Brexit: een arbeidsvergunning voor Britten?
15/12/2020

De ultieme datum van 31 december nadert met rasse schreden. Wat na deze datum met Britse werknemers die in België werken?

In de vorige episode …

Op 23 juni 2016 stemden de Britten voor een vertrek uit de Europese Unie. De terugtrekkingsprocedure moest in principe maximaal twee jaar duren. Er werd een ontwerp van terugtrekkingsakkoord onderhandeld tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Dit akkoord werd echter herhaaldelijk verworpen door het Britse parlement.

Op 29 maart 2019 moest het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie in principe verlaten. Er werd evenwel geen enkel akkoord bereikt. Om uit deze impasse te geraken, heeft de Europese Unie het Verenigd Koninkrijk uitstel van de brexit verleend tot 31 oktober 2019.

Op 29 oktober 2019 zijn het Verenigd Koninkrijk en de 27 lidstaten van de Europese Unie overeengekomen de brexit uit te stellen tot 31 januari 2020.

Op 29 januari 2020, op twee dagen van de deadline, hebben de Europese parlementsleden het herziene terugtrekkingsakkoord zoals bekrachtigd door het Britse parlement uiteindelijk goedgekeurd.

Op 31 januari 2020 om middernacht heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie officieel verlaten. Beide partijen hebben een terugtrekkingsakkoord onderhandeld dat in een overgangsperiode voorziet waarbij de huidige toestand wordt verlengd tot 31 december 2020.

En nu?

Op 1 januari 2021 eindigt de transitieperiode waarin de Europese sociale verworvenheden en het vrij verkeer van personen van toepassing bleven. De uiterste datum nadert met rasse schreden. Voor het ogenblik werd nog altijd geen akkoord verkregen..

Hoe een Britse werknemer tewerkstellen na 31 december?

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels.  In principe zal een arbeidskaart B of een single permit nodig zijn om een Britse werknemer in België te kunnen tewerkstellen. Er moeten echter twee situaties worden onderscheiden. 

1. De Britse onderdaan verblijft op 31 december 2020 al in België

Een Britse onderdaan die beschikt over een verblijfsvergunning die geldig is op 31 december 2020 moet na de ontvangst van een brief van de Dienst Vreemdelingenzaken zo snel mogelijk een specifieke verblijfstitel aanvragen.

Als hij in België werkt en verblijft, moet hij een M-kaart aanvragen bij de gemeente waar hij verblijft.   
Als hij in een ander land verblijft en in België werkt, moet hij een N-kaart aanvragen bij de gemeente waar hij werkt.  

Houders van deze kaarten mogen in België werken als werknemer of zelfstandige.

2. De Britse onderdaan wenst na 31 december 2020 in België te komen werken

Het betreft dan een 'nieuwe immigratie'. Bijgevolg moeten de procedures die gelden voor     niet-Europese onderdanen worden gevolgd. Deze procedures verschillen naargelang de  tewerkstellingsduur.

1. De tewerkstellingsduur bedraagt minder dan 90 dagen – Arbeidskaart B

Voor een Britse onderdaan die minder dan 90 dagen in België verblijft en werkt, is er geen visumplicht.

De werkgever moet zich wenden tot het bevoegde gewest om een toelating tot arbeid aan te vragen. Zodra deze formaliteit is vervuld, moet de betrokken werknemer de nodige stappen zetten om een arbeidskaart B te bekomen.

2. De tewerkstellingsduur bedraagt meer dan 90 dagen – Single permit

Voor een Britse onderdaan die meer dan 90 dagen in België zal verblijven en werken, moet de werkgever zich wenden tot het bevoegde gewest om een single permit voor bepaalde duur aan te vragen. De single permit of gecombineerde vergunning is een verblijfsdocument dat eveneens toegang tot de arbeidsmarkt verleent.

Meer informatie over deze procedure vindt u in ons artikel “Tewerkstelling van buitenlandse werknemers: nieuwe regels!".

Aanvragen van arbeidsvergunningen voor Britse onderdanen die na 31 december 2020 in België tewerkgesteld zullen zijn, kunnen nu al naar het bevoegde gewest worden gestuurd.

3. De Britse onderdaan wenst een zelfstandige activiteit uit te oefenen in België

Een zelfstandige moet een beroepskaart aanvragen.

Een Britse onderdaan die overweegt na 31 december 2020 als zelfstandige in België te werken, kan zijn beroepskaart nu al aanvragen bij het bevoegde gewest.

 

ISLAMI Lindiana - Legal consultant

 

Zie ook : Group S - Secrétariat Social Asbl

[+ http://www.groups.be]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Arbeidsrecht

Laatste artikels Arbeidsrecht

COVID-19 maatregelen verlengd tot 1 maart 2021
14/01/2021

Gisteren werd in het Belgisch Staatsblad een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd dat het  ministerieel besluit va...

Read more

Global Mobility in the Post-Brexit World: What Will 2021 Bring for Employers in Europe?
05/01/2021

The U.K. left the European Union (EU) on January 31, 2020 under the terms of the Withdrawal Agreement, an agreement struck...

Global Mobility in the Post-Brexit World: What Will 2021 Bring for Employers in Europe? Read more

Ontslag van een overheidscontractant: een loutere toepassing van de Arbeidsovereenkomstenwet dekt...
05/01/2021

Bespreking van het vonnis van de arbeidsrechtbank te Antwerpen van 13 oktober 2020 en de problematiek rond het ontslag van...

Ontslag van een overheidscontractant: een loutere toepassing van de Arbeidsovereenkomstenwet dekt de lading niet …​ Read more

ECJ rules: the posted workers directive is applicable to international road transport
30/12/2020

In a recent judgment in case no. C-815/18, the European Court of Justice (ECJ) ruled that international road transport fal...

Read more

LexGO Network