Vennootschapsrecht


Mr. Peter De Ryck

COVID-19: organiseren van vergaderingen van de aandeelhouders en de raad van bestuur in tijden van social distancing
27/03/2020

De verspreiding van het Coronavirus heeft overheden wereldwijd aangezet tot verregaande maatregelen, waarbij sociale bijeenkomsten niet langer toegelaten zijn

Read more
COVID-19: Can Directors’ and Shareholders’ Meetings Be Held Remotely in Belgium?

COVID-19: Can Directors’ and Shareholders’ Meetings Be Held Remotely in Belgium?
23/03/2020

With the spread of COVID-19, governments and companies everywhere are faced with hitherto unseen challenges. Measures are being taken everywhere to contain the pandemic and to discourage gatherings of people. At this point, gatherings of people are limited to the strict minimum and it is likely that a complete lockdown will be imposed for the next weeks or even months. Belgian companies having their general assembly coming up in the next months might want to take their precautions now and consider their options to avoid physical meetings. 

Read more
COVID-19 and its repercussions on existing contracts: can you invoke force majeure?

COVID-19 and its repercussions on existing contracts: can you invoke force majeure?
18/03/2020

On 12 March 2020, the World Health Organisation (WHO) categorized the outbreak of Covid-19 (Coronavirus) as a pandemic. The impact of the virus on society and the economy will be catastrophic. Many countries are strengthening their measures, which leads to lockdowns and mandatory closings of schools, public services and businesses.

Read more
Impact van COVID-19 op fusies en overnames

Impact van COVID-19 op fusies en overnames
17/03/2020

Aangezien het coronavirus (COVID-19) het wereldnieuws blijft halen, met financiële markten die zwaar getroffen worden en overheden die draconische maatregelen implementeren om de verspreiding van het nieuwe virus in te dammen, zal de impact op de globale M&A-activiteit ongetwijfeld aanzienlijk zijn. In deze nieuwsbrief gaan we in op de mogelijke juridische impact van COVID-19 op M&A-transacties.

Read more
Het sociaal statuut van de bestuurder onder het WVV: gewijzigd of niet?

Het sociaal statuut van de bestuurder onder het WVV: gewijzigd of niet?
26/02/2020

Vanaf 1 januari 2020 moeten de reeds bestaande vennootschappen en verenigingen hun statuten in overeenstemming brengen met de bepalingen van het WVV, en dit uiterlijk op 1 januari 2024. Er is al heel wat inkt gevloeid over de verschillen tussen het WVV en het W.Venn en de impact van de nieuwe regelgeving op allerlei rechtstakken. Ook de nieuwigheden op het sociaalrechtelijk gebied mogen niet uit het oog worden verloren. 

Read more
Het WVV: de fiscale impact

Het WVV: de fiscale impact
17/02/2020

De invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft een grote impact gehad op het Belgisch vennootschapsrecht. De fiscale wetgeving verwees in heel wat bepalingen naar het oude Wetboek van Vennootschappen. Teneinde mogelijke discrepanties te vermijden, diende het Wetboek Inkomstenbelastingen bijgevolg aangepast te worden aan het WVV. Een coherente werking tussen het fiscaal recht en het vennootschapsrecht is immers essentieel om een gezond ondernemingsklimaat te ondersteunen. Jammer genoeg zijn niet alle discrepanties weggewerkt.

Read more
What is the impact of the new Belgian Code for Companies and Associations on family owned businesses and succession planning?

What is the impact of the new Belgian Code for Companies and Associations on family owned businesses and succession planning?
27/01/2020

Under the former Belgian Companies Code (BCC), a director of an NV / SA could be dismissed at any time by the shareholders, with immediate effect and without any notice period or severance pay (‘ad nutum’ revocability). Under the BCCA, the ‘ad-nutum’ dismissal of directors in the NV / SA remains the default rule but shareholders may agree otherwise in the articles of association. 

Read more
Geen ontkomen meer aan het WVV!

Geen ontkomen meer aan het WVV!
27/01/2020

Het is zover: sinds 1 januari 2020 is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) algemeen van toepassing op alle vennootschappen en verenigingen, ook deze opgericht voor 1 mei 2019, en dit zelfs indien hun statuten nog niet werden aangepast aan het WVV. Het oude Wetboek van Vennootschappen daarentegen is niet meer van toepassing, al zal de geest van dit Wetboek nog lang blijven ronddwalen via de statuten van vennootschappen.

Read more
Most commonly used unregulated real estate investment vehicles in Belgium

Most commonly used unregulated real estate investment vehicles in Belgium
23/01/2020

On 1 January 2020, the mandatory provisions of the Code for Companies and Associations or "BCAC" entered into force. This article provides an overview of the main characteristics of the most commonly used unregulated real estate vehicles in Belgium (the regulated real estate vehicles are part of a separate publication that will be published shortly). It does not intend to provide a complete overview of all unregulated investment vehicles available, but it does give insight into the main characteristics of the most commonly used investment vehicles in Belgium.

 

Read more
Wat met de modelcontractbepalingen voor internationale doorgifte?

Wat met de modelcontractbepalingen voor internationale doorgifte?
15/01/2020

Op 19 december 2019 bevestigde Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie Saugmandsgaard Øe de geldigheid van de modelcontractbepalingen voor de internationale doorgifte van persoonsgegevens (“de Schrems II zaak”). De opinie van de Advocaat-Generaal komt er na een klacht van privacy activist Max Schrems.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network