Financieel recht


Belgium to create new regulatory framework for MGAs

Belgium to create new regulatory framework for MGAs
23/11/2018

The Belgian regulator has published a draft law amending the law of 4 April 2014 on insurances, which will create a new regulatory framework for managing general agents (“MGAs”) in Belgium (“Proposal”). 

Read more
Virtual Currencies: No longer a Game without Frontiers

Virtual Currencies: No longer a Game without Frontiers
13/07/2018

On 19 April 2018, the European Parliament adopted the proposal for the fifth Anti-money Laundering (AML) Directive, which will make a number of changes to the fourth AML Directive, implemented in Belgium by the Anti-money Laundering and Terrorist Financing Act and in effect since 16 October 2017.

Read more
EU temporary measures on CFDs and binary options

EU temporary measures on CFDs and binary options
20/06/2018

On 22 May 2018, the European Securities and Markets Authority (“ESMA”) adopted two decisions implementing temporary product intervention measures. 

Read more
Wet inzake Taks op effectenrekeningen : wat moet ik weten?

Wet inzake Taks op effectenrekeningen : wat moet ik weten?
14/05/2018

De taks op effectenrekeningen werd vorige zomer aangekondigd en heeft sindsdien veel inkt doen vloeien. In een publicatie van 5 oktober 2017 hadden we het reeds over de aspecten van deze hervorming die een impact hebben voor de investeerders.

Read more
Mrs. Ann Vranken

De regeling in verband met cashbetalingen even opgefrist
03/04/2018

Sinds 16 oktober 2017 gelden nieuwe soepeler regels in verband met cashbetalingen, die werden ingevoerd door de wet van 18 september 2017 ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

Read more
ICOS in Belgium and Europe : a legal perspective

ICOS in Belgium and Europe : a legal perspective
26/02/2018

The term ICO stands for ‘Initial Coin Offering’, a rather obvious reference to IPOs (‘Initial Public Offering’). Like IPOs, ICOs can be described as a means of raising public funds. 

Read more
Reform of security interests over movable assets: is your Belgian collateral under threat?

Reform of security interests over movable assets: is your Belgian collateral under threat?
06/02/2018

The reform of security interests over movable assets finally took effect on 1 January 2018. The original law dated 11 July 2013 (the “Law”) was meant to enter into force by late 2014 but experienced repetitive delays.

Read more
Changes to Belgian SME financing law relevant to financing transactions

Changes to Belgian SME financing law relevant to financing transactions
22/01/2018

A new Law dated 21 December 2017 amends the Belgian Law relating to the financing of small and medium-sized enterprises ( the “SME Financing Law”).

Read more
Mr. Wim Panis
Mr. Jan Bogaert

Important changes to Belgian REITs legislation
10/11/2017

Today(the 9th of November 2017), the Belgian Act amending the Act of 12 May 2014 on regulated real estate companies (the “Reviewed REITs Act”) was published in the Belgian Official Journal.

The complete text of the Reviewed REITs Act can be found here

Read more
Mr. Pieter Dierckx
Mr. Leo Peeters

Chamber approves amendments to the RREC Act
31/10/2017

Op 5 oktober 2017 werd het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (de “GVV-wet”) goedgekeurd door de Kamer en ter bekrachtiging voorgelegd aan de Koning. Het wetsontwerp – zoals aangenomen in plenaire vergadering van de Kamer dd. 5 oktober 2017, en binnenkort wet – wijzigt in de eerste plaats de bestaande regeling voor openbare en institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network