Verzekerings -en herverzekeringsrecht


Assurances RC construction : Loi de 2019 inconstitutionnelle ?

Assurances RC construction : Loi de 2019 inconstitutionnelle ?
12/05/2021

La Cour constitutionnelle a rejeté le recours en annulation introduit par l’Ordre des architectes contre la loi du 9 mai 2019. Celle-ci est relative à l’obligation d’assurance RC PRO des prestataires intellectuels du secteur de la construction

Read more
Welke verzekeringen zijn verplicht in de bouwsector?

Welke verzekeringen zijn verplicht in de bouwsector?
29/03/2021

Twee recente wetten hebben de verzekeringsverplichtingen van de actoren in de bouwsector ingrijpend gewijzigd.

Read more
New B2B law: insurance sector in the clear?

New B2B law: insurance sector in the clear?
01/03/2021

The Law of 4 April 2019 (the “B2B Law”)(1) introduced new mandatory rules that intend to procure that the key terms of contracts between businesses are fair and not abusive (the “B2B Fair Contract Rules”). Under the rules, unfair terms will be deemed to be null and void and thus unenforceable.

Read more
Het nut van een cybersecurity verzekering

Het nut van een cybersecurity verzekering
01/02/2021

In deze digitale tijden, waarin thuiswerk steeds vaker de norm is en ondernemingen continu afhankelijk zijn van IT-systemen en digitale werkplatformen, is het belang van cybersecurity groter dan ooit.

Read more
Financial Services after Brexit: The continuity of legacy insurance contracts

Financial Services after Brexit: The continuity of legacy insurance contracts
14/01/2021

On 1 January 2021, the UK left the EU’s Single Market and Customs Union. As a result, the UK has lost the rights and benefits it had as an EU-Member State and is no longer a party to the EU’s directives and regulations, such as IDD and Solvency II.

Read more
Belgian transitional regime for the UK insurance industry

Belgian transitional regime for the UK insurance industry
14/01/2021

On 1 January 2021, the Brexit transition period came to an end and the United Kingdom (“UK”) officially left the European Union. The UK can now no longer enjoy the benefits of the internal market, and UK insurance undertakings and intermediaries will no longer benefit from a European passport.

Read more
Mrs. Sandra Lodewijckx

Recente cassatierechtspraak inzake de Verzekeringswet 2014: een overzicht
23/12/2020

Met de jaarwisseling in het vooruitzicht, blikt het Insurance team Lydian graag terug op enkele interessante arresten die het Hof van Cassatie heeft geveld het voorbije jaar inzake de Verzekeringswet van 2014 (de W. Verz.)

Read more
Recommendations on outsourcing to cloud service providers by (re)insurance companies

Recommendations on outsourcing to cloud service providers by (re)insurance companies
25/11/2020

The National Bank of Belgium (NBB) published 15 recommendations for (re)insurance companies that outsource to cloud service providers. These recommendations will apply as of 1 January 2021. In this article, we will briefly summarise these recommendations.

Read more
EIOPA outlines approach on product oversight and governance

EIOPA outlines approach on product oversight and governance
18/11/2020

EIOPA published a paper on its approach to product oversight and governance requirements for insurance distributors and manufacturers

Read more
Het Grondwettelijk Hof bevestigt de toepassing van de (korte) driejarige verjaringstermijn uit het verzekeringsrecht voor vorderingen tot nietigverklaring van tak 23-levensverzekeringen

Het Grondwettelijk Hof bevestigt de toepassing van de (korte) driejarige verjaringstermijn uit het verzekeringsrecht voor vorderingen tot nietigverklaring van tak 23-levensverzekeringen
12/11/2020

In haar arrest van 22 oktober 2020 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat de toepassing van de driejarige verjaringstermijn (die specifiek geldt voor vorderingen voortvloeiend uit verzekeringsovereenkomsten) op de vordering tot nietigverklaring van een tak 23 levensverzekering, geen schending uitmaakt van het gelijkheidsbeginsel (artikel 10 en 11 van de Grondwet). 

Read more

LexGO Network