Akkoord over arbeidsdeal: waar mag u zich aan verwachten?
15/02/2022

Vorige nacht bereikte de regering een akkoord over de arbeidsdeal. Doelstelling nummer één is meer werkgelegenheid creëren en voor zowel werknemers en werkgevers voorzien in meer flexibiliteit. 

Hieronder vatten we de hoofdlijnen samen. 

INZET OP COMBINATIE WERK EN PRIVÉLEVEN

Vierdagenwerkweek

 • houdt geen kortere arbeidsduur in, maar wel het presteren van dezelfde arbeidstijd op 4 dagen (i.p.v. 5).
 • maximum van 9,5u per dag (te voorzien in arbeidsreglement) of 10u per dag (met ondernemings-cao).
 • initiatief ligt bij werknemer, werkgever kan weigeren, maar moet dat motiveren.
 • aanvraag gebeurt schriftelijk en kan om de 6 maanden worden herzien door de werknemer.

Wisselende werkweek

 • mogelijkheid om arbeidstijd flexibeler in te vullen, door ene week meer en andere week minder te werken. 
 • vooral bedoeld voor gescheiden ouders en werknemers in co-ouderschap.
 • initiatief ligt bij werknemer, werkgever kan weigeren, maar moet dat motiveren.
 • aanvraag gebeurt schriftelijk en kan om de 6 maanden worden herzien door de werknemer.

Recht op deconnectie of om offline te zijn:

 • werknemers moeten niet meer online zijn of hun berichten lezen buiten de arbeidstijd.
 • afspraken vast te leggen met vakorganisaties.
 • geldt enkel voor ondernemingen met 20 werknemers of meer. 

Snellere informatie over deeltijds variabele werkroosters:

 • werknemers moeten 7 werkdagen of voorhand (i.p.v. 5 werkdagen op voorhand) geïnformeerd worden over hun werkrooster.

INZET OP OPLEIDING EN SNELLER VAN JOB VERANDEREN

Opleiding

 • recht op 3 opleidingsdagen per jaar vanaf 2022, 4 dagen vanaf 2023, 5 dagen vanaf 2024.
 • ondernemingen met 20 werknemers of meer: opstellen van individueel opleidingsplan.

Sneller van job veranderen

 • mogelijkheid om na ontslag via transitietraject tijdens opzeggingstermijn over te stappen naar nieuwe werkgever. Dit zou gebeuren via een compensatieregeling tussen de ex en de nieuwe werkgever;
 • mogelijkheid voor oudere werknemers om 1/3 van opzeggingstermijn om te zetten in outplacement of opleiding.

WERKNEMERS IN PLATFORMECONOMIE – E-COMMERCE

Maaltijdkoeriers

 • (weerlegbaar) vermoeden van arbeidsovereenkomst aan de hand van 8 criteria (bv. exclusiviteit bij het platform), waarvoor het nodig is dat er aan 3 criteria is voldaan, in lijn met wat Europa voorstelt in haar ontwerprichtlijn over de verbetering van arbeidsomstandigheden in de platformeconomie. Dat voorstel vertrekt van een (weerlegbaar) vermoeden van arbeidsovereenkomst in het geval een platform de uitvoering van het werk controleert aan de hand van 5 criteria: als aan 2 van de vijf criteria is voldaan, is er dan een vermoeden van een arbeidsovereenkomst.
 • Verzekering  bij arbeidsongeval voor alle platformwerkers.

E-commerce

 • nachtwerk (tussen 20u en middernacht) kan met akkoord van één vakorganisatie en met afspraken rond premies/bijkomend loon.
 • evaluatie na twee jaar.

Proefprojecten over achttien maanden waarbij werknemers vrijwillig en zonder toestemming van vakorganisatie kunnen werken tussen 20u en middernacht. 

DIVERSITEIT OP DE WERKVLOER

 • Monitoring door FOD WASO van diversiteit per sector. Bij een significant verschil tussen een bepaalde onderneming en de sector, zal die onderneming een actieplan moeten opmaken.

To do: De arbeidsdeal moet nu nog in wetgeving worden gegoten, na advies van de sociale partners. Het Employment departement van Lydian volgt dit voor u op en blijft u informeren.

Zie ook : Lydian ( Mr. Alexander Vandenbergen ,  Mr. Jan Hofkens )

[+ http://www.lydian.be]

Mr. Alexander Vandenbergen Mr. Alexander Vandenbergen
Partner
[email protected]
Mr. Jan Hofkens Mr. Jan Hofkens
Partner
[email protected]

Click here to see the ad(s)
Alle artikels Arbeidsrecht

Laatste artikels Arbeidsrecht

« Mystery calls » : l’inspection sociale mieux armée pour lutter contre la discrimination
06/05/2022

Le législateur vient d’adopter une loi modifiant les pouvoirs de l’inspection sociale en matière...

« Mystery calls » : l’inspection sociale mieux armée pour lutter contre la discrimination Read more

Transfer of undertakings and pre-pack – CJEU’s nuanced approach
05/05/2022

On 28 April 2022, the Court of Justice of the European Union (CJEU) issued a judgement regarding the application of the wo...

Read more

Internal staff reorganization – What you need to know before modifying your organizational chart
11/04/2022

While necessary to cope with the developments, trends or other events that irremediably impact the life of a business, mod...

Internal staff reorganization – What you need to know before modifying your organizational chart Read more

Back to the (pre-pandemic) future ... but not for employers? Inbox
08/04/2022

Even though telework is no longer mandatory or recommended and almost all Covid-19 prevention measures in shops, restauran...

Read more

Laatste artikels van Mr. Alexander Vandenbergen

Ramadan: moet een werkgever zijn hr aanpassen?
04/04/2022

Dit jaar valt de Ramadan tussen 2 april en 1 mei en wordt traditioneel afgesloten met het Suikerfeest, een periode van bez...

Read more

Nieuw gunstregime voor expats in België
13/01/2022

Op 1 januari 2022 zijn twee nieuwe fiscale gunstregimes in werking getreden voor expats: het bijzonder belastingstelsel vo...

Read more

Verplicht telethuiswerk: to do’s voor werkgevers
23/11/2021

Zoals reeds aangekondigd in onze eerdere e-flash is telethuiswerk opnieuw verplicht voor alle personeelsleden (o...

Read more

Telewerk opnieuw verplicht
18/11/2021

Vanwege de verslechterde Covid-19-situatie, heef het Overlegcomité gisterenavond een aantal strengere regels aangek...

Read more

Laatste artikels van Mr. Jan Hofkens

Ramadan: moet een werkgever zijn hr aanpassen?
04/04/2022

Dit jaar valt de Ramadan tussen 2 april en 1 mei en wordt traditioneel afgesloten met het Suikerfeest, een periode van bez...

Read more

Nieuw gunstregime voor expats in België
13/01/2022

Op 1 januari 2022 zijn twee nieuwe fiscale gunstregimes in werking getreden voor expats: het bijzonder belastingstelsel vo...

Read more

Klokkenluidersregelingen: stand van zaken
17/12/2021

D'ici demain, 17 décembre 2021, la Directive EU sur les lanceurs d'alerte n° 2019/1937 du 23 octobre 20...

Read more

Verplicht telethuiswerk: to do’s voor werkgevers
23/11/2021

Zoals reeds aangekondigd in onze eerdere e-flash is telethuiswerk opnieuw verplicht voor alle personeelsleden (o...

Read more

LexGO Network