Vennootschapsrecht


De impact van het nieuwe vennootschapsrecht op aandeelhoudersovereenkomsten

De impact van het nieuwe vennootschapsrecht op aandeelhoudersovereenkomsten
04/02/2019

De intrede van het nieuwe vennootschapsrecht komt steeds dichterbij. De visie van de wetgever is ambitieus: een moderner, eenvoudiger en meer flexibel vennootschapsrecht.

Read more
De stichting: verschillende rechtbanken zijn bevoegd, ook na de Wet Hervorming Ondernemingsrecht

De stichting: verschillende rechtbanken zijn bevoegd, ook na de Wet Hervorming Ondernemingsrecht
23/01/2019

Op 1 november 2018 is de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht in werking getreden (“Wet Hervorming Ondernemingsrecht” of “WHO”).  Deze wet is het resultaat van een wetsontwerp dat reeds dateert van 7 december 2017.

Read more
Mrs. Elke Janssens

Wake-Up Call for Dormant Companies
21/01/2019

As a rule, all Belgian companies are required to file annual financial statements. However, practice shows that this obligation is sometimes forgotten, especially by foreign parent companies who are unaware of the filing requirement for their Belgian subsidiaries.

Read more
Uiterlijk op 31 maart 2019 moeten alle uiteindelijke begunstigden van uw onderneming geregistreerd zijn!

Uiterlijk op 31 maart 2019 moeten alle uiteindelijke begunstigden van uw onderneming geregistreerd zijn!
21/12/2018

In de strijd tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering streeft de overheid maximale transparantie na. Daarom voert de wet van 19 september 2017 een identificatieverplichting in aan de hand van een centraal UBO-register.

Read more
Het UBO-register en de (i)vzw of stichting

Het UBO-register en de (i)vzw of stichting
17/12/2018

Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB treedt op 31 oktober a.s. in werking, waardoor uiterlijk op 30 november 2018 alle geviseerde Belgische juridische constructies bepaalde informatie over hun uiteindelijk begunstigden moeten hebben doorgespeeld aan het centrale register. Deze bijdrage gaat dieper in op de implicaties van het UBO-register op (internationale) vzw’s en stichtingen en kadert in onze UBO-reeks.

Read more
Modernisering van de overnamereglementering

Modernisering van de overnamereglementering
14/12/2018

De overnamewet, het overnamebesluit en het uitkoopbesluit werden recent gewijzigd, in het bijzonder met het oog op de versterking van de rol en de onafhankelijkheid van de expert die in bepaalde biedingen moet tussenkomen.

Read more
Vernieuwing alom! Wat verandert er voor uw burgerlijke maatschap?

Vernieuwing alom! Wat verandert er voor uw burgerlijke maatschap?
10/12/2018

Recent zijn diverse nieuwe wetten van kracht geworden die een impact kunnen hebben op de burgerlijke maatschap. De meeste wijzigingen zijn een gevolg van de wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht maar ook door de hervorming van het UBO-register zullen de maatschap en haar maten een groot deel van hun anonimiteit verliezen.

Read more
Mr. Marc D'hoore

In- en uittreding van aandeelhouders: nieuwe mogelijkheden
23/11/2018

Instappen als aandeelhouder in een vennootschap is een eenvoudige zaak. Uitstappen als aandeelhouder uit een vennootschap is vaak een ander paar mouwen en leidt vaak tot geschillen. Het nieuwe vennootschapsrecht voorziet in nieuwe mogelijkheden.?

Read more
De komende jaren twee vigerende wetboeken vennootschapsrecht in België?

De komende jaren twee vigerende wetboeken vennootschapsrecht in België?
19/10/2018

De actuele hervormingsdrang manifesteert zich ook in het ondernemingsrecht, en daar maakt het vennootschapsrecht een belangrijk onderdeel van uit. Voor ondernemers (waaronder ook de vele vrije beroepers) is het dus belangrijk te kunnen weten wat het vennootschapsrecht hen de komende jaren zal toelaten dan wel verplichten.

Read more
New Belgian Ultimate Beneficial Owner Register

New Belgian Ultimate Beneficial Owner Register
16/10/2018

The Royal Decree of 14 August 2018 (the “Royal Decree”), which will enter into force on 31 October 2018, defines the regulatory framework for the new central register of beneficial ownership (the “UBO Register”)

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network