STAATS EN BESTUURSRECHT


Mr. Wouter Neven

Brusselse brandveiligheid: actualisatie van de vrijstellingen
19/11/2018

  • Voor het bekomen van een stedenbouwkundige- of bouwvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vereist het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening (BWRO) in principe een voorafgaand advies van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH), een a posterioricontrolebezoek en het afleveren van een gelijkvormigheidsattest;

Read more
Assurance-vie et objets connectés : quel équilibre ?

Assurance-vie et objets connectés : quel équilibre ?
08/11/2018

Le 25 octobre 2018, une proposition de loi « modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en vue d’établir une restriction d’usage des données personnelles issues des objets connectés dans le domaine de l’assurance maladie et de l’assurance sur la vie » a été déposée au parlement belge. Le texte propose l’interdiction pure et simple de traitement de données issues de « capteurs de santé » par les compagnies d’assurance dans le cadre de contrats d’assurance santé ou assurance vie.

Read more
Gemeentelijk parkeerbeleid onder de loep

Gemeentelijk parkeerbeleid onder de loep
05/11/2018

Mobiliteit en parkeren blijven gevoelig thema's, zoals recent nog maar eens bleek uit de Pano reportage "Parkeren in Vlaanderen" of zoals vorig jaar nog bleek bij de intrede van het Gents circulatieplan.

Read more
Deux nouveaux « plans » – un en Wallonie et un à Bruxelles – soumis à enquête publique !

Deux nouveaux « plans » – un en Wallonie et un à Bruxelles – soumis à enquête publique !
02/11/2018

Les gouvernements wallon et bruxellois ont récemment soumis à enquête publique respectivement un nouveau projet de schéma et un projet de plan de prévention et de lutte contre le bruit.

Read more
Aanvragen van kadastrale uittreksels: aanpassingen vanaf 1 november 2018

Aanvragen van kadastrale uittreksels: aanpassingen vanaf 1 november 2018
29/10/2018

Het Koninklijk Besluit van 30 juli 2018 (BS 9 oktober 2018) voert een nieuwe regeling in voor het aanvragen van kadastrale uittreksels;
 

Read more
Vlaams Onteigeningsdecreet doorstaat de toets van het Grondwettelijk Hof – onbezorgd van start?

Vlaams Onteigeningsdecreet doorstaat de toets van het Grondwettelijk Hof – onbezorgd van start?
29/10/2018

Met het arrest van 18 oktober 2018 sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over het beroep dat werd ingesteld tegen het nieuwe Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017. Met dit decreet werden de verouderde federale onteigeningswetten sinds 1 januari 2018 vervangen door één overkoepelend decreet voor het Vlaamse Gewest.

Read more
Uitvoering van het Decreet Lokaal Bestuur: een stand van zaken

Uitvoering van het Decreet Lokaal Bestuur: een stand van zaken
25/10/2018

Met de nakende inwerkingtreding van de meeste bepalingen van het DLB moet de Vlaamse Regering een tandje bijsteken in verband met de redactie van de broodnodige uitvoeringsbesluiten. In dit artikel vindt u een schematisch overzicht.  ?

Read more
Changement d’affectation dans le secteur public : un recours est-il possible ?

Changement d’affectation dans le secteur public : un recours est-il possible ?
24/10/2018

Si un changement d’affectation constitue, en principe, une mesure d’ordre qui n’est pas susceptible de recours, le Conseil d’Etat admet la recevabilité d’un tel recours dans deux hypothèses.

Read more
Deux nouveaux « plans » – un en Wallonie et un à Bruxelles – soumis à enquête publique !

Deux nouveaux « plans » – un en Wallonie et un à Bruxelles – soumis à enquête publique !
23/10/2018

Les gouvernements wallon et bruxellois ont récemment soumis à enquête publique respectivement un nouveau projet de schéma et un projet de plan de prévention et de lutte contre le bruit.

Read more
18 oktober 2018 is “D-day”  Digitaliseringsverplichting voor Europese opdrachten - e-Tendering all the way

18 oktober 2018 is “D-day” Digitaliseringsverplichting voor Europese opdrachten - e-Tendering all the way
18/10/2018

Het gebruik van het elektronisch indieningsplatform is vanaf donderdag 18 oktober 2018 verplicht voor de plaatsing van overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde de drempelbedragen voor Europese bekendmaking overschrijden. Ook het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) kan enkel nog elektronisch ingediend worden. ?

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network