Vennootschapsrecht


Covid-19: Délibérations sans présence physique des organes des sociétés et des associations

Covid-19: Délibérations sans présence physique des organes des sociétés et des associations
24/11/2020

L’arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matières de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 permettait de déroger aux statuts des sociétés et associations pour organiser notamment des assemblées générales et des réunions des organes de gestion sans présence physique des membres.

Read more
Het UBO-register, een waar feuilleton

Het UBO-register, een waar feuilleton
06/11/2020

Onlangs trad een KB in werking dat de werkingsmodaliteiten van het UBO-register op een aantal vlakken aanpast aan het kader de vijfde Europese Antiwitwasrichtlijn. Naast een aantal technische en taalkundige correcties voert dit KB een aantal vrij ingrijpende wijzigingen in.

Read more
Star Wars – The Evolving SPACs Galaxy

Star Wars – The Evolving SPACs Galaxy
04/11/2020

The first Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) emerged in the US some time ago (1990s). Since then, there have been several waves of SPACs, and their rippling effects have certainly reached Europe in the meantime.

Read more
Het Ubo-Register – Nieuwe Verplichtingen

Het Ubo-Register – Nieuwe Verplichtingen
03/11/2020

In onze nieuwsbrief van 17 september 2019 brachten we je op de hoogte van de wettelijke verplichting om uiterlijk op 30 september 2019 de uiteindelijke begunstigden (ook wel: UBO) van een vennootschap, (internationale) vereniging of stichting te registeren in het zogeheten UBO-register.

Read more
Een nieuw instrument voor investor relations: aandeelhoudersidentificatie

Een nieuw instrument voor investor relations: aandeelhoudersidentificatie
29/10/2020

Vandaag kent een beursgenoteerde vennootschap haar kleine aandeelhouders enkel indien ze hun aandelen op naam aanhouden of indien ze aan de algemene vergadering deelnemen

Read more
Mrs. Saskia Lust

Nieuw koninklijk besluit breidt verplichtingen en toegang Belgisch UBO-register uit
06/10/2020

Alle in België opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten zijn verplicht hun uiteindelijke begunstigden ("UBO’s") te registreren in het Belgisch UBO-register. De uiterste datum voor de eerste registratie is eind 2019 verlopen.

Read more
Terbeschikkingstelling woning aan bedrijfsleider : 
een kwestie van een goede voorbereiding

Terbeschikkingstelling woning aan bedrijfsleider : 
een kwestie van een goede voorbereiding
28/09/2020

De (al dan niet gratis) terbeschikkingstelling van een woning door een vennootschap aan haar bedrijfsleider is en blijft een interessante fiscale optimalisatietechniek. Net om die reden wordt deze techniek met argusogen bekeken door de fiscus.

Read more
M&A - Beyond the Sniffling, Snuffling & Sneezing

M&A - Beyond the Sniffling, Snuffling & Sneezing
18/09/2020

M&A in Belgium, like everywhere else, is obviously impacted by the uncertain global economic landscape. Some sectors are weathering the storm better than others, but it is fair to say that there will be lasting changes and fundamental shifts across the M&A board

Read more
Mr. Dirk Van Gerven

Acting for and Against a General Partnership Before the Courts
22/06/2020

The Code of Companies and Associations (CCA) abolished the joint venture (société momentanée/tijdelijke vennootschap) and the silent partnership (société interne/stille vennootschap) as distinct corporate forms. 

Read more
Mr. Dirk Van Gerven

Royal Decree No 4: Introducing flexibility without losing sight of the rights of shareholders
12/06/2020

Due to the COVID-19 pandemic and the measures taken to prevent the spread of the virus, various questions have been raised regarding the organisation of board and shareholder meetings.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network