Vennootschapsrecht


Code of Companies and Associations: What changes on 1 January 2020?

Code of Companies and Associations: What changes on 1 January 2020?
10/01/2020

Since May 2019, Belgium prides itself on a modern Code of Companies and Associations (CCA). The legislature provided for a gradual entry into force of the new Code. This newsletter discusses what changes on 1 January 2020.

Read more
​Opfrissing hervorming vennootschapsbelasting: maatregelen van toepassing vanaf 2020

​Opfrissing hervorming vennootschapsbelasting: maatregelen van toepassing vanaf 2020
02/01/2020

In wat volgt bezorgen wij u bij wijze van opfrissing een kort overzicht van de voornaamste maatregelen die door de hervorming van de vennootschapsbelasting (in uitvoering van het zogenaamde zomerakkoord) vanaf aanslagjaar 2021 (voor een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020) in werking treden. Het basistarief in de vennootschapsbelasting daalt van 29% naar 25%.

Read more
Que faire si vos statuts n'ont pas encore été modifiés ?

Que faire si vos statuts n'ont pas encore été modifiés ?
03/12/2019

La loi du 23 mars 2019 a introduit le Code des sociétés et des associations (« CSA »). Le CSA est déjà applicable à toutes les sociétés, associations et fondations constituées depuis le 1er mai 2019. Vous nous avez déjà suivi dans cette course au 1er mai 2019 ici.

Read more
Verdere digitalisering van het vennootschapsrecht

Verdere digitalisering van het vennootschapsrecht
21/11/2019

Op 31 juli 2019 trad richtlijn 2019/1151, de recentste Europese vennootschapsrichtlijn, in werking. Met deze richtlijn zet Europa verdere stappen in de richting van de digitalisering en de modernisering van het vennootschapsrecht in zijn lidstaten.

Read more
Koning bepaalt voorwaarden voor erkenning als sociale onderneming of landbouwonderneming

Koning bepaalt voorwaarden voor erkenning als sociale onderneming of landbouwonderneming
18/11/2019

Twee koninklijke besluiten van 28 juni 2019 concretiseren het reglementair kader voor de nieuwe erkenning als landbouwonderneming of als sociale onderneming die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen invoerde.

 

Read more
What are the key changes for cooperative companies under the new Belgian Code of Companies and Associations?

What are the key changes for cooperative companies under the new Belgian Code of Companies and Associations?
11/11/2019

The cooperative company was defined in the current/former BCC as “a company composed of a variable number of members with variable contributions”. In other words: the basic feature of the cooperative company under the BCC is the variable number of shareholders with contributions that may (easily) vary from time to time.

Read more
Week van de bedrijfsoverdracht | Intellectuele eigendomsrechten en privacy bij bedrijfsovernames: belangrijkste aandachtspunten

Week van de bedrijfsoverdracht | Intellectuele eigendomsrechten en privacy bij bedrijfsovernames: belangrijkste aandachtspunten
07/11/2019

Dikwijls vormen de intellectuele eigendomsrechten (IP) de meest waardevolle actiefbestanddelen van een onderneming. Vaak is de verwerving van de IP-portfolio van een onderneming dan ook de hoofdreden voor de overname. Redenen genoeg dus om ervoor te zorgen dat dit aspect van de transactie zonder kleerscheuren gebeurt.

Read more
De CV onder het nieuw WVV

De CV onder het nieuw WVV
06/11/2019

Er heerst voor vrije beroepen die hun samenwerking hebben georganiseerd via een CVBA heel wat onduidelijkheid over het voortbestaan van deze vennootschapsvorm onder het nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

Read more
Kickstart je carrière als freelancer met deze tips

Kickstart je carrière als freelancer met deze tips
30/10/2019

Starten als freelancer klinkt voor vele jonge ondernemers als een erg aantrekkelijk alternatief voor het statuut van werknemer. Sirius Legal helpt zij die de sprong wagen graag op weg met deze tips voor freelancers.

 

Read more
New Belgian Company Code Series: Issue 21 - Legislative Proposal of 9 October 2019: Upcoming Amendments to the New Code of Companies and Associations

New Belgian Company Code Series: Issue 21 - Legislative Proposal of 9 October 2019: Upcoming Amendments to the New Code of Companies and Associations
25/10/2019

A legislative proposal was tabled in early October 2019 which, if adopted, will have a substantial impact on the new Code of Companies and Associations (CCA). While the proposal is intended primarily to transpose into national law the Shareholder Rights Directive II (Directive 2017/828/EU), it also makes a number of adjustments and clarifications to the CCA.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network