderneming die een drogisterijketen exploiteert in Duitsland, verbiedt haar werknemers om op de werkplek grote, opvallende politieke, filosofische of religieuze tekens te dragen.

Twee werkneemsters uit bovengenoemde ondernemingen, de ene werkzaam als orthopedagogisch verzorgster en de andere als verkoopadviseur en kassière, werden verboden een hoofddoek te dragen op de werkplek op grond van het genoemde neutraliteitsbeleid.

Zij besloten beide zaken aanhangig te maken bij het Hof van Justitie.

Uitspraak van het Europees Hof van Justitie

Het Hof van Justitie van de EU heeft geoordeeld dat een dergelijk neutraliteitsbeleid geen directe of indirecte discriminatie vormt indien:

  • Het beleid op een algemene en niet-gedifferentieerde wijze wordt toegepast.
  • Dit verschil in behandeling kan worden gerechtvaardigd door de wens van de werkgever om een beleid van politieke, filosofische en religieuze neutraliteit ten aanzien van klanten of gebruikers te voeren, op voorwaarde dat
    • ten eerste, het beleid beantwoordt aan een werkelijke behoefte van de werkgever, hetgeen hij dient aan te tonen aan de hand van onder meer de legitieme verwachtingen van zijn klanten of gebruikers en de nadelige gevolgen die hij, gezien de aard of de context van zijn activiteiten, zonder dat beleid zou ondervinden;
    • ten tweede, het verschil in behandeling geschikt is om een goede toepassing van het neutraliteitsbeleid te verzekeren, wat veronderstelt dat het beleid coherent en systematisch wordt nagestreefd; en
    • ten derde, het verbod niet verder gaat dan strikt noodzakelijk is gezien de ware omvang en ernst van de nadelige gevolgen die de werkgever met het verbod tracht te vermijden.
  • Het verbod geldt voor elke zichtbare uitingsvorm van politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging.

Ten slotte kunnen nationale bepalingen die de godsdienstvrijheid beschermen, als gunstiger bepalingen worden meegewogen bij de beoordeling of een indirect op godsdienst of overtuiging gebaseerd verschil in behandeling passend is.

 

Zie ook : Loyens & Loeff CVBA ( Mr. Kris De Schutter ,  Mrs. Lucia Bellobuono )

[+ http://www.loyensloeff.com]

Mr. Kris De Schutter Mr. Kris De Schutter
Partner
[email protected]
Mrs. Lucia Bellobuono Mrs. Lucia Bellobuono
Attorney at law
[email protected]

Click here to see the ad(s)
Alle artikels Arbeidsrecht

Laatste artikels Arbeidsrecht

Update gunstregime voor expats
20/05/2022

Wij verwijzen naar onze e-zine van 13 januari 2022 waarin wij het nieuwe gunstregime voor expats in België toelichten...

Read more

« Mystery calls » : l’inspection sociale mieux armée pour lutter contre la discrimination
06/05/2022

Le législateur vient d’adopter une loi modifiant les pouvoirs de l’inspection sociale en matière...

« Mystery calls » : l’inspection sociale mieux armée pour lutter contre la discrimination Read more

Transfer of undertakings and pre-pack – CJEU’s nuanced approach
05/05/2022

On 28 April 2022, the Court of Justice of the European Union (CJEU) issued a judgement regarding the application of the wo...

Read more

Internal staff reorganization – What you need to know before modifying your organizational chart
11/04/2022

While necessary to cope with the developments, trends or other events that irremediably impact the life of a business, mod...

Internal staff reorganization – What you need to know before modifying your organizational chart Read more

Laatste artikels van Mr. Kris De Schutter

Transfer of undertakings and pre-pack – CJEU’s nuanced approach
05/05/2022

On 28 April 2022, the Court of Justice of the European Union (CJEU) issued a judgement regarding the application of the wo...

Read more

Rules for self-employed workers
23/12/2021

The status of platform workers and its recent developments: where do we stand? The requalification of workers is not an ea...

Read more

Mobiliteitsbudget: aanpassingen in het kader van fiscale en sociale vergroening en mobiliteit
28/10/2021

Op 20 oktober 2021 heeft de Commissie voor Financiën een wetsvoorstel goedgekeurd betreffende de vergroening van bedr...

Read more

Nieuwe registratietool voor werkgevers wiens werknemers niet (kunnen) telewerken
29/03/2021

Op 24 maart 2021 introduceerde de Belgische overheid een registratietool waarmee werkgevers moeten aangeven hoeveel werkne...

Read more

Laatste artikels van Mrs. Lucia Bellobuono

Rules for self-employed workers
23/12/2021

The status of platform workers and its recent developments: where do we stand? The requalification of workers is not an ea...

Read more

Social elections 2020: watch out for the start of the occult period
17/01/2020

With the holiday’s over, it's time to be aware of the next important date in the pre-election process, namely da...

Read more

LexGO Network