STAATS EN BESTUURSRECHT


Vijf belangrijke nieuwigheden voor januari 2019

Vijf belangrijke nieuwigheden voor januari 2019
10/01/2019

Sinds 1 januari zijn er heel wat zaken voor de mede-eigenaars van een appartementsgebouw veranderd. De nieuwe regels inzake appartementsmede-eigendom pakken een aantal knel- en twistpunten van het oude recht aan.

Read more
Het Decreet Lokaal Bestuur: inwerkingtreding na eerste sleutelwerk

Het Decreet Lokaal Bestuur: inwerkingtreding na eerste sleutelwerk
07/01/2019

Met de intrede van het nieuwe jaar breekt het moment aan voor respectievelijk het OCMW-decreet, Gemeentedecreet, Fusiedecreet en IGS-Decreet om te verdwijnen in de plooien van de rechtshistoriek en plaats te ruimen voor het Decreet Lokaal Bestuur, dat op 1 januari 2019, na een eerste reparatiebeurt, grotendeels in werking is getreden.

Read more
 Digitalisering van omgevingsvergunningsaanvragen voor kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen

Digitalisering van omgevingsvergunningsaanvragen voor kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen
05/01/2019

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018 tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid heeft sinds 1 augustus 2018 

Read more
In naam van de eerlijke mededinging: nieuwe inschrijvers vs. bestaande contractant - hoe bewaak/bewaar je als aanbesteder de gelijkheid onder de marktspelers

In naam van de eerlijke mededinging: nieuwe inschrijvers vs. bestaande contractant - hoe bewaak/bewaar je als aanbesteder de gelijkheid onder de marktspelers
31/12/2018

Nieuwe inschrijvers een “voordeel” geven ten opzichte van de huidige, gevestigde contractant bij het opnieuw in de markt plaatsen van een lopende en voortdurende, dienstverlening hoeft niet per se in strijd te zijn met de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie. Integendeel, de gelijkheid der inschrijvers kan nopen tot een positieve verplichting in hoofde van een aanbestedende overheid om het de facto inherente voordeel dat bestaande contractant geniet enigszins te neutraliseren.

Read more
One Man's Trash Is Another Man's Treasure: The New European Waste Legislation

One Man's Trash Is Another Man's Treasure: The New European Waste Legislation
27/12/2018

On 30 May 2018, the European Parliament and the Council adopted new amendments to key EU waste legislation. As part of the EU's Circular Economy Action Plan, European leaders have set higher waste recycling targets.

Read more
Mr. Wouter Neven

Opheffing beroepsbekwaamheden gereglementeerde beroepen in de bouw: een goede zaak?
18/12/2018

Op initiatief van Vlaams Minister Muyters is het besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het KB van 21 december 1974 aangenomen en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 23 november 2018. 

Read more
To do-lijst voor AGB’s in 2019

To do-lijst voor AGB’s in 2019
18/12/2018

De lokale besturen staan, met de integratie van gemeente en OCMW, in 2019 voor belangrijke uitdagingen. Ook voor de autonome gemeentebedrijven ligt bij het aantreden van de nieuwe bestuursploegen heel wat werk op de plank. ?

Read more
La Région wallonne adopte de nouvelles règles en matière d’expropriation

La Région wallonne adopte de nouvelles règles en matière d’expropriation
05/12/2018

Le Parlement wallon a adopté, le 21 novembre 2018, un décret relatif à la procédure d’expropriation, qui remplace l’ensemble des procédures ordinaire, d’urgence et d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Nous en traçons les grandes lignes.

Read more
Raad van State verduidelijkt modaliteiten statuut onschuldige bezitter

Raad van State verduidelijkt modaliteiten statuut onschuldige bezitter
03/12/2018

Het Bodemdecreet laat toe om een vrijstelling van de saneringsplicht aan te vragen om perverse effecten bij de toepassing van het decreet te vermijden. De Raad van State heeft in drie recente arresten de modaliteiten van deze mogelijkheid verduidelijkt.

Read more
Mr. Wouter Neven

Aanpassen Brusselse Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening: openbaar onderzoek naar verplichte aanleg van infrastructuur voor snel internet in nieuwe en te renoveren gebouwen
28/11/2018

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zal de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) aanpassen in lijn met artikel 8 van de Europese Richtlijn 2014/61/EU inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network