Ondernemingen in moielijkheden


Een bommetje onder de overdracht onder gerechtelijk gezag?

Een bommetje onder de overdracht onder gerechtelijk gezag?
08/02/2019

Advocaten die beroepshalve bezig zijn met ondernemingen in moeilijkheden kijken al een tijdje uit naar de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Plessers. De datum van de uitspraak is nog niet bekend, maar op 23 januari jl. deelde advocaat-generaal Szpunar al zijn standpunt mee. De advocaat-generaal is van mening dat de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen niet in overeenstemming is met de Europese richtlijn die de rechten van de werknemers bij de overgang van ondernemingen regelt.

Read more
A step towards a harmonised EU insolvency framework

A step towards a harmonised EU insolvency framework
16/01/2019

On 19 December 2018, the Council of the EU and the Parliament reached an agreement on the proposal for a directive on “preventive restructuring frameworks, second chance and measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures”.

Read more
Goede voornemens voor een (financieel) gezond jaar!

Goede voornemens voor een (financieel) gezond jaar!
11/12/2018

Veel ondernemingen laten het boekjaar gelijk lopen met het kalenderjaar. Bijgevolg worden na afsluiten van de met spijs en drank overgoten eindejaar periode elk jaar een handvol ondernemers geconfronteerd met een tweede kater wanneer het boekjaar wordt afgesloten en de balansen aan de algemene vergadering dienen te worden voorgelegd. Recente wijzingen in het insolventierecht zorgen ervoor dat u nog meer op uw hoede moet zijn.

Read more
GDPR en faillissement: kan de curator persoonsgegevens te gelde maken?

GDPR en faillissement: kan de curator persoonsgegevens te gelde maken?
23/10/2018

Een interessante vraag onder GDPR kwam ons via een Nederlandse confrater onder de aandacht: kan de curator in het kader van een faillissement onder GDPR eigenlijk nog wel zomaar bestanden met persoonsgegevens te gelde maken? En wat als hij “per ongeluk” persoonsgegevens doorgeeft aan een derde-koper?

Read more
Mrs. Sophie Jacmain
Mrs. Sophie Jacmain

Entry into Force of the New Belgian Insolvency Code
03/05/2018

Over the past few years, the Belgian legislature has consolidated various pieces of legislation regulating businesses into a single instrument: the Code of Economic Law (Wetboek van economisch recht/ Code de droit économique).

Read more
Boek XX WER over insolventie is in werking getreden

Boek XX WER over insolventie is in werking getreden
02/05/2018

Op 1 mei 2018 is Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht in werking getreden. Daarmee is een ware revolutie in het insolventierecht een feit.

Read more
Le livre XX du Code droit économique entre en vigueur ce 01.05.2018

Le livre XX du Code droit économique entre en vigueur ce 01.05.2018
27/04/2018

Le livre XX du Code droit économique entre en vigueur ce 01.05.2018. Pour rappel, cela implique que toutes les professions libérales, la nôtre y compris, seront soumises aux règles générales de l’insolvabilité, notamment de la faillite.

Read more
Extending collective action to SMEs

Extending collective action to SMEs
13/04/2018

On 22 January 2018, the government filed a bill aimed at extending the Belgian mechanism for collective remedy to SMEs.

Read more
Supreme Court Clarifies Liability of Shadow Directors for Late Filing for Bankruptcy

Supreme Court Clarifies Liability of Shadow Directors for Late Filing for Bankruptcy
14/03/2018

In a judgment of 9 January 2018, the Supreme Court clarified the conditions for criminal liability resulting from the late filing for bankruptcy set forth in Article 489bis, 4th indent of the Criminal Code (Strafwetboek / Code pénal).

Read more
Mrs. Régine Feltkamp

Gerechtelijke invordering voor een onbetwiste commerciële schuld is op zich niet foutief
13/11/2017

Met de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie werd, in de artikelen 1394/20 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek, een nieuwe procedure in het Belgisch recht geïntroduceerd aan de hand waarvan professionele schuldvorderingen onder bepaalde voorwaarden uitvoerbaar kunnen worden gemaakt buiten enige rechterlijke tussenkomst om (zie hierover onze eerdere bijdrage).

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network