Grondwetttelijk Recht


Belgian Constitutional Court strengthens access to justice

Belgian Constitutional Court strengthens access to justice
04/03/2022

The Belgian Constitutional Court ruled that the right of access to justice requires the writ of service of a judgment to state the right to appeal, the time limit for bringing such an appeal, and the name and address of the appeal court.

Read more

"Geblokstaarte” dieren: verbod deelname aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden niet ongrondwettig bevonden
28/10/2019

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 24 oktober 2019 uitspraak gedaan over het verbod om met zogenaamde “gecoupeerde” dieren deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden. “Couperen” of “blokstaarten” is een techniek waarbij de staart van een dier operatief wordt verwijderd, zoals bijvoorbeeld vaak wordt toegepast bij het Belgisch Trekpaard.

Read more
Taal in gerechtszaken is en blijft van openbare orde!

Taal in gerechtszaken is en blijft van openbare orde!
30/09/2019

Het Grondwettelijk Hof heeft in een belangwekkend arrest nr. 120/2019 van 19 september 2019 artikel 5 van de wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde vernietigd. Deze wet kaderde in de wil van de wetgever om o.a. de rechtspleging te deformaliseren.

Read more
Het Grondwettelijk Hof sanctioneert de schending van inspraakmogelijkheden van burgers inzake natuurbehoud

Het Grondwettelijk Hof sanctioneert de schending van inspraakmogelijkheden van burgers inzake natuurbehoud
04/10/2016

Op 28 april 2016, heeft het Grondwettelijk Hof uitspraak gedaan (arrest nr. 57/2016) over de beroepen tot nietigverklaring van het decreet van het Vlaamse Gewest van 9 mei 2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos.

Read more
Progress on the Unitary Patent

Progress on the Unitary Patent
27/08/2015

On 10 July 2015, the Preparatory Committee (which handles all the subsidiary issues arising from the creation of the Unified Patent Court (“UPC”), such as HR or IT management) met to discuss the last (18th) draft of the Rules of Procedure for the UPC. They are expected to reach an agreement on a final set of Rules in October 2015.

Read more
Mr. GĂ©rard Kuyper

La 6ème réforme de l’Etat et la régionalisation de la fiscalité immobilière : impact sur le bonus-logement
09/06/2015

Le bonus-logement est la réduction d'impôt dont bénéficient les personnes ayant contracté un prêt hypothécaire pour l'achat, la construction ou la rénovation de leur habitation. Le bonus-logement a succédé en 2005 à l'épargne logement dont les modalités de calcul étaient d'une complexité certaine.

Read more
Projet de loi-programme suite Ă  l'accord du gouvernement

Projet de loi-programme suite Ă  l'accord du gouvernement
20/01/2015

Nous commentions dans notre article du 17 octobre 2014 le volet de l'accord de gouvernement consacré aux mesures relatives à l'emploi. Un projet de loi-programme du 28 novembre 2014 concrétise déjà un certain nombre de mesures contenues dans cet accord de gouvernement.

Read more
Grondwettelijk Hof velt arrest over wilde dieren in het circus

Grondwettelijk Hof velt arrest over wilde dieren in het circus
13/08/2014

Tot begin 2014 vielen circussen of rondreizende tentoonstellingen niet onder het algemene verbod op het houden van bepaalde wilde dieren. Na lang aandringen van verschillende dierenwelzijnsorganisaties werd deze uitzonderingspositie van circussen ongedaan gemaakt in een programmawet van 7 februari 2014. Tegen verschillende bepalingen van deze programmawet werd een schorsingsberoep ingediend bij het Grondwettelijk Hof. Zonder resultaat: in circussen of rondreizende tentoonstellingen mogen vooralsnog nog steeds geen olifanten, leeuwen, tijgers etc. opgevoerd worden.

Read more
Mr. Gregory Vermaercke

Plaatst Grondwettelijk Hof (mega)projecten op de helling?
03/10/2013

Het Grondwettelijk Hof heeft in een heel recent arrest een artikel vernietigd over het zogenaamde integratiespoor, waarmee de Vlaamse Regering in 2008 de procedure voor grote projecten wenste te versoepelen.

Read more
Mr. Hendrik Viaene
Mr. Peter Wytinck
Mr. Tom Ruys
Mrs. Anne-Sophie Stappers

Belgian Constitutional Court rules against deductibility of cartel fines from tax income
23/01/2013

In a judgment of 20 December 2012, the Belgian Constitutional Court held that the Belgian tax legislation had to be interpreted in accordance with EU law, which implied that fines imposed by the Commission for infringements of article 101 TFEU were not deductible costs.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network