VZW recht


Mon A(I)SBL, cette entreprise: une refonte juridique

Mon A(I)SBL, cette entreprise: une refonte juridique
19/02/2019

La loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises bouleverse indéniablement la législation économique en Belgique. Désormais, la réglementation propre aux entreprises est refondue et englobe les associations (internationales) sans but lucratif (AS(I)BL) et les fondations notamment sous l’égide du Code de Droit Economique (CDE).

Read more
Onbeperkte economische activiteiten in de vzw: wat zegt het wetsontwerp voor nieuw WVV?

Onbeperkte economische activiteiten in de vzw: wat zegt het wetsontwerp voor nieuw WVV?
08/11/2018

Met de introductie van een nieuw verenigingsbegrip stapt het ontwerp voor het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) af van het principiële verbod op economische activiteiten in vzw’s. Daar waar economische activiteiten door vzw’s vandaag de dag slechts aanvaard worden voor zover deze “bijkomstig” zijn, zouden vzw’s voortaan dus onbeperkt economische activiteiten mogen ontwikkelen. Op die manier lijkt er einde te komen aan de moeilijke evenwichtsoefening bij de concrete invulling en toepassing van het begrip “bijkomstig”.

Read more
Hoe de aansprakelijkheid voor oprichters van supportersverenigingen beperken?

Hoe de aansprakelijkheid voor oprichters van supportersverenigingen beperken?
12/07/2018

In volle FIFA wereldbekergekte besluiten David en Maxime de supportersvereniging “Nacer ’94 – de verlosser” op te richten, ter ere van één van hun onvolprezen WK voetbalhelden. 

Read more
Mr. Aleko Lebbink

IVZW vs VZW: een verschil dat niet (noodzakelijkerwijze) bekend is
15/09/2012

Vzw’s en ivzw’s zijn twee vormen van verenigingen zonder winstoogmerk. De oprichting, de structuur en de organisatie van deze verenigingen zijn echter helemaal verschillend en zijn vaak niet gekend door de oprichters.

Read more
--None-- Tim Baart
Mr. Yannick Van den Broeke

Fusies en splitsingen tussen non-profitorganisaties
08/02/2011

Een nieuwe wet heeft de regelgeving met betrekking tot fusies en splitsingen tussen non-profitorganisaties grondig gewijzigd. Vanaf 25 januari 2010 is het een non-profitorganisatie toegestaan ervoor te opteren om de inbreng om niet van een algemeenheid of van een bedrijfstak in een andere non-profitorganisatie te onderwerpen aan artikel 770 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze wijziging maakt een einde aan de juridische onzekerheid die met dit soort transacties gepaard ging.

Read more
Mr. Adrien Lanotte

Een eerste stap naar een regelgeving betreffende fusies en splitsingen van instellingen zonder winstoogmerk
01/11/2010

Nieuwe stappen bij de reorganisatie  van instellingen zonder winstoogmerk sinds de wijzigingen van de wet van 27 juni 1921 die voorziet in de overdracht van rechtswege van het vermogen in geval van fusie of overname.

Read more
Mrs. Laurence Van Der Cruys

De vestiging van een buitenlandse vereniging zonder winstoogmerk in België : het centrum van de werkzaamheden
28/02/2010

Een buitenlandse vereniging zonder winstoogmerk die zich wil vestigen in België, mag, zonder dat het nodig is om een nieuwe juridische entiteit op te richten, een “centrum van werkzaamheden” openen.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network