Milieurecht


Mr. Wouter Neven

Vlaamse regering voert update door van aanvraagprocedure inzake Brownfieldconvenanten en de samenstelling van de Brownfieldcel
23/06/2022

Op 6 mei 2022 wijzigde de Vlaamse Regering de regelgeving aangaande Brownfieldconvenanten om bepaalde modaliteiten van de aanvraagprocedure te vereenvoudigen en om meer flexibiliteit

Read more
Mr. Wouter Neven

Vlaamse regering verduidelijkt toepassingsgebied van renovatieverplichting voor niet-residentiƫle gebouwen
03/03/2022

In onze eerdere nieuwbrieven van 2 juni 2021 en 2 augustus 2021 informeerden wij u over de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen, die van toepassing is op authentieke aktes die sinds 1 januari 2022 worden verleden (de Renovatieverplichting); 

Read more
Mr. Wouter Neven

In Vlaanderen is de Woningpas nu ook beschikbaar voor ondernemingen
17/02/2022

Sinds de goedkeuring van het decreet van 30 november 2018, kan elke titularis van een zakelijk recht op een residentieel gebouw gesitueerd in Vlaanderen (eigenaar, opstalhouder, erfpachter of vruchtgebruiker),

Read more
Mr. Wouter Neven

Vlaamse Regering wijzigt het Vlaams reglement i.v.m. het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
26/07/2021

De Vlaamse Regering nam in het kader van Europese regelgeving inzake afvalstoffen op 2 juli 2021 een besluit aan (Wijzigingsbesluit) tot wijziging van het Vlaams reglement in verband met het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA 8)

Read more
European Commission unveils its 'Fit for 55' package

European Commission unveils its 'Fit for 55' package
23/07/2021

On Wednesday 14 July 2021, the European Commission took a major step to accomplish its ambitious goal of making Europe the first climate neutral continent by 2050, by adopting a package of proposals for the EU's climate, energy, land use

Read more
Wordt het de Belgische overheden te warm onder voeten, of zijn het gewoon slechte dansers? De gevolgen van het Klimaatzaak-vonnis tegen het licht gehouden

Wordt het de Belgische overheden te warm onder voeten, of zijn het gewoon slechte dansers? De gevolgen van het Klimaatzaak-vonnis tegen het licht gehouden
06/07/2021

Fervente volgers van allerhande rechtszaken aangaande het leefmilieu weten het al langer: wanneer het stormt in Den Haag, druppelt het in Brussel. Gesterkt door de bravoure van de Den Haagse rechtscolleges, dagvaardde de vzw Klimaatzaak in juni 2015 de Belgische federale overheid en de regeringen van het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest wegens het miskennen van hun klimaatverantwoordelijkheden. Op 17 juni 2021 volgde eindelijk de langverwachte uitspraak van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Maar wat heeft deze nu eigenlijk beslist, en wat zijn de gevolgen?

Read more
Mr. Wouter Neven

De Vlaamse Regering werkt de digitale woningpas verder uit
02/07/2021

Het decreet van 30 november 2018 (het Decreet) heeft in Vlaanderen de woningpas ingevoerd, hetgeen een digitale interface uitmaakt die via een portaal toelaat om een overkoepelend inzicht te verschaffen in alle gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie

Read more
Belgian federal and regional governments condemned by the Brussels Court of First Instance for negligent climate policy

Belgian federal and regional governments condemned by the Brussels Court of First Instance for negligent climate policy
23/06/2021

In April 2015, the NGO Climate Case (Affaire climat/Klimaatzaak; the “NGO”) lodged a lawsuit against the federal government as well as the governments of the three regions (Flanders, Wallonia and Brussels-Capital) arguing that the four governments are falling short of their climate commitments.

Read more
Mr. Wouter Neven

Vlaamse regering keurt renovatieverplichting voor niet-residentiƫle gebouwen goed
03/06/2021

De Vlaamse Regering heeft het besluit dat uitvoering geeft aan de renovatieverplichting van niet-residentiële gebouwen op 7 mei 2021 (het Besluit) principieel goedgekeurd. Het Besluit voorziet eveneens in een aantal aanpassingen van de energieprestatieregelgeving;

Read more
Mr. Wouter Neven

Nieuw decreet op komst: vereenvoudiging van de procedure voor indiening van beroep tegen een omgevingsvergunning
28/05/2021

De Vlaamse Regering besloot op 21 mei 2021 tot de bekrachtiging en afkondiging van een nieuwe decreet dat wijzigingen aanbrengt in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network