Energierecht


Mr. Didier De Vliegher

Belgian REITs - Impact of the 2018 reform
07/06/2018

The Belgian government has demonstrated its commitment to making the Belgian real estate market more attractive by further developing the regulatory and tax framework applicable to Belgian REITs and introducing a new real estate vehicle, the GVBF/FIIS.

Read more
Een vernieuwd energieprestatiecertificaat in Vlaanderen vanaf januari 2019

Een vernieuwd energieprestatiecertificaat in Vlaanderen vanaf januari 2019
20/04/2018

Het energieprestatiecertificaat (“EPC”) informeert potentiële kopers en huurders over de energieprestaties van een gebouw en is o.a. verplicht bij de verkoop of verhuur van residentieel vastgoed (woonhuis, appartement, studentenkamer, etc.)

Read more
Belgian rules regarding working time at offshore wind farms

Belgian rules regarding working time at offshore wind farms
12/01/2017

With approximately 712 MW offshore wind capacity at present, and the construction of five new offshore wind farms, Belgium is a worldwide leader in the offshore production of electricity. In 2020, 2400 MW shall be installed along Belgium’s coast. Despite this sustained growth and the specificities of the business, the legal position of offshore wind farm employees is not specifically regulated.

Read more
Tarifs des GRD et méthodologies tarifaires post-2016 : où en sommes-nous ?

Tarifs des GRD et méthodologies tarifaires post-2016 : où en sommes-nous ?
16/02/2016

Depuis le 1er juillet 2014 et l’entrée en vigueur de la Sixième Réforme de l’Etat, les Régions sont exclusivement compétentes pour la politique des tarifs des réseaux de distribution d’électricité et du gaz. Rapide tour régional des mesures prises en la matière.

Read more
Mr. Wouter Geldhof

CJEU upholds its case-law on regulated energy prices
18/09/2015

Last week, on 10 September 2015, the Court of Justice of the European Union (“CJEU”) condemned Poland for not fulfilling its obligation under Directive 2009/73/CE concerning the common rules for the internal market in natural gas, more particularly Art 3, §1, §2 and §3 of this Directive (Case C-36/14). 

Read more
Mr. Jens Debièvre

Bandingfactoren opnieuw verlaagd: minder groenestroom-certificaten voor zonnepanelen in Vlaanderen
11/09/2015

De opwekking van energie uit hernieuwbare energie, waaronder elektriciteit geproduceerd door zonnepanelen, werd in Vlaanderen gestimuleerd d.m.v. de toekenning van groenestroomcertificaten. Op grond van het Energiedecreet van 8 mei 2009 werden aan de producenten van hernieuwbare energie groenestroomcertificaten toegekend. Aanvragen tot de toekenning van groenestroomcertificaten dienen sinds 1 april 2014 te worden ingediend bij de beheerder van het net waarop de installatie is aangesloten (bv. IVEG, Iverlek, IMEA of Inter-Energa).

Read more
Registratie van chemische producten en stoffen: het Belgische register voor nanomaterialen

Registratie van chemische producten en stoffen: het Belgische register voor nanomaterialen
24/08/2015

In tegenstelling tot de algemene opinie, moeten de bedrijven die in België gevestigd zijn, niet uitsluitend de verplichtingen van REACH, de Europese wetgeving inzake de registratie van chemische stoffen, nakomen. België heeft wel degelijk de invoering van een nationaal register voor nanomaterialen voorzien vanaf 1 januari 2016. Aangezien het belangrijke karakter hiervan, zullen de bedrijven hun Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) moeten inlichten i.v.m. de registratie van nanomaterialen. De betrokken ondernemingen moeten zich dus op de deadline van 1 januari 2016 voorbereiden.

Read more
Mr. David Haverbeke
Mr. Wouter Vandorpe

The prospects of Belgium's security of supply
29/05/2015

After last weeks' turmoil in the parliamentary Commission's debates on the extension of nuclear plants, the Parliament's vote scheduled for today must be considered in the following context:

Read more
 Steunregeling voor PV-installaties met een vermogen van meer dan 10 kW

Steunregeling voor PV-installaties met een vermogen van meer dan 10 kW
04/08/2014

De Waalse regering heeft de steunregeling herzien: 2,5 GC/MWh en 60% eigen verbruik.

Read more
Mr. Luc Depré

Wet van 15 MEI 2014 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
01/08/2014

Un fonds budgétaire intitulé “production flexible d’électricité” est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l’article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network