Energierecht


Bail d’habitation et travaux économiseurs d’énergie

Bail d’habitation et travaux économiseurs d’énergie
12/03/2020

Nous avons publié dans une autre actualité une première partie de l’analyse de l’arrêt 23/2020 de la Cour constitutionnelle du 13 février 2020. Nous avons examiné la portée de quelques unes des informations que le bailleur peut solliciter des candidats locataires.

 

Read more
Naar een gedeeltelijke afschaffing van het publiek distributienet in het Waalse Gewest?

Naar een gedeeltelijke afschaffing van het publiek distributienet in het Waalse Gewest?
08/01/2020

Het Waalse Gewest is de eerste entiteit van het land die op gedetailleerde wijze de Hernieuwbare Energierichtlijn omzet. Het Waalse decreet voert als centraal begrip de hernieuwbare-energiegemeenschap in, die beoogt elektriciteit te delen via het publiek distributienet of het lokaal transmissienet. Daarnaast heeft de decreetgever de voorwaarden voor de verlening van vergunningen voor directe lijnen verduidelijkt en versoepeld.

 

Read more
Regelluw experimenteren in de energiesector: een boost voor innovatieve energieprojecten?

Regelluw experimenteren in de energiesector: een boost voor innovatieve energieprojecten?
06/05/2019

Sinds 29 april 2019 kunnen de eerste aanvragen tot erkenning als 'regelluwe zone' eindelijk worden ingediend. Het nodige uitvoeringsbesluit werd daartoe op 19 april 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Read more
Mr. Wouter Neven

Het EPC uitgediept en uitgebreid
31/01/2019

Tegen 2050 moeten alle woningen en appartementen minstens even energiezuinig zijn als een energetische nieuwbouwwoning die vandaag wordt gebouwd Het energieprestatiecertificaat (het EPC) is vernieuwd, zowel naar vorm als naar inhoud.

Read more
Lancering van het EPC gemeenschappelijke delen voor appartementsgebouwen in Vlaanderen

Lancering van het EPC gemeenschappelijke delen voor appartementsgebouwen in Vlaanderen
24/01/2019

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende wijzigingen van het Energiebesluit van 19 november 2010 wijzigt een aantal bepalingen aangaande energie

Read more
Mr. Didier De Vliegher

Belgian REITs - Impact of the 2018 reform
07/06/2018

The Belgian government has demonstrated its commitment to making the Belgian real estate market more attractive by further developing the regulatory and tax framework applicable to Belgian REITs and introducing a new real estate vehicle, the GVBF/FIIS.

Read more
Een vernieuwd energieprestatiecertificaat in Vlaanderen vanaf januari 2019

Een vernieuwd energieprestatiecertificaat in Vlaanderen vanaf januari 2019
20/04/2018

Het energieprestatiecertificaat (“EPC”) informeert potentiële kopers en huurders over de energieprestaties van een gebouw en is o.a. verplicht bij de verkoop of verhuur van residentieel vastgoed (woonhuis, appartement, studentenkamer, etc.)

Read more
Belgian rules regarding working time at offshore wind farms

Belgian rules regarding working time at offshore wind farms
12/01/2017

With approximately 712 MW offshore wind capacity at present, and the construction of five new offshore wind farms, Belgium is a worldwide leader in the offshore production of electricity. In 2020, 2400 MW shall be installed along Belgium’s coast. Despite this sustained growth and the specificities of the business, the legal position of offshore wind farm employees is not specifically regulated.

Read more
Tarifs des GRD et méthodologies tarifaires post-2016 : où en sommes-nous ?

Tarifs des GRD et méthodologies tarifaires post-2016 : où en sommes-nous ?
16/02/2016

Depuis le 1er juillet 2014 et l’entrée en vigueur de la Sixième Réforme de l’Etat, les Régions sont exclusivement compétentes pour la politique des tarifs des réseaux de distribution d’électricité et du gaz. Rapide tour régional des mesures prises en la matière.

Read more
Mr. Wouter Geldhof

CJEU upholds its case-law on regulated energy prices
18/09/2015

Last week, on 10 September 2015, the Court of Justice of the European Union (“CJEU”) condemned Poland for not fulfilling its obligation under Directive 2009/73/CE concerning the common rules for the internal market in natural gas, more particularly Art 3, §1, §2 and §3 of this Directive (Case C-36/14). 

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network