Bank -en Krediet recht


Mr. LĂ©opold Meyers

Ratingbureaus reglementeren of hoe men op het kruispunt van wegen is
24/04/2012

Een nieuw voorstel van Europese verordening biedt de mogelijkheid om burgerlijke aansprakelijkheid van ratingbureaus tegenover beleggers in te voeren.

Read more
Mrs. Anne Fontaine
Mrs. Edith Weemaels

Liability of Rating Agencies
26/03/2012

Since the start of the global financial crisis in 2008, rating agencies have attracted substantial attention and been at the forefront of a public debate. Indeed, many people believe these agencies wield disproportionate influence. Can a credit rating agency be sued in Belgium?

Read more
Bijkomende inlichtingen over de opheffing van het bankgeheim in België

Bijkomende inlichtingen over de opheffing van het bankgeheim in België
03/10/2011

De fiscale administratie heeft twee aanschrijvingen recentelijk uitgegeven omtrent de bepalingen van de wet van 14 april 2011 die de opheffing van het bankgeheim in België toelaten.

Read more
The Year to Date: Significant Developments in Banking & Financial Law

The Year to Date: Significant Developments in Banking & Financial Law
27/09/2011

1 April 2011 will go down in collective memory as the date of the reorganisation of the supervisory structure for the financial sector in Belgium, prompted by the 2008 financial crisis. The National Bank of Belgium is now entrusted with the supervision of Belgian financial institutions. Although it will take some time to get used to the new acronym FSMA, the newly organised Financial Services and Markets Authority has not wasted any time this year, quickly imposing an extended ban on short selling and a moratorium on the distribution of complex structured products. Finally, the European Commission has also been active this year, introducing several proposals for new financial legislation.

Read more
Mr. Johan De Bruycker

REFORM OF THE BELGIAN FINANCIAL SUPERVISORY STRUCTURE -I NTRODUCTION OF THE “TWIN PEAKS” MODEL IN BELGIUM
13/05/2011

On 1 April 2011, the Royal Decree of 3 March 2011 regarding the evolution of the supervisory architecture of the financial sector ("Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector" / "Arrêté royal mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier") (the "Royal Decree") entered into force. This Royal Decree implements the so-called "Twin Peaks" structure for the supervision of the financial sector, as introduced by the Belgian Law of 2 July 2010 (the "Twin Peaks Law").

Read more
Mr. Olivier Querinjean

Opheffing van het bankgeheim ?
06/04/2011

De onlangs (23 maart) goedgekeurde wet breidt de gevallen uit waarin de fiscale administratie informatie over de belastingsplichtigen aan de banken mag vragen. Zij treedt in werking op 1 juli 2011

Read more
Mr. Benoît Vandervelde

Hervorming van de Belgische reglementaire landschap
01/04/2011

Als gevolg van een beslissing van de Belgische regering teneinde het “Twin Peaks” model in te voeren, zal op 1 april 2011 het Belgische financiele toezicht drastisch hervormd worden. De functie van de “compliance officer” zal ook voor het eerst bij wet erkend en gerelegd worden.

Read more
Mrs. Catherine Houssa

Strijd tegen witwaspraktijken en pesterijen: de twee gezichten van de wet
17/12/2010

Belgische banken verlenen hun klanten geen respijt om informatie te bekomen in het kader van de strijd tegen witwaspraktijken. De klanten voelen zich door deze praktijken nodeloos getergd. Deze verhoogde druk ondermijnt echter het Belgische bankgeheim dat tot voor kort een Belgisch stokpaardje was. Hebben de banken het bij het rechte eind?

Read more
Mr. Aleko Lebbink

De kredietnemer : een persoon onder verplicht toezicht
17/12/2010

Een recent arrest van het hof van beroep te Bergen benadrukt de actieve toezichtsrol van de bankier-kredietverlener ten opzichte van de kredietnemer.

Read more
Mr. Bruno Duquesne

Lenen banken opnieuw aan de vastgoedsector? Ja, maar…
17/12/2010

De transactionele vastgoedmarkt ontwaakt langzaam na de crisis in de banksector. Inderdaad, de banken lenen opnieuw, maar nog steeds met enige schroom. Zij leggen aan hun ontleners een strikte voorbereiding op van hun operaties en eisen een grotere zekerheidstelling voor hun leningen.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network