Overheidsopdrachten


Assignment of a right in rem or a public procurement contract: on which side of the court will the ball fall?

Assignment of a right in rem or a public procurement contract: on which side of the court will the ball fall?
21/06/2021

Determining the boundaries of public procurement law is a notoriously difficult task, especially when it comes to transactions involving public real estate. 

Read more
Mr. Jens Debièvre

Overheidsopdrachten. Valse verklaringen van een derde op wiens draagkracht men beroep doet: automatische uitsluiting van de inschrijver?
15/06/2021

Het overheidsopdrachtenrecht laat kandidaten en inschrijvers toe om beroep te doen op derden teneinde de gestelde selectiecriteria te voldoen en dit ongeacht de rechtsband met deze derde (onderaannemer, verbonden onderneming, volstrekte derde).

Read more
Mr. Jens Debièvre

La location de biens immobiliers par les pouvoirs publics soumise à l’obligation de mise en concurrence?
01/06/2021

Dans un arrêt très récent (22 avril 2021, C-537/19), la Cour de Justice s'est prononcée (une fois de plus) sur les contours dans lesquels la conclusion d'un contrat de bail d'un bâtiment à construire par une autorité soumise à l'obligation de mise en concurrence peut être qualifiée de marché public (de travaux).

Read more
Mr. Jens Debièvre

Collusie bij overheidsopdrachten – Europese Commissie reikt richtsnoeren aan
29/04/2021

Met collusie, doorgaans ‘bid rigging’ genoemd, worden illegale afspraken tussen ondernemers bedoeld, die erop gericht zijn de vrije mededinging in de plaatsingsprocedure van een overheidsopdracht te verstoren of zelfs te verhinderen.

Read more
When does the lease of a building by a public authority constitute a public procurement contract?

When does the lease of a building by a public authority constitute a public procurement contract?
23/04/2021

Under European public procurement law and its Belgian implementing legislation, the acquisition and lease of existing buildings or other immovable property are in principle excluded from the scope of the public procurement rules.[1]

 

Read more
Mr. Jens Debièvre

De spontane aangifte van self-cleaning measures om uitsluiting te vermijden : het Hof van Justitie verduidelijkt
01/03/2021

Naar aanleiding van een Belgische zaak, is het Hof van Justitie recent ingegaan op de vraag naar de mogelijkheid van een kandidaat of inschrijver om verweer te voeren tegen diens uitsluiting uit de plaatsingsprocedure 

Read more
CJEU rules that national sports governing bodies can be subject to public procurement law

CJEU rules that national sports governing bodies can be subject to public procurement law
05/02/2021

On 3 February 2021, the Court of Justice of the European Union (“CJEU”) issued an interesting ruling in a case involving the Italian football association, the Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”).

Read more
De beslissing tot eenzijdige verbreking kan de aanbestedende overheid zuur opbreken

De beslissing tot eenzijdige verbreking kan de aanbestedende overheid zuur opbreken
22/01/2021

Bespreking van het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, van 2 december 2020, rolnummer 19/1302/A.

 

Read more
Mr. Jens Debièvre

Brexit en overheidsopdrachten: het Brexmas-akkoord toegelicht
20/01/2021

Sedert 1 januari 2021 is de Brexit een feit. Op 24 december 2020 sloten de Europese unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) het zgn. Brexmas-akkoord, officieel de EU-UK Trade and Cooperation agreement (TCA).

Read more
KBO-inschrijving en een aparte boekhouding voor combinaties van ondernemingen bij overheidsopdrachten?

KBO-inschrijving en een aparte boekhouding voor combinaties van ondernemingen bij overheidsopdrachten?
12/01/2021

Moeten combinaties van ondernemingen bij overheidsopdrachten een KBO-inschrijving hebben en een aparte boekhouding voeren?

Read more

LexGO Network