VZW recht


Mrs. Saskia Lust

Nieuw koninklijk besluit breidt verplichtingen en toegang Belgisch UBO-register uit
06/10/2020

Alle in België opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten zijn verplicht hun uiteindelijke begunstigden ("UBO’s") te registreren in het Belgisch UBO-register. De uiterste datum voor de eerste registratie is eind 2019 verlopen.

Read more
Mrs. Saskia Lust

De facto associations: Also on the menu of the Cayman tax?
04/09/2020

Let’s find out whether the Cayman tax is also willing to take a bite out of de facto associations!

Read more
Mr. Dirk Van Gerven

First Significant Amendments to the Code of Companies and Associations (CCA)
13/05/2020

The Act of 28 April 2020 (the "Act") amends the CCA in order to align it to the requirements of the Shareholder Rights Directive (see the newsletter of 20 April 2020). The Act was published in the Moniteur belge/Belgisch Staatsblad on 6 May 2020.

Read more
New Belgian Code for Companies and Associations: what are the key changes for (international) non-profit associations?

New Belgian Code for Companies and Associations: what are the key changes for (international) non-profit associations?
04/11/2019

Under the regime provided for by the Belgian law of 27 June 1921 (the Law of 1921), INPAs are prohibited from carrying out industrial or commercial operations unless the latter remain ancillary to their non-profit activities. Under the BCCA, INPAs are entitled to carry out any type of activities – whether profit-making or not – to achieve their disinterested purpose. 

Read more
ASBL : la mise en conformité des statuts avec le « CSA »

ASBL : la mise en conformité des statuts avec le « CSA »
31/10/2019

On ne le dira jamais assez : le nouveau « Code des Sociétés et des Associations » (ci-après CSA) est entré en vigueur le 1er mai 2019.

Read more
Mon A(I)SBL, cette entreprise: une refonte juridique

Mon A(I)SBL, cette entreprise: une refonte juridique
19/02/2019

La loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises bouleverse indéniablement la législation économique en Belgique. Désormais, la réglementation propre aux entreprises est refondue et englobe les associations (internationales) sans but lucratif (AS(I)BL) et les fondations notamment sous l’égide du Code de Droit Economique (CDE).

Read more
Onbeperkte economische activiteiten in de vzw: wat zegt het wetsontwerp voor nieuw WVV?

Onbeperkte economische activiteiten in de vzw: wat zegt het wetsontwerp voor nieuw WVV?
08/11/2018

Met de introductie van een nieuw verenigingsbegrip stapt het ontwerp voor het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) af van het principiële verbod op economische activiteiten in vzw’s. Daar waar economische activiteiten door vzw’s vandaag de dag slechts aanvaard worden voor zover deze “bijkomstig” zijn, zouden vzw’s voortaan dus onbeperkt economische activiteiten mogen ontwikkelen. Op die manier lijkt er einde te komen aan de moeilijke evenwichtsoefening bij de concrete invulling en toepassing van het begrip “bijkomstig”.

Read more
Hoe de aansprakelijkheid voor oprichters van supportersverenigingen beperken?

Hoe de aansprakelijkheid voor oprichters van supportersverenigingen beperken?
12/07/2018

In volle FIFA wereldbekergekte besluiten David en Maxime de supportersvereniging “Nacer ’94 – de verlosser” op te richten, ter ere van één van hun onvolprezen WK voetbalhelden. 

Read more
Mr. Aleko Lebbink

IVZW vs VZW: een verschil dat niet (noodzakelijkerwijze) bekend is
15/09/2012

Vzw’s en ivzw’s zijn twee vormen van verenigingen zonder winstoogmerk. De oprichting, de structuur en de organisatie van deze verenigingen zijn echter helemaal verschillend en zijn vaak niet gekend door de oprichters.

Read more
--None-- Tim Baart
Mr. Yannick Van den Broeke

Fusies en splitsingen tussen non-profitorganisaties
08/02/2011

Een nieuwe wet heeft de regelgeving met betrekking tot fusies en splitsingen tussen non-profitorganisaties grondig gewijzigd. Vanaf 25 januari 2010 is het een non-profitorganisatie toegestaan ervoor te opteren om de inbreng om niet van een algemeenheid of van een bedrijfstak in een andere non-profitorganisatie te onderwerpen aan artikel 770 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze wijziging maakt een einde aan de juridische onzekerheid die met dit soort transacties gepaard ging.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network