IP/IT/TELECOM


M&A and GDPR – possible pitfalls when selling a business

M&A and GDPR – possible pitfalls when selling a business
16/07/2019

As the GDPR's implementation fades further from the rear view mirror, factoring data protection into a range of business activities, including in M&A, is the new normal. 

Read more
Newsflash GDPR: Bewaartermijnen

Newsflash GDPR: Bewaartermijnen
12/07/2019

Onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (‘AVG’ of ‘GDPR’) gelden dezelfde bewaartermijnen van persoonsgegevens als voorheen. Het uitgangspunt blijft dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking (de zgn. “opslagbeperking”). Hoe lang dit precies is, dient geval per geval beoordeeld te worden in functie van de verwerkingsactiviteit.

Read more
GDPR : Should non-EU companies designate a DPO-a representative-both?

GDPR : Should non-EU companies designate a DPO-a representative-both?
12/07/2019

Even if your company is not established in the EU, you probably have heard about the famous “GDPR“. This European regulation entered into force in May 2018. It contains the rules regarding the processing of personal data.

Read more
The two sides of the ECS coin

The two sides of the ECS coin
11/07/2019

The concept of ‘electronic communications service’ (“ECS”) defined in Article 2(c) of Directive 2002/21/EC (“Framework Directive”) has been interpreted in two decisions of the ECJ in June 2019: C?142/18 Skype communications and C-193/18 Google LLC.

Read more
Na een aanslepend merkenconflict geeft Red Bull je dan toch “Flügels”

Na een aanslepend merkenconflict geeft Red Bull je dan toch “Flügels”
10/07/2019

Ja, “Red Bull geeft je dan toch Flügels”. De producent van de wereldberoemde energiedrank haalt slag thuis in lang aanslepend merkenconflict.
Recente rechtspraak van het Europese Gerecht leek de juridische bescherming voor merkhouders van dranken behoorlijk te hebben beknopt, maar Red Bull had haar antwoord klaar. De aanslepende juridische strijd tussen Red Bull en Flügel werd op 15 mei onverwachts in het voordeel van de rode stier beslecht.

Read more
Eén jaar GDPR: een overzicht van handhaving, waarschuwingen en boetes

Eén jaar GDPR: een overzicht van handhaving, waarschuwingen en boetes
02/07/2019

Ongeveer een jaar geleden, op 25 mei 2018, werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG in het Nederlands of GDPR in het Engels) van toepassing na een tweejarige overgangsperiode. Tijdens deze overgangsperiode kregen organisaties de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe regels inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Read more
Skype: a telecom operator according to the ECJ

Skype: a telecom operator according to the ECJ
27/06/2019

The article 9(1) of the Law of 13 June 2005 on electronic communications (‘LEC’), transposing into Belgian law the Directive 2002/21/EC of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (‘Framework Directive’), provides for a notification obligation for the electronic communications services providers before starting their activity.

Read more
Does the Belgian Cybersecurity (NIS) Act Protect our Economy against Cyberattacks?

Does the Belgian Cybersecurity (NIS) Act Protect our Economy against Cyberattacks?
26/06/2019

Cybersecurity is a hot topic. The recent US sanctions against Huawei, one of the world's largest network infrastructure providers, are but one example. 

Read more
Nieuwe “online broadcasting” richtlijn in werking

Nieuwe “online broadcasting” richtlijn in werking
25/06/2019

In de schaduw van de “Digital Copyright Directive” (Richtlijn 2019/790 van 17 april 2019, cfr. onze bijdrage hierover), werd op dezelfde datum een tweede richtlijn uitgevaardigd. Richtlijn 2019/789 moet de auteursrechten en naburige rechten regelen van bepaalde online uitzendingen van omroeporganisaties en de doorgifte ervan door distributeurs. Ook deze Online Broadcasting Directive past in het kader van de Digital Single Market Agenda van de Europese Commissie.

Read more
NIS Directive: finally transposed into Belgian law!

NIS Directive: finally transposed into Belgian law!
18/06/2019

The Draft Act transposing into Belgian law the Network and Information Security Directive (the “NIS Directive”) (Directive (EU) 2016/1148 of 6 July 2016) has finally been adopted. As previously reported here, the objective of the Directive is to achieve a high level of cybersecurity in the EU.

Read more

LexGO Network