Vennootschapsrecht


Update on the Shareholders' Rights Bill

Update on the Shareholders' Rights Bill
07/03/2011

Implementation of the Shareholders' Rights Directive in Belgium seems to be a never-ending process. We summarised the implementing legislation (the "Shareholders' Rights Bill") in a previous issue (see BttP of 9 December 2010, "Shareholders' Rights Directive Finally Implemented in Belgium").

Read more
Mr. Leo Peeters

Higher filing charges for enterprises
29/01/2011

As from the 1st January 2011 all enterprises have to pay higher costs for filing their annual accounts with the National Bank of Belgium. These new filing charges are as follows and were made public in the Belgian Official Gazette of 3 December 2010:

Read more
Mrs. Lynn Pype
Mr. Leo Peeters

The physical presence at a meeting of your corporation, a necessity?
28/01/2011

Is it required that the directors or the shareholders of a corporation need to be physically present at its registered office  in order to validly deliberate?

Read more
Mrs. Olivia de Patoul

Procedure in kortgeding om de benoeming van een bewindvoerder te verkrijgen
19/12/2010

Wanneer een vennootschap in een crisissituatie verkeert is het mogelijk om, met hoogdringendheid, aan de rechtbank de benoeming van een voorlopige bewindvoerder te vragen.

Read more
Mrs. Jelena Janjevic

Verandering van controle clausule… of niet ?
18/12/2010

Intuitu personae overeenkomst die moeten worden uitgevoerd in opeenvolgende handelingen: bestaan van een overdracht, maar niet van een "change of control" clausule?

Read more
Mr. Aleko Lebbink

Verplichte kennisgeving van de deelnemingen in niet-beursgenoteerde ondernemingen
18/12/2010

Een verplichte kennisgeving van de deelnemingen in niet-beursgenoteerde ondernemingen dient te geschieden indien de stemrechten stijgen boven of dalen onder 25% van de totale stemrechten van een onderneming.

Read more
Mrs. Laurence Van Der Cruys

Wat zijn de redenen om een vennoot in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uit te sluiten?
18/12/2010

De mogelijke redenen van uitsluiting van een vennoot in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn zeer talrijk, doch niet onbeperkt. De rechtsleer en de rechtspraak zijn daaromtrent niet unaniem.

Read more
Shareholders' Rights Directive finally implemented in Belgium

Shareholders' Rights Directive finally implemented in Belgium
09/12/2010

Shareholder participation in corporate life is a prerequisite for good corporate governance. It is thus essential to strengthen shareholder protection, including by setting minimum standards for the exercise of certain rights by shareholders at general meetings.

Read more
Cross-border mergers: new rules on the notification of the foreign companies register

Cross-border mergers: new rules on the notification of the foreign companies register
09/12/2010

On 10 September 2010, new rules on the notification of the foreign companies register in the case of a cross-border merger were adopted by means of a royal decree, published in the Belgian State Gazette on 18 October 2010.

Read more
LE DROIT DES SOCIETES , UN OUTIL POUR LA RELANCE ?

LE DROIT DES SOCIETES , UN OUTIL POUR LA RELANCE ?
04/12/2010

Vous trouverez ci-après le compte-rendu  intégral des échanges de la table ronde du 8 novembre dernier, organisée par la Libre Belgique dans le cadre du Supplément juridique trimestriel, coordonné par www.lexgo.be.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network