Vennootschapsrecht


Belgian Ultimate Beneficial Owner Register: deadline for uploading supporting documents expires August 31, 2021

Belgian Ultimate Beneficial Owner Register: deadline for uploading supporting documents expires August 31, 2021
26/08/2021

All Belgian companies, foundations, non-profit organizations, fiduciaries and trusts must submit information about their ultimate beneficial owners to the Ultimate Beneficial Owners (UBO) register. In addition, reporting entities are now required to upload proof that the information on the UBO register is adequate, accurate and up-to-date.

Read more
UBO Register: Reminder of the formalities to be completed before 31 August 2021

UBO Register: Reminder of the formalities to be completed before 31 August 2021
23/08/2021

The Royal Decree on the operating modalities of the UBO register (amended on 23 September 2020) requires information providers (i.e. companies, associations, foundations, trusts, etc.) to confirm annually the accuracy of the information

Read more
Mr. Peter De Ryck
Mr. Luc Germonpré

UBO - Naderende deadline voor het registreren van aanvullende informatie
17/08/2021

Krachtens het koninklijk besluit van 23 september 2020 moeten de entiteiten die verplicht zijn hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners - UBOs) te registreren, op het UBO-platform elk document uploaden 

Read more
Mr. Peter De Ryck

The Digital Incorporation and Mandate Registration of Legal Entities
04/08/2021

The Law of 12 July 2021 introduces two novelties regarding the use of digital instruments in the Belgian legal landscape. 

Read more
Kan een AGB de fiscale voordelen van een “kleine vennootschap” genieten?

Kan een AGB de fiscale voordelen van een “kleine vennootschap” genieten?
03/08/2021

Kleine vennootschappen genieten in de vennootschapsbelasting enkele fiscale voordelen. Hoewel talrijke autonome gemeentebedrijven voldoen aan de materiële voorwaarden om als “klein“ te worden aangemerkt, lijkt de fiscus nu deze voordelen aan autonome gemeentebedrijven te ontzeggen louter omdat ze geen “vennootschap” zijn in de zin van het WVV. Een discriminerende én concurrentieverstorende interpretatie.

Read more
Silence isn't always golden for buyers in M&A deals

Silence isn't always golden for buyers in M&A deals
09/07/2021

M&A transactions are all about risk allocation between the buyer and the seller. Pro-sandbagging and anti-sandbagging clauses can seriously impact this risk allocation, so parties should negotiate and draft these carefully.

Read more
Corporate Governance en duurzaamheid – trends en ontwikkelingen

Corporate Governance en duurzaamheid – trends en ontwikkelingen
28/06/2021

In ons land voorziet De Corporate Governance Code in bindende regels voor het bestuur van beursgenoteerde vennootschappen. Hiermee wenst men de transparantie van de financiële en structurele informatie naar de aandeelhouders toe te waarborgen

 

Read more
SPACs or Special Purpose Acquisition Companies - a Belgian perspective

SPACs or Special Purpose Acquisition Companies - a Belgian perspective
04/06/2021

In recent years, Special Purpose Acquisition Companies or “SPACs” have gained tremendous popularity in the United States. In 2020 alone, one hundred SPACs accounted for approximately $80 billion in US public fundraising.

Read more
The Plessers saga has come to an end – Is this a breakthrough in the reform of the reorganisation procedure?

The Plessers saga has come to an end – Is this a breakthrough in the reform of the reorganisation procedure?
27/04/2021

The reorganisation procedure aims to provide an opportunity for undertakings facing financial difficulties to continue their business and activities and is governed by the provisions in book XX of the Belgian Economic Law Code (“ELC”)

Read more
Bewijsstukken over de UBO verplicht uiterlijk tegen 31 augustus 2021

Bewijsstukken over de UBO verplicht uiterlijk tegen 31 augustus 2021
14/04/2021

Ten laatste op 30 april 2021 moest normaal gezien elke informatieplichtige entiteit de jaarlijkse bevestiging van zijn gegevens in het UBO-register doen. Deze keer moest daar ook nog bijkomende informatie bij verstrekt worden. Deze termijn is verlengd tot 31 augustus 2021.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network