Brutoloon vervangen door alternatieve voordelen
26/04/2019

Het is een van de weinige wegen die nog openliggen om de toekenning van gewoon brutoloon op het vlak van socialezekerheidsbijdragen te “optimaliseren”: aanvullingen toekennen op socialezekerheidsvoordelen.


Aanvullende socialezekerheidsvoordelen

De wet sluit inderdaad vergoedingen die de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks toekent en die moeten worden beschouwd als een aanvulling van socialezekerheidsprestaties, uit het begrip loon dat als basis dient voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen.

Opdat een toekenning op die grond zou vrijgesteld zijn van bijdragen, is vereist dat de vergoeding wordt toegekend om een inkomstenverlies of uitgaventoename te compenseren die het gevolg is van het feit dat zich een risico heeft gerealiseerd waartegen de sociale zekerheid bescherming biedt. Het Hof van Cassatie herhaalt dat nog maar eens in onder vermeld arrest.


Aanvullende gezinsbijslag

Weliswaar heeft de zesde staatshervorming de gezinsbijslagen overgeheveld naar de Gemeenschappen en spreekt de Vlaamse Gemeenschap niet meer van gezins- of kinderbijslagen, maar van een groeipakket, maar het blijft gaan om één van de deelregelingen van de sociale zekerheid. Een aanvulling van de voordelen van het groeipakket (of van het Brusselse, Waalse of Duitstalige equivalent) blijft dus vrij van socialezekerheidsbijdragen.

Maar dan moet de toekenning ervan duidelijk een aanvullende dekking bieden van een echt socialezekerheidsrisico. Een aanvulling van gezinsbijslagen moet m.a.w. tot doel hebben bij te dragen in de kosten van onderhoud en opvoeding van kinderen (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2018-2019, nr. 670).

Uit het cassatiearrest van 25 maart 2019 dat hier wordt besproken, kan men afleiden dat het niet volstaat dat de werknemer netto meer overhoudt als gevolg van de aanvulling. In de zaak waarin het Hof uitspraak deed, had de werkgever het bedrag van het brutoloon dat de minima van de loonschalen oversteeg, vervangen door “alternatieve voordelen” die hij aanvullende gezinsbijslag, verwarmings- of elektriciteitsvoordeel noemde. Dat de werknemer omwille van het feit dat de werkgever die voordelen beschouwde als vrij van socialezekerheidsbijdragen, aldus een bedrag ontving dat 13,07 % hoger lag dan zijn initieel brutoloon, volstaat niet om wettig te besluiten dat zij tot doel hadden de uitgaven te compenseren die socialezekerheidsrisico’s meebrengen.

Wellicht was het Hof van Cassatie tot een andere conclusie gekomen als het arbeidshof te Luik zijn beslissing wat anders had gemotiveerd. Maar de boodschap is duidelijk: aanvullende gezinsbijslag is enkel vrij van socialezekerheidsbijdragen als hij werkelijk tot voorwerp heeft tegemoet te komen in de kosten verbonden aan “kinderlast”.


BRON: Cass. 25 maart 2019, S.17.0048.F

Zie ook : Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse ( Mr. Willy Van Eeckhoutte )

Mr. Willy Van Eeckhoutte Mr. Willy Van Eeckhoutte
Advocaat-Venoot
willy.vaneeckhoutte@bellaw.eu

Click here to see the ad(s)
Alle artikels Arbeidsrecht

Laatste artikels Arbeidsrecht

Wanneer behoren bonussen tot het lopend loon?
14/06/2019

Het antwoord op die vraag is van belang om uit te maken of bonussen moeten worden begrepen in de basis waarop beëindi...

Read more

5 tips om een goede organisatie tijdens de vakantieperiode te verzekeren!
14/06/2019

De zomer is de periode waarin werknemers vakantiedagen opnemen. In dit artikel delen we tips om ervoor te zorgen dat ook i...

5 tips om een goede organisatie tijdens de vakantieperiode te verzekeren! Read more

Cybersurveillance des travailleurs : quelles sont les limites ?
14/06/2019

En tant qu’employeur, il est légitime de vouloir surveiller ses travailleurs et contrôler l’utili...

Read more

Les horaires de travail flottants, une même réalité dans le secteur public et dans le secteur pri...
13/06/2019

Les horaires de travail flottants tendent à assurer une certaine flexibilité au travail. En effet, la mise e...

Read more

Laatste artikels van Mr. Willy Van Eeckhoutte

Wanneer behoren bonussen tot het lopend loon?
14/06/2019

Het antwoord op die vraag is van belang om uit te maken of bonussen moeten worden begrepen in de basis waarop beëindi...

Read more

Voordelen in natura fiscaal waarderen voor de berekening van de opzeggingsvergoeding mag
15/11/2018

Bij de bepaling van het loon dat dient als basis voor de berekening van de opzeggingsvergoeding is de regel...

Read more

Ontslag werknemer die moeilijk communiceert met collega's, ook zonder fout niet kennelijk onredelijk
09/11/2018

De situatie komt vaak voor: een werknemer slaagt er niet in goede contacten op te bouwen met zijn collega’s en wat m...

Read more

Overeenkomsten over opzeggingstermijnen gesloten vóór 1 januari 2014 blijven soms geldig
19/10/2018

De Wet Eenheidsstatuut bracht verandering in de berekening van de opzegtermijnen: voor werknemers die in dienst traden van...

Read more

LexGO Network