Vennootschapsrecht


Het bestuur van de BV en de NV in het nieuwe vennootschapsrecht - opportuniteiten voor familiebedrijven

Het bestuur van de BV en de NV in het nieuwe vennootschapsrecht - opportuniteiten voor familiebedrijven
22/07/2019

Het federaal parlement heeft op 28 februari 2019 het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd, kortweg het WVV.  Het nieuwe wetboek zal vanaf 1 mei 2019 stapsgewijze in werking treden.

Read more
Frequently Asked Questions on Belgian UBO register: new update

Frequently Asked Questions on Belgian UBO register: new update
22/07/2019

 

In previous news flashes we already informed you about the implementation of the UBO register, the extension of the first registration deadline and a first update of the frequently asked questions. After a first update on 2 April 2019, the Federal Public Service Finance (FPSF) published a new version of the frequently asked questions (FAQ) on 19 July 2019.

Read more
M&A and GDPR – possible pitfalls when selling a business

M&A and GDPR – possible pitfalls when selling a business
16/07/2019

As the GDPR's implementation fades further from the rear view mirror, factoring data protection into a range of business activities, including in M&A, is the new normal. 

Read more
UBO-verplichtingen: ook voor overheidsvennootschappen, verenigingen en stichtingen

UBO-verplichtingen: ook voor overheidsvennootschappen, verenigingen en stichtingen
16/07/2019

In 2017 introduceerde de wetgever het UBO-register: een centraal register met gegevens over de achterliggende natuurlijke personen van Belgische vennootschappen en andere juridische entiteiten.

Read more
Mr. Jens Debièvre

Overheidsbestuurders kunnen vanaf 1 januari 2020 niet langer zetelen middels (management)vennootschap
08/07/2019

Vanaf 1 januari 2020 geldt een wettelijk verbod voor vennootschappen, in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019, om een mandaat met een publiek karakter op te nemen. Als gevolg daarvan kan een bestuurder, vanaf voornoemde datum, niet langer zetelen inde bestuursorganen van een overheidsvennootschap, -vereniging of -instelling middels een (management)vennootschap.

Read more
Het nieuwe vennootschapsrecht: flexibele overdracht van aandelen in de BV

Het nieuwe vennootschapsrecht: flexibele overdracht van aandelen in de BV
18/06/2019

Flexibilisering is één van de buzzwords in het nieuwe vennootschapsrecht: als aandeelhouder en bestuurder krijg je enorm veel mogelijkheden om jouw vennootschap te finetunen naar je wensen en noden. Oude dwingende regels zorgden ervoor dat je soms verplicht was om een vennootschapsvorm te kiezen die je werkzaamheden onder onaangename dwingende voorwaarden brachten of dat je gedwongen werd tot een oneigenlijk gebruik van een bepaalde vennootschapsvorm.

Read more
Investeerder in aantocht? Met het nieuwe vennootschapsrecht hou je de touwtjes in handen

Investeerder in aantocht? Met het nieuwe vennootschapsrecht hou je de touwtjes in handen
13/06/2019

Het was in het verleden gangbaar om bij de intrede van nieuwe vennoten, of dat nu een investeerder was of een nieuwe actieve vennoot, meteen ook een aandeelhoudersovereenkomst af te sluiten.

Read more
Duurzame financiering: de FSMA publiceert haar studie over de naleving door Belgische beursgenoteerde vennootschappen van de verplichting om een niet-financiële verklaring te publiceren (milieu, sociaal, mensenrechten, anti-corruptie).

Duurzame financiering: de FSMA publiceert haar studie over de naleving door Belgische beursgenoteerde vennootschappen van de verplichting om een niet-financiële verklaring te publiceren (milieu, sociaal, mensenrechten, anti-corruptie).
11/06/2019

Vennootschappen die genoteerd zijn op een gereglementeerde markt binnen de Europese Economische Ruimte (EER), kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en vereffeningsinstellingen (de "instellingen van openbaar belang") van een bepaalde omvang zijn verplicht jaarlijks een verklaring te publiceren over onder meer de gevolgen van hun activiteiten op het vlak van milieu, sociale aangelegenheden, corruptie en mensenrechten. Daarnaast moeten beursgenoteerde vennootschappen een diversiteitsverklaring publiceren.

Read more
Has the ECJ just killed the Belgian judicial restructuring procedure by transfer under judicial supervision ?

Has the ECJ just killed the Belgian judicial restructuring procedure by transfer under judicial supervision ?
03/06/2019

The Belgian judicial restructuring procedure by transfer under judicial supervision (“PRJ 3 / WCO 3”) regulates the transfer of all or part of the debtor’s undertaking under the supervision of a judicial trustee.

Read more
Nieuwe regels bij de oprichting van een bv

Nieuwe regels bij de oprichting van een bv
28/05/2019

Eén van de grote vernieuwingen in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen is de soepelere regeling rond bv’s, onder meer wat betreft de opstart ervan. Zo heb je bijvoorbeeld geen startkapitaal meer nodig en heb je grotere keuzemogelijkheden in je statuten. Maar, het verdwijnen van het verplichte startkapitaal betekent uiteraard ook dat er nieuwe regels rond de opstart in de plaats zijn gekomen.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network