Energierecht


European Commission unveils its 'Fit for 55' package

European Commission unveils its 'Fit for 55' package
23/07/2021

On Wednesday 14 July 2021, the European Commission took a major step to accomplish its ambitious goal of making Europe the first climate neutral continent by 2050, by adopting a package of proposals for the EU's climate, energy, land use

Read more
Mr. Wouter Neven

Vlaamse regering keurt renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen goed
03/06/2021

De Vlaamse Regering heeft het besluit dat uitvoering geeft aan de renovatieverplichting van niet-residentiële gebouwen op 7 mei 2021 (het Besluit) principieel goedgekeurd. Het Besluit voorziet eveneens in een aantal aanpassingen van de energieprestatieregelgeving;

Read more
Sustainable taxonomy in the aviation sector: European Commission publishes Steer’s study on projects and investments that have climate and environmental benefits

Sustainable taxonomy in the aviation sector: European Commission publishes Steer’s study on projects and investments that have climate and environmental benefits
17/05/2021

In the aviation sector, identifying "green" economic activities and projects is not an easy task. The European Commission has published Steer's study on the criteria to be taken into account when establishing which specific activities in the aviation sector could be beneficial to the environment.

Read more
New Sector Conditions for Wind Farms in Wallonia

New Sector Conditions for Wind Farms in Wallonia
04/05/2021

The Walloon governmental decree of 26 February 2021 on sector conditions for wind farms with a total capacity of at least 0.5 MW, amending the Walloon governmental decree of 4 July 2002, was published.

Read more
Mr. Maxime Vanderstraeten

The CRM Takes Shape
01/03/2021

On 12 February 2021, the government released a proposal to amend the Act of 22 April 2019 on the capacity remuneration mechanism (the ‘CRM Act’), which has yet to fully enter into force. 

Read more
Mr. Wouter Neven

Grondwettelijk Hof vernietigt regeling terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen in Vlaanderen
05/02/2021

De Vlaamse regering besliste bij decreet van 26 april 2019 tot wijziging van het Vlaamse Energiedecreet (het Decreet) dat wie tot en met december 2020 zonnepanelen plaatste gedurende 15 jaar het recht

Read more
De (lokale) belasting op energieverbruik: duurzaam alternatief voor de belasting op drijfkracht?

De (lokale) belasting op energieverbruik: duurzaam alternatief voor de belasting op drijfkracht?
10/08/2020

Duurzaamheid, energie-efficiëntie, vergroening, circulaire economie, … Vlaanderen kent ambitieuze plannen op het terrein van verduurzaming, waarin het een pioniersrol wil vertolken. Ambities waaraan ook lokale overheden een bijdrage kunnen én moeten leveren, gelet op (o.m.) de formele verbintenissen die door talrijke lokale besturen werden opgenomen via het Burgemeestersconvenant.

Read more
The obligation of prior environmental assessment once again interferes with our

The obligation of prior environmental assessment once again interferes with our
07/07/2020

The Court of Justice has recently decided that Flemish rules establishing a framework for the development consent for wind turbines infringe the EU rules on prior environmental assessment. 

Read more
Hof van Justitie laat windturbines over NIMBY-argument primeren

Hof van Justitie laat windturbines over NIMBY-argument primeren
23/06/2020

In een arrest van 28 mei 2020 (zaak C‑727/17) oordeelt het Hof van Justitie dat nationale regels inzake minimumafstanden voor hernieuwbare energie productie-installaties op hun proportionaliteit en noodzakelijkheid moeten worden getoetst in het licht van de streefcijfers inzake hernieuwbare energie. Dat zou ook in Vlaanderen tot een herinterpretatie van de VLAREM II-sectorale voorwaarden kunnen leiden.

Read more
Bail d’habitation et travaux économiseurs d’énergie

Bail d’habitation et travaux économiseurs d’énergie
12/03/2020

Nous avons publié dans une autre actualité une première partie de l’analyse de l’arrêt 23/2020 de la Cour constitutionnelle du 13 février 2020. Nous avons examiné la portée de quelques unes des informations que le bailleur peut solliciter des candidats locataires.

 

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network