Vennootschapsrecht


Uiterlijk op 31 maart 2019 moeten alle uiteindelijke begunstigden van uw onderneming geregistreerd zijn!

Uiterlijk op 31 maart 2019 moeten alle uiteindelijke begunstigden van uw onderneming geregistreerd zijn!
21/12/2018

In de strijd tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering streeft de overheid maximale transparantie na. Daarom voert de wet van 19 september 2017 een identificatieverplichting in aan de hand van een centraal UBO-register.

Read more
Het UBO-register en de (i)vzw of stichting

Het UBO-register en de (i)vzw of stichting
17/12/2018

Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB treedt op 31 oktober a.s. in werking, waardoor uiterlijk op 30 november 2018 alle geviseerde Belgische juridische constructies bepaalde informatie over hun uiteindelijk begunstigden moeten hebben doorgespeeld aan het centrale register. Deze bijdrage gaat dieper in op de implicaties van het UBO-register op (internationale) vzw’s en stichtingen en kadert in onze UBO-reeks.

Read more
Modernisering van de overnamereglementering

Modernisering van de overnamereglementering
14/12/2018

De overnamewet, het overnamebesluit en het uitkoopbesluit werden recent gewijzigd, in het bijzonder met het oog op de versterking van de rol en de onafhankelijkheid van de expert die in bepaalde biedingen moet tussenkomen.

Read more
Vernieuwing alom! Wat verandert er voor uw burgerlijke maatschap?

Vernieuwing alom! Wat verandert er voor uw burgerlijke maatschap?
10/12/2018

Recent zijn diverse nieuwe wetten van kracht geworden die een impact kunnen hebben op de burgerlijke maatschap. De meeste wijzigingen zijn een gevolg van de wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht maar ook door de hervorming van het UBO-register zullen de maatschap en haar maten een groot deel van hun anonimiteit verliezen.

Read more
Mr. Marc D'hoore

In- en uittreding van aandeelhouders: nieuwe mogelijkheden
23/11/2018

Instappen als aandeelhouder in een vennootschap is een eenvoudige zaak. Uitstappen als aandeelhouder uit een vennootschap is vaak een ander paar mouwen en leidt vaak tot geschillen. Het nieuwe vennootschapsrecht voorziet in nieuwe mogelijkheden.?

Read more
De komende jaren twee vigerende wetboeken vennootschapsrecht in België?

De komende jaren twee vigerende wetboeken vennootschapsrecht in België?
19/10/2018

De actuele hervormingsdrang manifesteert zich ook in het ondernemingsrecht, en daar maakt het vennootschapsrecht een belangrijk onderdeel van uit. Voor ondernemers (waaronder ook de vele vrije beroepers) is het dus belangrijk te kunnen weten wat het vennootschapsrecht hen de komende jaren zal toelaten dan wel verplichten.

Read more
New Belgian Ultimate Beneficial Owner Register

New Belgian Ultimate Beneficial Owner Register
16/10/2018

The Royal Decree of 14 August 2018 (the “Royal Decree”), which will enter into force on 31 October 2018, defines the regulatory framework for the new central register of beneficial ownership (the “UBO Register”)

Read more
Changes to Belgian Takeover Rules: Royal Decree published on 5 October 2018

Changes to Belgian Takeover Rules: Royal Decree published on 5 October 2018
10/10/2018

A Royal Decree stipulating some important amendments to the Belgian rules governing public takeover bids was published on 5 October 2018 (the “Royal Decree”). The Royal Decree follows the new Belgian Prospectus Law of 11 July 2018.

Read more
Mrs. Saskia Lust

UBO register: deadline for registration postponed
02/10/2018

The Federal Public Service Finance (hereafter: FPS Finance) has published Frequently Asked Questions (hereafter: FAQ) to clarify the new Belgian UBO register for the registration of ultimate beneficial owners (hereafter: UBO) of Belgian companies and foundations.

 

Read more
Big Brother is watching you… still more

Big Brother is watching you… still more
19/09/2018

L’Europe, arguant de la lutte contre le financement du terrorisme et l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, a contraint les Etats européens à mettre en place un registre UBO, reprenant les bénéficiaires économiques des sociétés et autres entités.
 

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network