Intellectueel eigendomsrecht


.Io and .ai domain names: what are the legal rules?

.Io and .ai domain names: what are the legal rules?
18/09/2019

Domain names with a .io and .ai extension are gaining popularity. This article explains what .io domain names and .ai domain names stand for, why they have become so popular, and how you can start a legal procedure to claim a .io or .ai domain name.

Read more
Citeren en samplen tegen het licht gehouden

Citeren en samplen tegen het licht gehouden
11/09/2019

De Kraftwerk-zaak herinnert ons eraan dat we met samplen moeten opletten. Ook citeren en samplen zijn door het auteursrecht en de naburige rechten beperkt.

Read more
10 Vaak Gestelde Vragen Rond Benelux En Eu Merk Registraties

10 Vaak Gestelde Vragen Rond Benelux En Eu Merk Registraties
31/08/2019

Een “merk” is een teken dat je gebruikt om je goederen of diensten aan te duiden. In principe is een merk beschermd als het geregistreerd is en effectief wordt gebruikt binnen een periode van vijf jaar na de inschrijving. Niet-geregistreerde merken kunnen in bepaalde gevallen ook een vorm van bescherming

Read more
When should a pharmaceutical company apply for a trademark for its medicinal products?

When should a pharmaceutical company apply for a trademark for its medicinal products?
27/08/2019

The pharmaceutical market presents unique challenges to pharmaceutical companies seeking to launch new medicinal products. Before they can introduce a new medicinal product on the market,

Read more
‘Music sampling’ en auteursrecht: feiten van het arrest

‘Music sampling’ en auteursrecht: feiten van het arrest
22/08/2019

Gisteren nam het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) een belangrijke beslissing in verband met de auteursrechtelijke bescherming van muziek ‘samples’. De tekst van het arrest werd nog niet gepubliceerd, maar uit het persbericht van het HvJ blijkt het volgende i.v.m. ‘music sampling’ en auteursrecht in de EU:

Read more
Afbeelding van een geamputeerd been op sigarettenverpakking, wat met het portretrecht?

Afbeelding van een geamputeerd been op sigarettenverpakking, wat met het portretrecht?
21/08/2019

Een opmerkelijk verhaal haalde recent de media: in Metz herkende een man het geamputeerde been van zijn vader op een pakje sigaretten. De foto zit in de rotatie van afschrikwekkende beelden die op alle sigarettenverpakkingen verkocht in de Europese Unie  worden geplaatst als gezondheidswaarschuwing. De man in kwestie gaf echter nooit toestemming om zijn afbeelding daarvoor te gebruiken.

Read more
Facilitating patent applications:  no formal requirements for transfer of priority rights

Facilitating patent applications: no formal requirements for transfer of priority rights
18/08/2019

Recently the Court of Appeal of The Hague handed down an important decision on the issue of the transfer of priority rights under the European Patent Convention ("EPC"), which is a first in the Netherlands.

Read more
Volgrecht voor kunstenaars: hoe zit dat juist?

Volgrecht voor kunstenaars: hoe zit dat juist?
13/08/2019

Grafische en beeldende kunstenaars (denk aan schilders, fotografen, enz.) hebben recht op een vergoeding wanneer hun werken worden doorverkocht door spelers uit de professionele kunsthandel (bijvoorbeeld via een galerij, antiquair of veiling). Het gaat om een “doorverkoop” van het kunstwerk, dus niet om de eerste verkoop door de kunstenaar zelf, maar om latere verkopen. De bedoeling is om de kunstenaar te laten meegenieten van latere prijsstijgingen van zijn werken. Dit artikel bespreekt hoe het volgrecht in de praktijk wordt georganiseerd.

Read more
‘Fack Ju Göhte’ als merk of scheldwoord? Bijzondere aanvraag voor merkinschrijving


‘Fack Ju Göhte’ als merk of scheldwoord? Bijzondere aanvraag voor merkinschrijving

23/07/2019

Geef toe dat ‘Fack Ju Göhte’ wel een zeer vreemde aanvraag voor een merkinschrijving is…  Op 2 juli 2019 publiceerde advocaat-generaal Bobek zijn advies in de zaak over de weigering van ‘Fack Ju Göhte’ als merk omwille van de strijdigheid met openbare orde en goede zeden.

Read more
Na een aanslepend merkenconflict geeft Red Bull je dan toch “FlĂŒgels”

Na een aanslepend merkenconflict geeft Red Bull je dan toch “FlĂŒgels”
10/07/2019

Ja, “Red Bull geeft je dan toch Flügels”. De producent van de wereldberoemde energiedrank haalt slag thuis in lang aanslepend merkenconflict.
Recente rechtspraak van het Europese Gerecht leek de juridische bescherming voor merkhouders van dranken behoorlijk te hebben beknopt, maar Red Bull had haar antwoord klaar. De aanslepende juridische strijd tussen Red Bull en Flügel werd op 15 mei onverwachts in het voordeel van de rode stier beslecht.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network