Informaticarecht


Vingerscan en gezichtsherkenning, hoe zit dat nu met de GDPR?

Vingerscan en gezichtsherkenning, hoe zit dat nu met de GDPR?
12/11/2018

De lancering van de iPhoneX die de vingerafdruk als verificatiesysteem vervangt door gezichtsherkenning, heeft het privacydebat in de pers aangewakkerd. Daarbij werd angstvallig verwezen naar het grote gevaar van de gezichtsherkenningstechnologie daar deze profiling mogelijk maakt door onze gelaatsuitdrukking te analyseren. Zo kan de technologie ’s morgens zien of we met het verkeerde been uit bed gestapt zijn en kan het daar op inspelen. Of zoals een recent onderzoek uitwees, is een algoritme op basis van fotogegevens in staat de geaardheid van een persoon te achterhalen.

Read more
Assurance-vie et objets connectés : quel équilibre ?

Assurance-vie et objets connectés : quel équilibre ?
08/11/2018

Le 25 octobre 2018, une proposition de loi « modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en vue d’établir une restriction d’usage des données personnelles issues des objets connectés dans le domaine de l’assurance maladie et de l’assurance sur la vie » a été déposée au parlement belge. Le texte propose l’interdiction pure et simple de traitement de données issues de « capteurs de santé » par les compagnies d’assurance dans le cadre de contrats d’assurance santé ou assurance vie.

Read more
Verwerkt of ontvangt uw bedrijf persoonsgegevens van of voor de overheid? Wat met de DPO?

Verwerkt of ontvangt uw bedrijf persoonsgegevens van of voor de overheid? Wat met de DPO?
07/11/2018

Verwerkt of ontvangt uw bedrijf persoonsgegevens van of voor de overheid en gaat dit gepaard met een hoog risico? Dan is er nieuws voor uw bedrijf onder de GDPR zon: De verplichte aanstelling van een Data Protection Officer (DPO). 

Read more
La ligne internet est à votre nom ? Vous êtes en principe responsable

La ligne internet est à votre nom ? Vous êtes en principe responsable
30/10/2018

Votre adolescent, adepte du peer-to-peer, partage des œuvres sur Internet sans autorisation ? Ses amis squattent la connexion et font des bêtises ? En tant que détenteur de la connexion, êtes-vous responsable ? La justice a tranché : le détenteur de la connexion ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en désignant simplement un membre de sa famille qui avait la possibilité d’accéder à cette connexion.

Read more
GDPR en faillissement: kan de curator persoonsgegevens te gelde maken?

GDPR en faillissement: kan de curator persoonsgegevens te gelde maken?
23/10/2018

Een interessante vraag onder GDPR kwam ons via een Nederlandse confrater onder de aandacht: kan de curator in het kader van een faillissement onder GDPR eigenlijk nog wel zomaar bestanden met persoonsgegevens te gelde maken? En wat als hij “per ongeluk” persoonsgegevens doorgeeft aan een derde-koper?

Read more
Legal obstacles for the conclusion of electronic contracts removed from 20 October 2018

Legal obstacles for the conclusion of electronic contracts removed from 20 October 2018
22/10/2018

Up until recently,  many different definitions of ‘electronic signature’ and ‘durable data carrier’ circulated in a number of different laws, which lead to confusion and legal uncertainty. One of the typical problems under Belgian law was the fact that real estate could not be sold electronically, leading to disputes around sales of real estate property that were deemed invalid because the confirmation by the buyer or the seller had been given only on a digital carrier rather than on a paper sqles agreement. The Law of 20 September 2018 now creates a coordinated and coherent terminology and leads to legal harmonization, thuis eliminating a number of barriers for the valid conclusion of electronic contracts.

Read more
L’intelligence artificielle transforme-t-elle tout ce qu’elle touche en données à caractère personnel ?

L’intelligence artificielle transforme-t-elle tout ce qu’elle touche en données à caractère personnel ?
09/10/2018

L’intelligence artificielle repose principalement sur le traitement de données à grande échelle. Un projet AI ne doit toutefois être conforme au RGPD que s’il traite des données personnelles, c’est-à-dire toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.

Read more
Advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit over het DPA-platform en e-deposit voor advocaten

Advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit over het DPA-platform en e-deposit voor advocaten
02/10/2018

Advocaten kunnen (vreemd genoeg nog maar) sinds enige tijd elektronisch comuniceren met de rechtbanken voor neerlegging van procedurestukken.  In het kader van de toepassing van de nieuwe GDPR/AVG regels stelde zich daarbij de vraag naar GDPR compliance van het DPA-platform.  De Gegevensbeschermingsautoriteit brengt nu verduidelijking.

Read more
GDPR en advocaten: moet u eigenlijk een verwerkersovereenkomst sluiten met uw advocaat?

GDPR en advocaten: moet u eigenlijk een verwerkersovereenkomst sluiten met uw advocaat?
28/09/2018

Tijd om even stil te staan bij deze vraag: is inzake GDPR uw advocaat een verwerker met wie u een verwerkersovereenkomst moet afsluiten of is hij of zij een verantwoordelijke voor de verwerking (met wie u ook best schriftelijke afspraken maakt over de wijze waarop uw data bewaard en gebruikt wordt, overigens)…?

Read more
	 Entry Into Force of the Act on the Protection of Natural Persons with Regard to the Processing of Personal Data

Entry Into Force of the Act on the Protection of Natural Persons with Regard to the Processing of Personal Data
20/09/2018

On 5 September 2018, the Act of 30 July 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data (hereinafter the "Act") was published in the Belgian State Gazette. 

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network