Ondernemingen in moielijkheden


GDPR en faillissement: kan de curator persoonsgegevens te gelde maken?

GDPR en faillissement: kan de curator persoonsgegevens te gelde maken?
23/10/2018

Een interessante vraag onder GDPR kwam ons via een Nederlandse confrater onder de aandacht: kan de curator in het kader van een faillissement onder GDPR eigenlijk nog wel zomaar bestanden met persoonsgegevens te gelde maken? En wat als hij “per ongeluk” persoonsgegevens doorgeeft aan een derde-koper?

Read more
Mrs. Sophie Jacmain
Mrs. Sophie Jacmain

Entry into Force of the New Belgian Insolvency Code
03/05/2018

Over the past few years, the Belgian legislature has consolidated various pieces of legislation regulating businesses into a single instrument: the Code of Economic Law (Wetboek van economisch recht/ Code de droit économique).

Read more
Boek XX WER over insolventie is in werking getreden

Boek XX WER over insolventie is in werking getreden
02/05/2018

Op 1 mei 2018 is Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht in werking getreden. Daarmee is een ware revolutie in het insolventierecht een feit.

Read more
Le livre XX du Code droit économique entre en vigueur ce 01.05.2018

Le livre XX du Code droit économique entre en vigueur ce 01.05.2018
27/04/2018

Le livre XX du Code droit économique entre en vigueur ce 01.05.2018. Pour rappel, cela implique que toutes les professions libérales, la nôtre y compris, seront soumises aux règles générales de l’insolvabilité, notamment de la faillite.

Read more
Extending collective action to SMEs

Extending collective action to SMEs
13/04/2018

On 22 January 2018, the government filed a bill aimed at extending the Belgian mechanism for collective remedy to SMEs.

Read more
Supreme Court Clarifies Liability of Shadow Directors for Late Filing for Bankruptcy

Supreme Court Clarifies Liability of Shadow Directors for Late Filing for Bankruptcy
14/03/2018

In a judgment of 9 January 2018, the Supreme Court clarified the conditions for criminal liability resulting from the late filing for bankruptcy set forth in Article 489bis, 4th indent of the Criminal Code (Strafwetboek / Code pénal).

Read more
Mrs. Régine Feltkamp

Gerechtelijke invordering voor een onbetwiste commerciële schuld is op zich niet foutief
13/11/2017

Met de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie werd, in de artikelen 1394/20 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek, een nieuwe procedure in het Belgisch recht geïntroduceerd aan de hand waarvan professionele schuldvorderingen onder bepaalde voorwaarden uitvoerbaar kunnen worden gemaakt buiten enige rechterlijke tussenkomst om (zie hierover onze eerdere bijdrage).

Read more
Het nieuwe Belgisch Insolventierecht: (reality) check!

Het nieuwe Belgisch Insolventierecht: (reality) check!
31/10/2017

Door de wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het boek XX, “Insolventie van ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht (WER) kent België een doorgedreven harmonisering en rationalisering van haar huidige insolventierecht. Het nieuwe boek XX van het Wetboek van economisch recht (WER), dat in werking treedt op 1 mei 2018, beperkt zich immers niet tot een loutere samenbundeling van het huidige recht, maar heeft tevens de ambitie om de verschillende insolventieprocedures voor ondernemingen te moderniseren, en op elkaar af te stemmen. Met deze nieuwe wetgeving kiest de wetgever dan ook resoluut voor een realistischere en performantere benadering van insolventie van ondernemingen in lijn met de economische en maatschappelijke realiteit. Dit alles blijkt in de praktijk geen overbodige luxe.

Read more
Mrs. Sophie Jacmain
Mrs. Sophie Jacmain

New Belgian Insolvency Code Voted in Parliament
14/07/2017

Yesterday, the House of Representatives has adopted a bill containing an entirely new Insolvency Code. As already indicated in our newsletter of 24 April 2017, this bill forms part of an ambitious plan by Justice Minister Koen Geens to completely reform basic Belgian civil and commercial legislation.

Read more
The Insolvency Regulation Recast – 5 key changes

The Insolvency Regulation Recast – 5 key changes
30/06/2017

In view of this, Stibbe sets out and analyzes the five key changes of this Regulation Recast: (i) the scope of the legislation is broadened to cover pre-insolvency proceedings, (ii) the concept of COMI is clarified, (iii) the system of main proceedings versus secondary proceedings is improved, (iv) a chapter on (pre-)insolvency proceedings regarding group of companies is introduced, and (v) the obligation to create insolvency registers is imposed on member states.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network