Vennootschapsrecht


Het nieuwe vennootschapsrecht: flexibele overdracht van aandelen in de BV

Het nieuwe vennootschapsrecht: flexibele overdracht van aandelen in de BV
18/06/2019

Flexibilisering is één van de buzzwords in het nieuwe vennootschapsrecht: als aandeelhouder en bestuurder krijg je enorm veel mogelijkheden om jouw vennootschap te finetunen naar je wensen en noden. Oude dwingende regels zorgden ervoor dat je soms verplicht was om een vennootschapsvorm te kiezen die je werkzaamheden onder onaangename dwingende voorwaarden brachten of dat je gedwongen werd tot een oneigenlijk gebruik van een bepaalde vennootschapsvorm.

Read more
Investeerder in aantocht? Met het nieuwe vennootschapsrecht hou je de touwtjes in handen

Investeerder in aantocht? Met het nieuwe vennootschapsrecht hou je de touwtjes in handen
13/06/2019

Het was in het verleden gangbaar om bij de intrede van nieuwe vennoten, of dat nu een investeerder was of een nieuwe actieve vennoot, meteen ook een aandeelhoudersovereenkomst af te sluiten.

Read more
Duurzame financiering: de FSMA publiceert haar studie over de naleving door Belgische beursgenoteerde vennootschappen van de verplichting om een niet-financiële verklaring te publiceren (milieu, sociaal, mensenrechten, anti-corruptie).

Duurzame financiering: de FSMA publiceert haar studie over de naleving door Belgische beursgenoteerde vennootschappen van de verplichting om een niet-financiële verklaring te publiceren (milieu, sociaal, mensenrechten, anti-corruptie).
11/06/2019

Vennootschappen die genoteerd zijn op een gereglementeerde markt binnen de Europese Economische Ruimte (EER), kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en vereffeningsinstellingen (de "instellingen van openbaar belang") van een bepaalde omvang zijn verplicht jaarlijks een verklaring te publiceren over onder meer de gevolgen van hun activiteiten op het vlak van milieu, sociale aangelegenheden, corruptie en mensenrechten. Daarnaast moeten beursgenoteerde vennootschappen een diversiteitsverklaring publiceren.

Read more
Has the ECJ just killed the Belgian judicial restructuring procedure by transfer under judicial supervision ?

Has the ECJ just killed the Belgian judicial restructuring procedure by transfer under judicial supervision ?
03/06/2019

The Belgian judicial restructuring procedure by transfer under judicial supervision (“PRJ 3 / WCO 3”) regulates the transfer of all or part of the debtor’s undertaking under the supervision of a judicial trustee.

Read more
Nieuwe regels bij de oprichting van een bv

Nieuwe regels bij de oprichting van een bv
28/05/2019

Eén van de grote vernieuwingen in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen is de soepelere regeling rond bv’s, onder meer wat betreft de opstart ervan. Zo heb je bijvoorbeeld geen startkapitaal meer nodig en heb je grotere keuzemogelijkheden in je statuten. Maar, het verdwijnen van het verplichte startkapitaal betekent uiteraard ook dat er nieuwe regels rond de opstart in de plaats zijn gekomen.

Read more
Nieuwe Corporate Governance Code voorgesteld

Nieuwe Corporate Governance Code voorgesteld
22/05/2019

Op 9 mei 2019 stelde de regering de nieuwe Belgische Corporate Governance Code 2020 voor.  Deze nieuwe versie van de Corporate Governance Code vervangt de voorgaande versies uit 2004 en 2009.

Read more
Vennootschappen & verenigingen: Het WVV: enkele aandachtspunten bij het nieuwe recht

Vennootschappen & verenigingen: Het WVV: enkele aandachtspunten bij het nieuwe recht
19/05/2019

Sinds 1 mei 2019 heeft België twee wetboeken voor vennootschappen: het oude W. Venn. en het nieuwe WVV[i].  Beide wetboeken zullen vele jaren samen van kracht blijven als gevolg van de keuze van de wetgever voor een stapsgewijze inwerkingtreding van het WVV, dewelke gespreid wordt over verschillende jaren tot 2024. Men dient de komende jaren dus vertrouwd te zijn met de twee geldende wetboeken.

 

 

Read more
Enkele fiscale gevolgen van het nieuwe vennootschapsrecht

Enkele fiscale gevolgen van het nieuwe vennootschapsrecht
08/05/2019

Het is zover, het nieuwe vennootschapsrecht is effectief in werking getreden. Dit heeft echter ook de nodige fiscale gevolgen. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) vereist ook een aanpassing van enkele bepalingen van het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB), daar de wetgever de neutraliteit van het nieuwe wetboek op fiscaal vlak wil waarborgen. Hiervoor werd reeds een wetsontwerp gestemd in de Kamer (28 februari 2019) en werd eveneens een ontwerp van Decreet ingediend in het Vlaams Parlement.

Read more
Is uw organisatie klaar voor de nieuwe cybersecurityverplichtingen?

Is uw organisatie klaar voor de nieuwe cybersecurityverplichtingen?
07/05/2019

De wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid ("de Wet") zet (eindelijk) de Europese NIS-richtlijn (2016/1148/EU) om in Belgische wetgeving. Hiermee scherpt België zijn cybersecuritybeleid aan.

Read more
Créances B2B : obtenez paiement sans passer par la case jugement !

Créances B2B : obtenez paiement sans passer par la case jugement !
06/05/2019

Dans le cadre d’une relation B2B, un client tarde à régler votre facture sans l’avoir contestée et malgré les rappels et mises en demeure adressés ? Tentez la procédure extrajudiciaire de recouvrement des créances incontestées et obtenez paiement … sans passer par la case “jugement” !

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network