Informaticarecht


Bescherming van persoonsgegevens – update van het derde kwartaal

Bescherming van persoonsgegevens – update van het derde kwartaal
11/11/2019

Nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) reeds meer dan een jaar van toepassing is, lijken de (Europese) toezichthouders stilaan op kruissnelheid te komen. Deze update biedt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen uit het voorbije kwartaal.

 

Read more
Het gebruik van (elektronische) identiteitskaarten.

Het gebruik van (elektronische) identiteitskaarten.
08/11/2019

(Elektronische) identiteitskaarten vormen een eenvoudig middel om personen te identificeren. Het gebruik ervan is echter niet zonder risico.

Read more
Toestemming voor cookies : Het Hof van Justitie spreekt zich uit!

Toestemming voor cookies : Het Hof van Justitie spreekt zich uit!
04/11/2019

In een arrest van 1 oktober 2019 heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de toestemming voor cookies een actieve handeling van de gebruikers veronderstelt. Standaard aangevinkte selectievakjes zijn bijgevolg niet toegelaten.

Read more
Europa en België breiden mogelijkheden voor hergebruik van overheidsinformatie (open data) verder uit

Europa en België breiden mogelijkheden voor hergebruik van overheidsinformatie (open data) verder uit
01/11/2019

Dankzij technologische ontwikkelingen zijn de hoeveelheid data en de mogelijkheden voor het gebruik ervan de afgelopen decennia exponentieel toegenomen. Een goed opendatabeleid is belangrijk voor de ontwikkeling van een Europese digitale economie. 

Read more
Bezint eer ge tekst: zijn de regels over openbaarheid van bestuur ook van toepassing op sms- en andere tekstberichten van het overheidspersoneel?

Bezint eer ge tekst: zijn de regels over openbaarheid van bestuur ook van toepassing op sms- en andere tekstberichten van het overheidspersoneel?
01/11/2019

De Nederlandse Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State werd recent geconfronteerd met de vraag of ook sms- en e.a. tekstberichten (bv. WhatsApp®) onder de Nederlandse wet openbaarheid van bestuur (Wob) vallen. Dergelijke berichten lijken veelal op een telefoongesprek en zijn vaak privégesprekken, wat ervoor zorgt dat zij niet onmiddellijk worden geassocieerd met de openbaarheid van bestuur. 

Read more
Hoe ver dient de verwijdering van links door zoekmachines te gaan?

Hoe ver dient de verwijdering van links door zoekmachines te gaan?
25/10/2019

Op 24 september 2019 heeft de Grote kamer van het Hof van Justitie in zaak C-507/17 uitspraak gedaan over de interpretatie van de voormalig geldende richtlijn 95/46/EG en de thans van kracht zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, zulks inzake de reikwijdte bij de verwijdering van links door een zoekmachine. 

Read more
Kan je je verzekeren voor geldboetes bij datalekken?

Kan je je verzekeren voor geldboetes bij datalekken?
23/10/2019

Uit het IAPP-EY Privacy Governance Report 2019 blijkt dat 38% van de respondenten in het afgelopen jaar een datalek heeft gemeld. Dit is een stijging van 22% ten opzichte van het vorige jaar.  38% daarvan spreekt bovendien over meer dan 5 datalekken in het laatste jaar. 

 

Read more
Export van persoonsgegevens na de Brexit: de klok tikt…

Export van persoonsgegevens na de Brexit: de klok tikt…
16/10/2019

De Brexit nadert dag na dag en alles wijst erop dat het Verenigd Koninkrijk op 1 november 2019 definitief en zonder akkoord de Europese Unie zal verlaten.  Persoonsgegevens uitwisselen met het Verenigd Koninkrijk wordt dan plots heel wat moeilijker, zoals we vorig jaar rond deze tijd een eerste keer meldden in een artikel.

Read more
FSMA and Centre for Cyber Security Publish Guidance for the Management of Cybersecurity Risks

FSMA and Centre for Cyber Security Publish Guidance for the Management of Cybersecurity Risks
14/10/2019

Just in time for Cyber Security Month: the FSMA has published, in collaboration with the Centre for Cyber Security Belgium, a document on the basic principles for the management of cybersecurity risks. This communication serves as guidance for businesses on the better management of the ever-increasing cybersecurity risks (in a preventive as well as in a reactive manner).

Read more
Verwerkersovereenkomsten: tips en tricks.

Verwerkersovereenkomsten: tips en tricks.
09/10/2019

Artikel 28 GDPR vereist dat een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker (zie, GDPR Toolkit 09) een verwerkersovereenkomst afsluiten. Ondernemingen mogen immers enkel een beroep doen op verwerkers die afdoende passende technische en organisatorische maatregelen bieden om een AVG-conforme verwerking te kunnen garanderen.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network