Brutoloon vervangen door alternatieve voordelen
26/04/2019

Het is een van de weinige wegen die nog openliggen om de toekenning van gewoon brutoloon op het vlak van socialezekerheidsbijdragen te “optimaliseren”: aanvullingen toekennen op socialezekerheidsvoordelen.


Aanvullende socialezekerheidsvoordelen

De wet sluit inderdaad vergoedingen die de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks toekent en die moeten worden beschouwd als een aanvulling van socialezekerheidsprestaties, uit het begrip loon dat als basis dient voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen.

Opdat een toekenning op die grond zou vrijgesteld zijn van bijdragen, is vereist dat de vergoeding wordt toegekend om een inkomstenverlies of uitgaventoename te compenseren die het gevolg is van het feit dat zich een risico heeft gerealiseerd waartegen de sociale zekerheid bescherming biedt. Het Hof van Cassatie herhaalt dat nog maar eens in onder vermeld arrest.


Aanvullende gezinsbijslag

Weliswaar heeft de zesde staatshervorming de gezinsbijslagen overgeheveld naar de Gemeenschappen en spreekt de Vlaamse Gemeenschap niet meer van gezins- of kinderbijslagen, maar van een groeipakket, maar het blijft gaan om één van de deelregelingen van de sociale zekerheid. Een aanvulling van de voordelen van het groeipakket (of van het Brusselse, Waalse of Duitstalige equivalent) blijft dus vrij van socialezekerheidsbijdragen.

Maar dan moet de toekenning ervan duidelijk een aanvullende dekking bieden van een echt socialezekerheidsrisico. Een aanvulling van gezinsbijslagen moet m.a.w. tot doel hebben bij te dragen in de kosten van onderhoud en opvoeding van kinderen (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2018-2019, nr. 670).

Uit het cassatiearrest van 25 maart 2019 dat hier wordt besproken, kan men afleiden dat het niet volstaat dat de werknemer netto meer overhoudt als gevolg van de aanvulling. In de zaak waarin het Hof uitspraak deed, had de werkgever het bedrag van het brutoloon dat de minima van de loonschalen oversteeg, vervangen door “alternatieve voordelen” die hij aanvullende gezinsbijslag, verwarmings- of elektriciteitsvoordeel noemde. Dat de werknemer omwille van het feit dat de werkgever die voordelen beschouwde als vrij van socialezekerheidsbijdragen, aldus een bedrag ontving dat 13,07 % hoger lag dan zijn initieel brutoloon, volstaat niet om wettig te besluiten dat zij tot doel hadden de uitgaven te compenseren die socialezekerheidsrisico’s meebrengen.

Wellicht was het Hof van Cassatie tot een andere conclusie gekomen als het arbeidshof te Luik zijn beslissing wat anders had gemotiveerd. Maar de boodschap is duidelijk: aanvullende gezinsbijslag is enkel vrij van socialezekerheidsbijdragen als hij werkelijk tot voorwerp heeft tegemoet te komen in de kosten verbonden aan “kinderlast”.


BRON: Cass. 25 maart 2019, S.17.0048.F

Zie ook : Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse ( Mr. Willy Van Eeckhoutte )

Mr. Willy Van Eeckhoutte Mr. Willy Van Eeckhoutte
Advocaat-Venoot
willy.vaneeckhoutte@bellaw.eu

Click here to see the ad(s)
Alle artikels Arbeidsrecht

Laatste artikels Arbeidsrecht

Sociale verkiezingen en GDPR
13/09/2019

Mag de werkgever de personeelslijst overmaken aan de vakbonden in het kader van de sociale verkiezingen?  

Sociale verkiezingen en GDPR Read more

When employee consent is the start of the problem, not the end - the GDPR shows some teeth
13/09/2019

The Greek Data Protection Authority has imposed a 150,000 EUR fine on PriceWaterhouseCoopers Business Solutions SA for &nd...

Read more

Sociale verkiezingen 2020 : 10 key reminders
12/09/2019

De komende sociale verkiezingen zullen tussen 11 en 24 mei 2020 plaatsvinden (dag Y). De verkiezingsprocedure – die ...

Sociale verkiezingen 2020 : 10 key reminders Read more

Sociale verkiezingen: de voorwaarden voor het stemrecht voor uitzendkrachten
11/09/2019

Bij de volgende sociale verkiezingen in mei 2020 zullen de uitzendkrachten voor het eerst kunnen deelnemen aan de stemming...

Sociale verkiezingen: de voorwaarden voor het stemrecht voor uitzendkrachten Read more

Laatste artikels van Mr. Willy Van Eeckhoutte

Op al wat tegenprestatie is van arbeid, zijn socialezekerheidsbijdragen verschuldigd. Punt.
02/07/2019

Opdat socialezekerheidsbijdragen zouden verschuldigd zijn op wat een werknemer ontvangt, moeten die ontvangsten loon zijn....

Read more

Wanneer behoren bonussen tot het lopend loon?
14/06/2019

Het antwoord op die vraag is van belang om uit te maken of bonussen moeten worden begrepen in de basis waarop beëindi...

Read more

Voordelen in natura fiscaal waarderen voor de berekening van de opzeggingsvergoeding mag
15/11/2018

Bij de bepaling van het loon dat dient als basis voor de berekening van de opzeggingsvergoeding is de regel...

Read more

Ontslag werknemer die moeilijk communiceert met collega's, ook zonder fout niet kennelijk onredelijk
09/11/2018

De situatie komt vaak voor: een werknemer slaagt er niet in goede contacten op te bouwen met zijn collega’s en wat m...

Read more

LexGO Network