Vennootschapsrecht


What are the key changes for cooperative companies?

What are the key changes for cooperative companies?
11/11/2019

The cooperative company was defined in the current/former BCC as “a company composed of a variable number of members with variable contributions”. In other words: the basic feature of the cooperative company under the BCC is the variable number of shareholders with contributions that may (easily) vary from time to time.

Read more
Week van de bedrijfsoverdracht | Intellectuele eigendomsrechten en privacy bij bedrijfsovernames: belangrijkste aandachtspunten

Week van de bedrijfsoverdracht | Intellectuele eigendomsrechten en privacy bij bedrijfsovernames: belangrijkste aandachtspunten
07/11/2019

Dikwijls vormen de intellectuele eigendomsrechten (IP) de meest waardevolle actiefbestanddelen van een onderneming. Vaak is de verwerving van de IP-portfolio van een onderneming dan ook de hoofdreden voor de overname. Redenen genoeg dus om ervoor te zorgen dat dit aspect van de transactie zonder kleerscheuren gebeurt.

Read more
De CV onder het nieuw WVV

De CV onder het nieuw WVV
06/11/2019

Er heerst voor vrije beroepen die hun samenwerking hebben georganiseerd via een CVBA heel wat onduidelijkheid over het voortbestaan van deze vennootschapsvorm onder het nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

Read more
Kickstart je carrière als freelancer met deze tips

Kickstart je carrière als freelancer met deze tips
30/10/2019

Starten als freelancer klinkt voor vele jonge ondernemers als een erg aantrekkelijk alternatief voor het statuut van werknemer. Sirius Legal helpt zij die de sprong wagen graag op weg met deze tips voor freelancers.

 

Read more
New Belgian Company Code Series: Issue 21 - Legislative Proposal of 9 October 2019: Upcoming Amendments to the New Code of Companies and Associations

New Belgian Company Code Series: Issue 21 - Legislative Proposal of 9 October 2019: Upcoming Amendments to the New Code of Companies and Associations
25/10/2019

A legislative proposal was tabled in early October 2019 which, if adopted, will have a substantial impact on the new Code of Companies and Associations (CCA). While the proposal is intended primarily to transpose into national law the Shareholder Rights Directive II (Directive 2017/828/EU), it also makes a number of adjustments and clarifications to the CCA.

Read more
Week van de bedrijfsoverdracht | Bedrijfsoverdracht: wat met uw personeel?

Week van de bedrijfsoverdracht | Bedrijfsoverdracht: wat met uw personeel?
24/10/2019

De overdracht van een onderneming brengt niet enkel gevolgen mee voor de overdrager en de overnemer, de klanten, de leveranciers…, maar ook voor uw personeel. Er is immers een oude werkgever (de overdrager) en een nieuwe werkgever (de overnemer).

Read more
UBO Update: Administrative Tolerance until 31 December 2019 and  Last-Minute Changes Before the Registration Deadline

UBO Update: Administrative Tolerance until 31 December 2019 and Last-Minute Changes Before the Registration Deadline
25/09/2019

The UBO registration deadline of 30 September 2019 is fast approaching. However, the FPS Finance announced yesterday that it will apply a policy of tolerance until 31 December 2019, the deadline for UBO registration set by EU legislation

Read more
Nog maar enkele maanden om de minderheid uit te kopen?

Nog maar enkele maanden om de minderheid uit te kopen?
19/08/2019

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen laat de meerderheidsaandeelhouder van bepaalde vennootschappen niet meer toe om de minderheid te dwingen haar effecten aan hem over te dragen. Een uitkoopbod onder het oude Wetboek van Vennootschappen is nog slechts enkele maanden mogelijk.

Read more
The company is liquidated, long live the undertaking!

The company is liquidated, long live the undertaking!
02/08/2019

Stel je voor… Je bedrijf is in volle expansie en nam recent de activiteiten van een belangrijke concurrent op de Europese markt over. Kort daarna wordt je bedrijf plots in verschillende Europese landen geconfronteerd met schadeclaims voor inbreuken op het mededingingsrecht. Deze inbreuken zouden zijn gepleegd door de onderneming die jullie net hebben overgenomen.

Read more
Meldplicht voor cyberincidenten van kracht: is uw onderneming klaar voor de nieuwe cybersecurityregels (deel 2)?

Meldplicht voor cyberincidenten van kracht: is uw onderneming klaar voor de nieuwe cybersecurityregels (deel 2)?
30/07/2019

Door de publicatie van een koninklijk besluit van 12 juli 2019 geldt er sinds 18 juli 2019 voor elk bedrijf dat zogenaamde essentiële diensten aanbiedt een meldplicht na cyberincidenten. Dit is een eerste en belangrijke stap voor de uitvoering van de NIS-wet die onze maatschappij en economie cyberveilig moet maken.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network