Strafrecht


Brussels and Brussels South Charleroi airports fined for use of thermal cameras

Brussels and Brussels South Charleroi airports fined for use of thermal cameras
10/05/2022

The Belgian Data Protection Authority (“DPA”) has fined Brussels Airport and Brussels South Charleroi Airport 200,000 and 100,000 EUR respectively for their use of thermal cameras during the Covid-19 pandemic.

Read more
New Criminal Code in Belgium: what corporates should expect? (2/5)

New Criminal Code in Belgium: what corporates should expect? (2/5)
08/09/2021

The present newsletter is the second issue of a series of five, which will explore the large piece of legislation recasting the Belgian Criminal Code.

Read more
New Criminal Code in Belgium: what corporates should expect?

New Criminal Code in Belgium: what corporates should expect?
06/08/2021

The present newsletter is the first issue of a series of five, which will explore the large piece of legislation recasting the Belgian Criminal Code. Our two first issues will discuss the general spirit of the reform

Read more
New Criminal Code in Belgium: what corporates should expect?

New Criminal Code in Belgium: what corporates should expect?
06/08/2021

The present newsletter is the first issue of a series of five, which will explore the large piece of legislation recasting the Belgian Criminal Code. Our two first issues will discuss the general spirit of the reform

Read more
Criminal liability of directors – the blind spot

Criminal liability of directors – the blind spot
29/03/2021

In addition to the specific criminal liability that directors incur for certain acts that they themselves commit in this capacity, they are increasingly at risk of being prosecuted as participants in offences committed by or within the company.

Read more
De preventieve witwaswetgeving: meer, breder en hoger

De preventieve witwaswetgeving: meer, breder en hoger
18/09/2020

Sinds 15 augustus 2020 zijn verschillende wijzigingen aan de preventieve witwaswetgeving van toepassing. Deze wijzigingen verdienen de nodige aandacht: er gelden voortaan meer verplichtingen, waarbij een bredere groep personen aan de regeling is onderworpen en er zijn hogere straffen bij miskenning van de regels.

Read more
Bewijsuitsluiting in fiscale zaken: De ene overheid is de andere niet

Bewijsuitsluiting in fiscale zaken: De ene overheid is de andere niet
16/06/2020

In een arrest van 11 juni 2020 spreekt het Hof van Cassatie zich (nog maar eens) uit over de zogenaamde (fiscale) Antigoon-leer en komt tot het besluit dat het in het kader van een strafprocedure onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal alsnog gebruikt kan worden voor de fiscale naheffing.

Read more
Réformes du droit de la responsabilité pénale des personnes morales en droit belge

Réformes du droit de la responsabilité pénale des personnes morales en droit belge
11/12/2018

La loi du 11 juillet 2018 modifiant le Code pénal et le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales est entrée en vigueur dans l’ordre juridique belge depuis le 30 juillet 2018.

Read more
Sextorsion ? Comment se prémunir des dangers du cybersex

Sextorsion ? Comment se prémunir des dangers du cybersex
30/11/2018

Les technologies de l’information et de la communication, dont les réseaux sociaux, ont révolutionné le quotidien d’une grande partie de la population.

Cette influence se fait également sentir dans le domaine de l’intime et de la vie sexuelle. 

Read more

"Spreken is zilver, zwijgen is goud" of is het goud toch voor de spijtoptant?
26/09/2018

Met de wet van 22 juli 2018 wordt het Belgische strafprocesrecht verrijkt met de figuur van de spijtoptant. Personen die geviseerd worden door een strafzaak of die veroordeeld werden en die belangrijke informatie over derden aanreiken aan de vervolgende instanties, kunnen hiermee een vermindering van hun straf of andere voordelen bekomen.  

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network