STAATS EN BESTUURSRECHT


Mr. Jens Debièvre

De spontane aangifte van self-cleaning measures om uitsluiting te vermijden : het Hof van Justitie verduidelijkt
01/03/2021

Naar aanleiding van een Belgische zaak, is het Hof van Justitie recent ingegaan op de vraag naar de mogelijkheid van een kandidaat of inschrijver om verweer te voeren tegen diens uitsluiting uit de plaatsingsprocedure 

Read more
Mr. Jens Debièvre

De spontane aangifte van self-cleaning measures om uitsluiting te vermijden : het Hof van Justitie verduidelijkt
01/03/2021

Naar aanleiding van een Belgische zaak, is het Hof van Justitie recent ingegaan op de vraag naar de mogelijkheid van een kandidaat of inschrijver om verweer te voeren tegen diens uitsluiting uit de plaatsingsprocedure 

Read more
Mr. Maxime Vanderstraeten

The CRM Takes Shape
01/03/2021

On 12 February 2021, the government released a proposal to amend the Act of 22 April 2019 on the capacity remuneration mechanism (the ‘CRM Act’), which has yet to fully enter into force. 

Read more
Mr. Wouter Neven

Grondwettelijk Hof fluit Brusselse ordonnantiegever terug: milieueffectenstudie vereist voor parking met meer dan 200 plaatsen
18/02/2021

Middels haar Ordonnantie van 30 november 2017 (de Ordonnantie), bepaalde de Brusselse ordonnantiegever dat een effectenrapport vereist is bij de aanleg van een parkeerruimte buiten de openbare weg waar 50 tot 400 plaatsen zijn

Read more
CJEU rules that national sports governing bodies can be subject to public procurement law

CJEU rules that national sports governing bodies can be subject to public procurement law
05/02/2021

On 3 February 2021, the Court of Justice of the European Union (“CJEU”) issued an interesting ruling in a case involving the Italian football association, the Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”).

Read more
Mr. Wouter Neven

Grondwettelijk Hof vernietigt regeling terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen in Vlaanderen
05/02/2021

De Vlaamse regering besliste bij decreet van 26 april 2019 tot wijziging van het Vlaamse Energiedecreet (het Decreet) dat wie tot en met december 2020 zonnepanelen plaatste gedurende 15 jaar het recht

Read more
Aansprakelijkheid bij talmen van een overheid

Aansprakelijkheid bij talmen van een overheid
27/01/2021

In een vonnis van 15 januari 2021 legt de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, nog eens de principes uit over de aansprakelijkheid bij talmen van een overheid.

Read more
De beslissing tot eenzijdige verbreking kan de aanbestedende overheid zuur opbreken

De beslissing tot eenzijdige verbreking kan de aanbestedende overheid zuur opbreken
22/01/2021

Bespreking van het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, van 2 december 2020, rolnummer 19/1302/A.

 

Read more
Mr. Jens Debièvre

Brexit en overheidsopdrachten: het Brexmas-akkoord toegelicht
20/01/2021

Sedert 1 januari 2021 is de Brexit een feit. Op 24 december 2020 sloten de Europese unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) het zgn. Brexmas-akkoord, officieel de EU-UK Trade and Cooperation agreement (TCA).

Read more
KBO-inschrijving en een aparte boekhouding voor combinaties van ondernemingen bij overheidsopdrachten?

KBO-inschrijving en een aparte boekhouding voor combinaties van ondernemingen bij overheidsopdrachten?
12/01/2021

Moeten combinaties van ondernemingen bij overheidsopdrachten een KBO-inschrijving hebben en een aparte boekhouding voeren?

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network