Vennootschapsrecht


Mr. Marc D'hoore

In- en uittreding van aandeelhouders: nieuwe mogelijkheden
23/11/2018

Instappen als aandeelhouder in een vennootschap is een eenvoudige zaak. Uitstappen als aandeelhouder uit een vennootschap is vaak een ander paar mouwen en leidt vaak tot geschillen. Het nieuwe vennootschapsrecht voorziet in nieuwe mogelijkheden.?

Read more
De komende jaren twee vigerende wetboeken vennootschapsrecht in België?

De komende jaren twee vigerende wetboeken vennootschapsrecht in België?
19/10/2018

De actuele hervormingsdrang manifesteert zich ook in het ondernemingsrecht, en daar maakt het vennootschapsrecht een belangrijk onderdeel van uit. Voor ondernemers (waaronder ook de vele vrije beroepers) is het dus belangrijk te kunnen weten wat het vennootschapsrecht hen de komende jaren zal toelaten dan wel verplichten.

Read more
New Belgian Ultimate Beneficial Owner Register

New Belgian Ultimate Beneficial Owner Register
16/10/2018

The Royal Decree of 14 August 2018 (the “Royal Decree”), which will enter into force on 31 October 2018, defines the regulatory framework for the new central register of beneficial ownership (the “UBO Register”)

Read more
Changes to Belgian Takeover Rules: Royal Decree published on 5 October 2018

Changes to Belgian Takeover Rules: Royal Decree published on 5 October 2018
10/10/2018

A Royal Decree stipulating some important amendments to the Belgian rules governing public takeover bids was published on 5 October 2018 (the “Royal Decree”). The Royal Decree follows the new Belgian Prospectus Law of 11 July 2018.

Read more
Mrs. Saskia Lust

UBO register: deadline for registration postponed
02/10/2018

The Federal Public Service Finance (hereafter: FPS Finance) has published Frequently Asked Questions (hereafter: FAQ) to clarify the new Belgian UBO register for the registration of ultimate beneficial owners (hereafter: UBO) of Belgian companies and foundations.

 

Read more
Big Brother is watching you… still more

Big Brother is watching you… still more
19/09/2018

L’Europe, arguant de la lutte contre le financement du terrorisme et l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, a contraint les Etats européens à mettre en place un registre UBO, reprenant les bénéficiaires économiques des sociétés et autres entités.
 

Read more
Mr. Luc Germonpré

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen gewijzigd
04/09/2018

Een wet van 11 juli 2018 wijzigt de artikelen 5 en 7bis van het Strafwetboek inzake de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen. De wijzigingen, die op 30 juli 2018 in werking zijn getreden, hebben betrekking op twee onderwerpen

Read more
How to govern your company properly?

How to govern your company properly?
13/08/2018

European societies have been influenced by traditions from the United States for decades. The fascination for basketball, Halloween and black Friday have at some point all found their way into our Belgian daily lives.

Read more
Burgerlijke maatschap wordt onderneming: bijkomende administratieve verplichtingen!

Burgerlijke maatschap wordt onderneming: bijkomende administratieve verplichtingen!
13/08/2018

Recent werd in het insolventierecht en in het ondernemingsrecht een nieuw en moderner, maar ook ruimer ondernemingsbegrip geïntroduceerd Het ondernemingsbegrip wordt onder meer uitgebreid waardoor voortaan ook de maatschap als onderneming kwalificeert. Dit brengt een aantal belangrijke aandachtspunten voor de maatschap met zich mee, alsook een aantal nieuwe administratieve verplichtingen. 

Read more
Mrs. Saskia Lust

Tip 7: Vlot(ter) bedrijf overdragen met behoud van macht en inkomsten!
14/07/2018

-  De nieuwe Belgische vennootschapswetgeving zal de overdracht van een bedrijf vlotter maken.

-  U kan de meerderheid van uw aandelen overdragen met behoud van stem- en winstrechten.

-  Een stichting blijft een meerwaarde hebben als diverse familiale en nanciële belangen spelen bij een bedrijfsoverdracht.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network