Vennootschapsrecht


Mag ik een kortingsbon toekennen voor de inschrijving op mijn nieuwsbrief?

Mag ik een kortingsbon toekennen voor de inschrijving op mijn nieuwsbrief?
21/03/2019

Het gebruik van persoonsgegevens moet steeds gebaseerd zijn op één van de rechtsgronden bepaald in de GDPR. Wanneer u personen de mogelijkheid geeft om zich via uw website in te schrijven op uw nieuwsbrief, is de verwerking van hun contactgegevens gebaseerd op toestemming.

Read more
Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
20/03/2019

U vernam reeds dat op 28 februari 2019 het Federaal Parlement een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna afgekort als WVV) heeft aangenomen. Dit nieuw wetboek is niet minder dan een aardverschuiving en zal haar impact hebben op zo goed als elke bestaande vennootschap.

Read more
Het nieuwe vennootschapsrecht hervormt de gehele werking van je vennootschap vanaf mei 2019

Het nieuwe vennootschapsrecht hervormt de gehele werking van je vennootschap vanaf mei 2019
13/03/2019

Le nouveau droit des sociétés est arrivé… Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad de voorbije jaren en even zag het ernaar uit dat een finale tekst niet meer voor 2019 zou zijn, maar enigszins bij verrassing is afgelopen vrijdag, 28 februari toch uiteindelijk het wetsontwerp betreffende het nieuwe vennootschapsrecht en verenigingsrecht goedgekeurd.

Read more
The new conflict rules on the forced transfer of shares under the new Belgian Company Code

The new conflict rules on the forced transfer of shares under the new Belgian Company Code
08/03/2019

On 28 February 2019, the new Belgian Company Code was approved indefinitely by the plenary session of the Belgian Parliament. The new Company Code, which will enter into force on 1 May 2019, will introduce many new changes to the Belgian corporate landscape.

Read more
The rise of the Code of Companies & Associations

The rise of the Code of Companies & Associations
05/03/2019

Flexibility & competitiveness. Those two words summarize perfectly the motive for a new, better framework for companies & associations in Belgium. With the approval of the draft Code for Companies & Associations (in short BCAC) in Parliament, this is now reality.

Read more
Een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: 10 stappen voor een grote sprong voorwaarts

Een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: 10 stappen voor een grote sprong voorwaarts
01/03/2019

Op 28 februari 2019 heeft het Belgische parlement een belangrijke modernisering van het Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht goedgekeurd. Het nieuwe wetboek wordt stapsgewijs van toepassing vanaf 1 mei 2019.

Read more
Mrs. Saskia Lust

Deadline voor registratie uitgesteld tot 30 september 2019
22/02/2019

De Federale Overheidsdienst Financiën heeft op 13 februari 2019 aangekondigd dat de deadline voor de registratie in het UBO-register is uitgesteld tot 30 september 2019. Op de website geeft de (nieuwe) minister van Financiën toe dat er nog een reeks onduidelijkheden bestaan voor ondernemingen.

Read more
Deadline for UBO Registration Extended Until 30 September 2019

Deadline for UBO Registration Extended Until 30 September 2019
18/02/2019

Last October, we informed you that the Federal Public Service for Finance (“FPS Finance”) had extended the initial deadline to comply with the Royal Decree of 30 July 2018 introducing a UBO register in Belgium from 31 November 2018 until 31 March 2019.

Read more
De impact van het nieuwe vennootschapsrecht op aandeelhoudersovereenkomsten

De impact van het nieuwe vennootschapsrecht op aandeelhoudersovereenkomsten
04/02/2019

De intrede van het nieuwe vennootschapsrecht komt steeds dichterbij. De visie van de wetgever is ambitieus: een moderner, eenvoudiger en meer flexibel vennootschapsrecht.

Read more
De stichting: verschillende rechtbanken zijn bevoegd, ook na de Wet Hervorming Ondernemingsrecht

De stichting: verschillende rechtbanken zijn bevoegd, ook na de Wet Hervorming Ondernemingsrecht
23/01/2019

Op 1 november 2018 is de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht in werking getreden (“Wet Hervorming Ondernemingsrecht” of “WHO”).  Deze wet is het resultaat van een wetsontwerp dat reeds dateert van 7 december 2017.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network