Beslag en overdracht: bedragen in 2021
29/12/2020

Op 1/1/2021 worden de bedragen inzake beslag en overdracht van het loon geïndexeerd. Ingevolge de economische moeilijkheden van de werknemers wegens de pandemie zou een komende programma-wet nochtans vanaf 1/1/2021 deze bedragen verminderen.

Wat is het voor beslag/overdracht vatbaar gedeelte van de inkomsten uit arbeid  in 2021 ?

Vanaf 1 januari 2020 wordt het deel van de inkomsten uit arbeid dat in aanmerking komt voor beslag of overdracht, bepaald aan de hand van de volgende loonschijven en -grenzen:

Nettoloongrenzen

Sommen die vatbaar zijn voor beslag of overdracht

op het loongedeelte

onder of gelijk aan 1.149 €

0 €

op het loongedeelte
tussen 1.149,01 € en 1.235 €

20 % (= max. 17,2 €)

op het loongedeelte
tussen 1.235,01 € en 1.362 €

30 % (= max. 38,1 €)

op het loongedeelte
tussen 1.362,01 € en 1.490 €

40 % (= max. 51,2 €)

op het loongedeelte
boven 1.490 €

Alles

 

 

Een werknemer met een hoger netto maandloon dan 1.490 € zal dus in geval van beslag of overdracht, alleszins een som van 1.383,5 € mogen behouden: alles boven dit bedrag komt in aanmerking voor beslag of overdracht.

Wanneer de werknemer naast zijn maandloon nog bedragen ontvangt die als « sociale uitkeringen » worden bestempeld, dan worden die samengevoegd met het loon en op dit samengevoegd bedrag worden de bovenstaande loonschijven en -grenzen toegepast.

Sociale uitkeringen zijn bijvoorbeeld: werkloosheidsuitkeringen of uitkeringen uitbetaald door een fonds voor bestaanszekerheid, vergoeding voor arbeidsongeschiktheid, .

Wat is het voor beslag/overdracht vatbaar gedeelte van de sociale uitkeringen in 2021 ?

Indien de werknemer daarentegen bij zijn werkgever slechts inkomsten betrekt die als « sociale uitkeringen » worden bestempeld, dan zal het deel van die inkomsten dat in aanmerking komt voor beslag of overdracht, bepaald worden in functie van de volgende loonschijven en -grenzen:

Nettoloongrenzen

Sommen die vatbaar zijn voor beslag of overdracht

op het loongedeelte
onder of gelijk aan 1.149 €

0 €

op het loongedeelte
tussen 1.149,01 € en 1.235 €

20 % (= max. 17,2 €)

op het loongedeelte
tussen 1.235,01 € en 1.490 €

40 % (= max. 102 €)

op het loongedeelte
boven 1.490 €

Alles

 

 

Indien het nettobedrag van dit vervangingsinkomen dus 1.490 € overtreft, dan zal de werknemer die het voorwerp is van beslag of overdracht alleszins 1.370,8 € ontvangen : m.a.w. minder dan in geval van een "gewoon" inkomen uit arbeid.

Worden deze loongrenzen verhoogd als de werknemer kinderen ten laste heeft ?

Vanaf 1 januari 2021 kunnen deze bedragen met 71 € per kind ten laste verhoogd worden.

Wettelijke refertes :

Koninklijk besluit van 10 december 2020 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek (BS van 17 december 2020)

 

Florence Wairy - Senior legal consultant

Zie ook : Group S - Secrétariat Social Asbl

[+ http://www.groups.be]


Alle artikels Arbeidsrecht

Laatste artikels Arbeidsrecht

Hof van Justitie zegt dat hoofddoekenverbod niet discriminerend is
21/07/2021

Na het vonnis van de Arbeidsrechtbank van Brussel van 3 mei 2021, waarin de MIVB/STIB werd veroordeeld tot het beëind...

Read more

Succession of fixed-term employment contracts and replacement contracts: the Constitutional Court...
20/07/2021

On 17 June 2021, the Constitutional Court issued an important decision in which it ruled that the fact that there are no s...

Succession of fixed-term employment contracts and replacement contracts: the Constitutional Court rules on the issue Read more

ECtHR rules on social media-linked dismissal in Melike v. Turkey
17/07/2021

The European Court of Human Right’s ruling of 15 June 2021 concerned the dismissal of a contractual cleaning lady in...

ECtHR rules on social media-linked dismissal in Melike v. Turkey Read more

Returning to the workplace, Part 2 - when working from home comes at a price
16/07/2021

At the risk of kicking in an open door, working from home and the return to the office has become this summer’s...

Read more

LexGO Network