Vennootschapsrecht


Het sociaal statuut van de bestuurder onder het WVV: gewijzigd of niet?

Het sociaal statuut van de bestuurder onder het WVV: gewijzigd of niet?
26/02/2020

Vanaf 1 januari 2020 moeten de reeds bestaande vennootschappen en verenigingen hun statuten in overeenstemming brengen met de bepalingen van het WVV, en dit uiterlijk op 1 januari 2024. Er is al heel wat inkt gevloeid over de verschillen tussen het WVV en het W.Venn en de impact van de nieuwe regelgeving op allerlei rechtstakken. Ook de nieuwigheden op het sociaalrechtelijk gebied mogen niet uit het oog worden verloren. 

Read more
Het WVV: de fiscale impact

Het WVV: de fiscale impact
17/02/2020

De invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft een grote impact gehad op het Belgisch vennootschapsrecht. De fiscale wetgeving verwees in heel wat bepalingen naar het oude Wetboek van Vennootschappen. Teneinde mogelijke discrepanties te vermijden, diende het Wetboek Inkomstenbelastingen bijgevolg aangepast te worden aan het WVV. Een coherente werking tussen het fiscaal recht en het vennootschapsrecht is immers essentieel om een gezond ondernemingsklimaat te ondersteunen. Jammer genoeg zijn niet alle discrepanties weggewerkt.

Read more
What is the impact of the new Belgian Code for Companies and Associations on family owned businesses and succession planning?

What is the impact of the new Belgian Code for Companies and Associations on family owned businesses and succession planning?
27/01/2020

Under the former Belgian Companies Code (BCC), a director of an NV / SA could be dismissed at any time by the shareholders, with immediate effect and without any notice period or severance pay (‘ad nutum’ revocability). Under the BCCA, the ‘ad-nutum’ dismissal of directors in the NV / SA remains the default rule but shareholders may agree otherwise in the articles of association. 

Read more
Geen ontkomen meer aan het WVV!

Geen ontkomen meer aan het WVV!
27/01/2020

Het is zover: sinds 1 januari 2020 is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) algemeen van toepassing op alle vennootschappen en verenigingen, ook deze opgericht voor 1 mei 2019, en dit zelfs indien hun statuten nog niet werden aangepast aan het WVV. Het oude Wetboek van Vennootschappen daarentegen is niet meer van toepassing, al zal de geest van dit Wetboek nog lang blijven ronddwalen via de statuten van vennootschappen.

Read more
Most commonly used unregulated real estate investment vehicles in Belgium

Most commonly used unregulated real estate investment vehicles in Belgium
23/01/2020

On 1 January 2020, the mandatory provisions of the Code for Companies and Associations or "BCAC" entered into force. This article provides an overview of the main characteristics of the most commonly used unregulated real estate vehicles in Belgium (the regulated real estate vehicles are part of a separate publication that will be published shortly). It does not intend to provide a complete overview of all unregulated investment vehicles available, but it does give insight into the main characteristics of the most commonly used investment vehicles in Belgium.

 

Read more
Wat met de modelcontractbepalingen voor internationale doorgifte?

Wat met de modelcontractbepalingen voor internationale doorgifte?
15/01/2020

Op 19 december 2019 bevestigde Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie Saugmandsgaard Øe de geldigheid van de modelcontractbepalingen voor de internationale doorgifte van persoonsgegevens (“de Schrems II zaak”). De opinie van de Advocaat-Generaal komt er na een klacht van privacy activist Max Schrems.

Read more
Code of Companies and Associations: What changes on 1 January 2020?

Code of Companies and Associations: What changes on 1 January 2020?
10/01/2020

Since May 2019, Belgium prides itself on a modern Code of Companies and Associations (CCA). The legislature provided for a gradual entry into force of the new Code. This newsletter discusses what changes on 1 January 2020.

Read more
​Opfrissing hervorming vennootschapsbelasting: maatregelen van toepassing vanaf 2020

​Opfrissing hervorming vennootschapsbelasting: maatregelen van toepassing vanaf 2020
02/01/2020

In wat volgt bezorgen wij u bij wijze van opfrissing een kort overzicht van de voornaamste maatregelen die door de hervorming van de vennootschapsbelasting (in uitvoering van het zogenaamde zomerakkoord) vanaf aanslagjaar 2021 (voor een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020) in werking treden. Het basistarief in de vennootschapsbelasting daalt van 29% naar 25%.

Read more
Que faire si vos statuts n'ont pas encore été modifiés ?

Que faire si vos statuts n'ont pas encore été modifiés ?
03/12/2019

La loi du 23 mars 2019 a introduit le Code des sociétés et des associations (« CSA »). Le CSA est déjà applicable à toutes les sociétés, associations et fondations constituées depuis le 1er mai 2019. Vous nous avez déjà suivi dans cette course au 1er mai 2019 ici.

Read more
Verdere digitalisering van het vennootschapsrecht

Verdere digitalisering van het vennootschapsrecht
21/11/2019

Op 31 juli 2019 trad richtlijn 2019/1151, de recentste Europese vennootschapsrichtlijn, in werking. Met deze richtlijn zet Europa verdere stappen in de richting van de digitalisering en de modernisering van het vennootschapsrecht in zijn lidstaten.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network