Vennootschaps - en financieel strafrecht


Réformes du droit de la responsabilité pénale des personnes morales en droit belge

Réformes du droit de la responsabilité pénale des personnes morales en droit belge
11/12/2018

La loi du 11 juillet 2018 modifiant le Code pénal et le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales est entrée en vigueur dans l’ordre juridique belge depuis le 30 juillet 2018.

Read more
Ook de gemeente voor de strafrechter: einde van de strafrechtelijke immuniteit voor publiekrechtelijke rechtspersonen

Ook de gemeente voor de strafrechter: einde van de strafrechtelijke immuniteit voor publiekrechtelijke rechtspersonen
30/07/2018

Een aantal publiekrechtelijke rechtspersonen konden tot voor kort niet strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden, zoals de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten of de lokale besturen. Dat verandert vanaf 30 juli 2018, met de inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2018. De wet van 11 juli 2018 heft de strafrechtelijke immuniteit van deze overheden immers op.

Read more
Système d’alerte interne : quelles précautions prendre ?

Système d’alerte interne : quelles précautions prendre ?
27/06/2017

A ce jour, aucune législation belge ne protège les lanceurs d’alerte dans le secteur privé. Seuls les fonctionnaires fédéraux et de l’autorité flamande sont protégés. Une proposition de résolution a uniquement été déposée devant le Parlement bruxellois.

Read more
Strafrechtelijke aansprakelijkheid van vennootschappen en leidinggevenden – de lege lata, de lege ferenda

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van vennootschappen en leidinggevenden – de lege lata, de lege ferenda
23/06/2017

De strafrechtelijke aansprakelijkheid voor misdrijven gepleegd in het kader van een rechtspersoon is een klassiek thema uit het ondernemingsstrafrecht. In een uitvoerige bijdrage in het Tijdschrift voor Strafrecht, bespreekt Hans Van Bavel vooreerst de toerekening van binnen een rechtspersoon gepleegde feiten aan bestuurders en leidinggevenden.

Read more
Mrs. Melanie Verroken
--None-- Francis Westelinck

Het drukpersmisdrijf: Update door het Hof van Cassatie
09/09/2013

Hoewel de Belgische wetgever initieel voorzag dat er slechts sprake kan zijn van een drukpersmisdrijf indien er gebruik wordt gemaakt van een drukpers, oordeelde het Belgische Hof van Cassatie onlangs dat deze notie evolutief dient te worden geïnterpreteerd en eveneens van toepassing kan zijn op strafbare meningsuitingen op het internet.

Read more
Mr. Michel Bonne
Mr. Tom Swinnen

Supreme Court Hands Down Important Judgment on Criminal Liability of Directors
19/10/2012

In a judgment dated 25 November 2011, the Ghent Court of Appeal penalised the plant manager and the general director of the Ghent-based clothing manufacturer Uco Sportswear for violations of environmental law.

Read more
Mr. Marc D'hoore

Beroepsgeheim externe accountant - Zwijgen is goud, spreken is stout
04/09/2012

Welke gegevens vallen onder het beroepsgeheim van de externe accountant? Het beroepsgeheim blijkt een ruimere uitwerking te hebben dan wel eens gedacht zou kunnen worden.

Read more
Mr. Arnaud Lecocq
Mr. Arnaud Lecocq
Mr. Michaël Fernandez-Bertier

Blanchiment : modifications reprises dans le projet de Loi-programme
05/03/2012

Le projet de loi-programme 52-2081 déposé à la Chambre le 24 février passé (Doc. parl., Chambre, sess. 2011-2012, n° 53-2081/001) contient, en ses articles 161 à 166, de nouvelles dispositions visant à modifier le volet préventif de la lutte contre le blanchiment d'argent, en d'autres termes la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après « la Loi »).

Read more
Mr. Arnaud Lecocq
Mr. Arnaud Lecocq
Mr. Arnaud Houet

UK Bribery Act et les fêtes de fin d’année… attention !
29/11/2011

Ce mois de décembre correspond aux plaisirs de l'hiver, aux fêtes de fin d'année et aux  traditionnels cadeaux de fin d'année que les entreprises se font mutuellement. Cette époque de l'année correspond également à celle où le risque de corruption s'accentue.

A cet égard, la loi britannique en matière de lutte contre la corruption, le « UK Bribery Act »,  est entrée en vigueur le 1er juillet 2011.

 

Read more
Mr. JĂĽrgen Egger
Ms. Silvia Van Dyck

Verdere uitbreiding van de minnelijke schikking
01/10/2011

Op 14 april 2011 aanvaardde de Kamer een belangrijke uitbreiding van het bestaande systeem van minnelijke schikking (art. 216bis Sv.), met het oog op een vlottere toepassing daarvan in gevallen van fiscale fraude of andere ondernemingsmisdrijven. Omdat deze nieuwe regeling niet bleek te gelden voor een aantal belangrijke ondernemingsmisdrijven, werd op 11 juli jl. een reparatiewet aangenomen die het toepassingsgebied verder uitbreidt.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network