Vervoersrecht


Air passenger rights in the context of the COVID-19 pandemic

Air passenger rights in the context of the COVID-19 pandemic
06/04/2020

The EU Commission published a notice containing Interpretative Guidelines on EU passenger rights regulations in the context of the developing situation with COVID-19. By these guidelines, the objective of the EU Commission is to clarify the rights of passengers when travelling by air, rail, bus and coach or ship, as well as the corresponding obligations for carriers

Read more
Vernieuwde aanpak voor het openbaar vervoer in Vlaanderen: van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid

Vernieuwde aanpak voor het openbaar vervoer in Vlaanderen: van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid
18/09/2019

Het Vlaams decreet basisbereikbaarheid van 3 april 2019 werd op 12 juni 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad trad in werking op 22 juni 2019. Het decreet, dat onder meer de combimobiliteit introduceert als uitgangspunt van het mobiliteitsbeleid, beoogt het openbaar vervoer in Vlaanderen grondig om te vormen van een aanbodgericht openbaar vervoer naar een vraaggestuurd systeem.

Read more
Nieuwe EETS-Richtlijn treedt op 18 april 2019 in werking

Nieuwe EETS-Richtlijn treedt op 18 april 2019 in werking
19/04/2019

Op 18 april 2019 treedt de nieuwe Richtlijn (EU) 2019/520 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 "betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie" in werking.

Read more
Les Etats peuvent règlementer Uber sans passer par Bruxelles

Les Etats peuvent règlementer Uber sans passer par Bruxelles
19/04/2018

Après avoir jugé qu’UberPop relève du transport et ne constitue pas un service de la société de l’information, la CJUE remet le couvert : les Etats qui règlementent Uber ne doivent pas notifier à la Commission européenne le projet de loi. La directive dite « de notification » ne s’applique en effet qu’aux services de la société de l’information.

Read more
Vol surbooké et refus d’embarquement ? Quels sont vos droits ?

Vol surbooké et refus d’embarquement ? Quels sont vos droits ?
03/07/2017

Le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.

Read more
Regelgeving over drones wordt steeds flexibeler

Regelgeving over drones wordt steeds flexibeler
07/06/2017

Het koninklijk besluit rond het gebruik van drones is ondertussen  meer dan één jaar oud. In het artikel geven we een overzicht van de geldende regelementerin. De eerste verjaardag van het KB blijkt een goed moment om de regels onder de loep te nemen en bij te spijkeren waar nodig. Op het kabinet van federaal Minister van Mobiliteit François Bellot werkt men aan een aangepast kader tot regeling van het gebruik van drones. Ondertussen zit ook Europa niet stil.

Read more
Mr. Erik Valgaeren

Watch out for your drone: new Belgian Royal Decree is out!
27/04/2016

The Royal Decree on the use of drones in the Belgian airspace has come into force on 25 April 2016. The Royal Decree authorizes the use of drones both for private and commercial purposes provided compliance with strict obligations. 

Read more
 New Belgian road toll system for trucks

New Belgian road toll system for trucks
04/04/2016

As from 1 April 2016, Belgium will be introducing a kilometre-based intelligent road charge for trucks exceeding 3.5 tonnes. The new toll will replace the existing Eurovignette and will be levied on national and international trucks travelling through Belgium. The tariff will vary according to the vehicle weight and the route taken. All trucks will therefore have to be fitted with an OBU (On Board Unit) that will track the vehicle via satellite. 

Read more
SGEI in the airport sector

SGEI in the airport sector
08/03/2016

On 19 January 2016, the European Commission approved compensation for public service obligations to two Swedish airports (Sundsvall Timra and Skelleftea) following a formal notification by the Swedish authorities. 

In the 2014 Guidelines on State Aid to airports and airlines, the European Commission recognized the possibility for States to grant compensation for public service for the management of airports in isolated areas to ensure the accessibility of these territories.

Read more
Mr. Steven De Schrijver

Belgian drones ready for launch this spring?
26/02/2016

The Belgian Minister of Mobility, Mrs Jacqueline Galant, has announced that the new Royal Decree related to the use of drones has been finalized and will be submitted for advice to the Council of State (“Raad van State”) and the Regional Governments. The first draft of the Royal Decree received criticism of Europe, so the Minister was compelled to temper the rather strict rules that applied to drones, and in particular the static distinction between professional and recreational use. The Minister expects that the Royal Decree will enter into force during the coming spring.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network