Vennootschapsrecht


Nog maar enkele maanden om de minderheid uit te kopen?

Nog maar enkele maanden om de minderheid uit te kopen?
19/08/2019

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen laat de meerderheidsaandeelhouder van bepaalde vennootschappen niet meer toe om de minderheid te dwingen haar effecten aan hem over te dragen. Een uitkoopbod onder het oude Wetboek van Vennootschappen is nog slechts enkele maanden mogelijk.

Read more
The company is liquidated, long live the undertaking!

The company is liquidated, long live the undertaking!
02/08/2019

Stel je voor… Je bedrijf is in volle expansie en nam recent de activiteiten van een belangrijke concurrent op de Europese markt over. Kort daarna wordt je bedrijf plots in verschillende Europese landen geconfronteerd met schadeclaims voor inbreuken op het mededingingsrecht. Deze inbreuken zouden zijn gepleegd door de onderneming die jullie net hebben overgenomen.

Read more
Meldplicht voor cyberincidenten van kracht: is uw onderneming klaar voor de nieuwe cybersecurityregels (deel 2)?

Meldplicht voor cyberincidenten van kracht: is uw onderneming klaar voor de nieuwe cybersecurityregels (deel 2)?
30/07/2019

Door de publicatie van een koninklijk besluit van 12 juli 2019 geldt er sinds 18 juli 2019 voor elk bedrijf dat zogenaamde essentiële diensten aanbiedt een meldplicht na cyberincidenten. Dit is een eerste en belangrijke stap voor de uitvoering van de NIS-wet die onze maatschappij en economie cyberveilig moet maken.

Read more
UBO Register – Updated guidelines published on 19 July 2019

UBO Register – Updated guidelines published on 19 July 2019
25/07/2019

On 19 July 2019, the Federal Public Service of Finance published a new version of its FAQ on the register of Ultimate Beneficial Owners (UBO Register).

Read more
Nieuwe Corporate Governance Code 2020 –

Nieuwe Corporate Governance Code 2020 – "comply or explain" na het WVV
24/07/2019

Na de recente invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, werd op 9 mei 2019 ook een nieuwe Belgische Corporate Governance Code 2020 voorgesteld. De Code 2020 bevat regels van deugdelijk bestuur voor de Belgische beursgenoteerde vennootschappen.

Read more
Het bestuur van de BV en de NV in het nieuwe vennootschapsrecht - opportuniteiten voor familiebedrijven

Het bestuur van de BV en de NV in het nieuwe vennootschapsrecht - opportuniteiten voor familiebedrijven
22/07/2019

Het federaal parlement heeft op 28 februari 2019 het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd, kortweg het WVV.  Het nieuwe wetboek zal vanaf 1 mei 2019 stapsgewijze in werking treden.

Read more
Frequently Asked Questions on Belgian UBO register: new update

Frequently Asked Questions on Belgian UBO register: new update
22/07/2019

 

In previous news flashes we already informed you about the implementation of the UBO register, the extension of the first registration deadline and a first update of the frequently asked questions. After a first update on 2 April 2019, the Federal Public Service Finance (FPSF) published a new version of the frequently asked questions (FAQ) on 19 July 2019.

Read more
M&A and GDPR – possible pitfalls when selling a business

M&A and GDPR – possible pitfalls when selling a business
16/07/2019

As the GDPR's implementation fades further from the rear view mirror, factoring data protection into a range of business activities, including in M&A, is the new normal. 

Read more
UBO-verplichtingen: ook voor overheidsvennootschappen, verenigingen en stichtingen

UBO-verplichtingen: ook voor overheidsvennootschappen, verenigingen en stichtingen
16/07/2019

In 2017 introduceerde de wetgever het UBO-register: een centraal register met gegevens over de achterliggende natuurlijke personen van Belgische vennootschappen en andere juridische entiteiten.

Read more
Mr. Jens Debièvre

Overheidsbestuurders kunnen vanaf 1 januari 2020 niet langer zetelen middels (management)vennootschap
08/07/2019

Vanaf 1 januari 2020 geldt een wettelijk verbod voor vennootschappen, in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019, om een mandaat met een publiek karakter op te nemen. Als gevolg daarvan kan een bestuurder, vanaf voornoemde datum, niet langer zetelen inde bestuursorganen van een overheidsvennootschap, -vereniging of -instelling middels een (management)vennootschap.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network