Milieurecht


Mr. Wouter Neven

Vlaamse Regering wijzigt het Vlaams reglement i.v.m. het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
26/07/2021

De Vlaamse Regering nam in het kader van Europese regelgeving inzake afvalstoffen op 2 juli 2021 een besluit aan (Wijzigingsbesluit) tot wijziging van het Vlaams reglement in verband met het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA 8)

Read more
European Commission unveils its 'Fit for 55' package

European Commission unveils its 'Fit for 55' package
23/07/2021

On Wednesday 14 July 2021, the European Commission took a major step to accomplish its ambitious goal of making Europe the first climate neutral continent by 2050, by adopting a package of proposals for the EU's climate, energy, land use

Read more
Wordt het de Belgische overheden te warm onder voeten, of zijn het gewoon slechte dansers? De gevolgen van het Klimaatzaak-vonnis tegen het licht gehouden

Wordt het de Belgische overheden te warm onder voeten, of zijn het gewoon slechte dansers? De gevolgen van het Klimaatzaak-vonnis tegen het licht gehouden
06/07/2021

Fervente volgers van allerhande rechtszaken aangaande het leefmilieu weten het al langer: wanneer het stormt in Den Haag, druppelt het in Brussel. Gesterkt door de bravoure van de Den Haagse rechtscolleges, dagvaardde de vzw Klimaatzaak in juni 2015 de Belgische federale overheid en de regeringen van het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest wegens het miskennen van hun klimaatverantwoordelijkheden. Op 17 juni 2021 volgde eindelijk de langverwachte uitspraak van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Maar wat heeft deze nu eigenlijk beslist, en wat zijn de gevolgen?

Read more
Mr. Wouter Neven

De Vlaamse Regering werkt de digitale woningpas verder uit
02/07/2021

Het decreet van 30 november 2018 (het Decreet) heeft in Vlaanderen de woningpas ingevoerd, hetgeen een digitale interface uitmaakt die via een portaal toelaat om een overkoepelend inzicht te verschaffen in alle gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie

Read more
Belgian federal and regional governments condemned by the Brussels Court of First Instance for negligent climate policy

Belgian federal and regional governments condemned by the Brussels Court of First Instance for negligent climate policy
23/06/2021

In April 2015, the NGO Climate Case (Affaire climat/Klimaatzaak; the “NGO”) lodged a lawsuit against the federal government as well as the governments of the three regions (Flanders, Wallonia and Brussels-Capital) arguing that the four governments are falling short of their climate commitments.

Read more
Mr. Wouter Neven

Vlaamse regering keurt renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen goed
03/06/2021

De Vlaamse Regering heeft het besluit dat uitvoering geeft aan de renovatieverplichting van niet-residentiële gebouwen op 7 mei 2021 (het Besluit) principieel goedgekeurd. Het Besluit voorziet eveneens in een aantal aanpassingen van de energieprestatieregelgeving;

Read more
Mr. Wouter Neven

Nieuw decreet op komst: vereenvoudiging van de procedure voor indiening van beroep tegen een omgevingsvergunning
28/05/2021

De Vlaamse Regering besloot op 21 mei 2021 tot de bekrachtiging en afkondiging van een nieuwe decreet dat wijzigingen aanbrengt in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges

Read more
Sustainable taxonomy in the aviation sector: European Commission publishes Steer’s study on projects and investments that have climate and environmental benefits

Sustainable taxonomy in the aviation sector: European Commission publishes Steer’s study on projects and investments that have climate and environmental benefits
17/05/2021

In the aviation sector, identifying "green" economic activities and projects is not an easy task. The European Commission has published Steer's study on the criteria to be taken into account when establishing which specific activities in the aviation sector could be beneficial to the environment.

Read more
Nitrogen crisis in Flanders? A recent judgment may have serious consequences

Nitrogen crisis in Flanders? A recent judgment may have serious consequences
09/03/2021

On 25 February 2021, the Flemish Council for Permit Disputes annulled a permit for the construction and operation of two large-scale poultry barns.

Read more
Mr. Wouter Neven

Grondwettelijk Hof fluit Brusselse ordonnantiegever terug: milieueffectenstudie vereist voor parking met meer dan 200 plaatsen
18/02/2021

Middels haar Ordonnantie van 30 november 2017 (de Ordonnantie), bepaalde de Brusselse ordonnantiegever dat een effectenrapport vereist is bij de aanleg van een parkeerruimte buiten de openbare weg waar 50 tot 400 plaatsen zijn

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network