STAATS EN BESTUURSRECHT


Mr. Wouter Neven

Brussel geeft groen licht voor energiedelen in energiegemeenschappen
10/05/2022

Op 11 maart 2022 wijzigde het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de volgende drie ordonnanties:

 

Read more
De eigen besteksbepalingen, de “handboeien” in de overheidsopdrachtenwereld?

De eigen besteksbepalingen, de “handboeien” in de overheidsopdrachtenwereld?
09/05/2022

Indien de opdrachtdocumenten in het kader van een raamovereenkomst bepalen dat, wanneer de eerste begunstigde niet in staat is om de (deel)opdracht uit te voeren, de aanbestedende overheid een beroep kan doen op de tweede begunstigde, dan dient deze tweede begunstigde eveneens aangeduid te worden in de gunningsbeslissing. Een bespreking van het arrest van de (Franstalige Kamer van de) Raad van State van 19 januari 2022, nr. 252.690.

Read more
Als het aankomt op het bepalen van grenzen (in jaren, hoogte, lengte, enz.) beschikt de regelgever over een grote beoordelingsvrijheid

Als het aankomt op het bepalen van grenzen (in jaren, hoogte, lengte, enz.) beschikt de regelgever over een grote beoordelingsvrijheid
15/04/2022

Het hof van beroep te Brussel heeft zich in een arrest van 30 maart 2022 uitgesproken over de vraag over het middel dat een gemeentebelasting op masten, pylonen e.d.m. met een hoogte van meer dan 15 meter willekeurig en daardoor discriminerend zou zijn.

Read more
Belgian Constitutional Court strengthens access to justice

Belgian Constitutional Court strengthens access to justice
04/03/2022

The Belgian Constitutional Court ruled that the right of access to justice requires the writ of service of a judgment to state the right to appeal, the time limit for bringing such an appeal, and the name and address of the appeal court.

Read more
Mr. Wouter Neven

Vlaamse regering verduidelijkt toepassingsgebied van renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen
03/03/2022

In onze eerdere nieuwbrieven van 2 juni 2021 en 2 augustus 2021 informeerden wij u over de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen, die van toepassing is op authentieke aktes die sinds 1 januari 2022 worden verleden (de Renovatieverplichting); 

Read more
Mr. Wouter Neven

Vlaamse regering verduidelijkt toepassingsgebied van renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen
03/03/2022

In onze eerdere nieuwbrieven van 2 juni 2021 en 2 augustus 2021 informeerden wij u over de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen, die van toepassing is op authentieke aktes die sinds 1 januari 2022 worden verleden (de Renovatieverplichting); 

Read more
Mr. Jens Debièvre

Marchés publics : l'exclusion pour faute professionnelle grave ne nécessite pas de preuve irréfutable
22/02/2022

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure les candidats ou les soumissionnaires d'une procédure de passation de marché public s'ils ont commis une faute professionnelle grave mettant en cause leur intégrité.

Read more
Mr. Jens Debièvre

Overheidsopdrachten : uitsluiting wegens ernstige beroepsfout vereist geen onomstotelijk bewijs
21/02/2022

Aanbesteders kunnen kandidaten of inschrijvers uitsluiten van een plaatsingsprocedure indien deze in de uitoefening van hun beroep een ernstige fout hebben begaan, waardoor hun integriteit in twijfel kan worden getrokken.

Read more
Mr. Wouter Neven

In Vlaanderen is de Woningpas nu ook beschikbaar voor ondernemingen
17/02/2022

Sinds de goedkeuring van het decreet van 30 november 2018, kan elke titularis van een zakelijk recht op een residentieel gebouw gesitueerd in Vlaanderen (eigenaar, opstalhouder, erfpachter of vruchtgebruiker),

Read more
Mr. Wouter Neven

In Vlaanderen is de Woningpas nu ook beschikbaar voor ondernemingen
17/02/2022

Sinds de goedkeuring van het decreet van 30 november 2018, kan elke titularis van een zakelijk recht op een residentieel gebouw gesitueerd in Vlaanderen (eigenaar, opstalhouder, erfpachter of vruchtgebruiker),

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network